Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i beräkningsvetenskap, Fysik

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Är du intresserad av att kombinera beräkningsvetenskap med fysikämnets fascinerande värld? Detta masterprogram ger dig djupare kunskaper i hur du använder numeriska simuleringar och maskininlärning för att göra prognoser och analyser eller för att ersätta experiment. Du lär dig hur man genererar och lagrar stora datamängder och använder datavetenskap för att söka mönster, samband och trender i fysikaliska frågeställningar.

Avancerade beräkningar blir ett allt viktigare inslag i både forskning och näringsliv. På detta masterprogram lär du dig studera olika komplexa processer inom fysikämnet och hur beräkningsvetenskap kan bidra till kunskapsutvecklingen i samhället. Beräkningsfysik är en gren inom beräkningsvetenskapen där analytiska, numeriska och statistiska metoder används för att analysera och dra slutsatser från fysikaliska modeller och stora datamängder från fysikaliska experiment. Några exempel på aktuella infallsvinklar är inom acceleratorfysik, celldynamik, förståelse av supernovor samt miljö- och klimatförändringar.

Utbildningen förbereder dig för ett yrkesliv såväl inom akademin som i näringslivet. Förutom kunskaper i beräkningsvetenskaplig teori läggs stor vikt vid de praktiska verktyg som används av yrkesverksamma inom området, och du tränar bland annat dina programmeringsfärdigheter. Du får även generella kunskaper och färdigheter av vikt för beräkningstunga yrken, exempelvis inom problemformulering, informationssökning, datahantering, men även vetenskapligt skrivande och presentationsteknik.

Masterprogrammet ger dig spetskunskap inom det beräkningsvetenskapliga området samtidigt som utbildningen har en tvärvetenskaplig karaktär. Deltagande studenter har en bakgrund i matematik/fysik och ett intresse för matematik och programmering, men du kommer dessutom att läsa flera kurser tillsammans med studenter från en annan inriktning än den du själv väljer. I det sammanhanget finns möjlighet att gemensamt genomföra projekt och examensarbete. Utbildningen har en stark forskningsanknytning. Du kommer att undervisas av internationellt välrenommerade forskare och få kontakt med många olika forskargrupper. Undervisningen är på engelska.

 

Programstruktur

Du kan läsa masterprogrammet även om du inte har en kandidat i fysik. Då präglas kursupplägget av att ge dig en översiktlig fysikutbildning på både grundläggande och avancerad nivå, med fokus på samspelet mellan numeriska metoder och teoretiska modeller. Om du istället redan har en kandidat i fysik kommer du att fördjupa dina fysikkunskaper särskilt inom områden som kräver beräkningsvetenskapliga metoder.

Du som inte har en kandidat i fysik läser under det första studieåret bland annat fem obligatoriska kurser: modellering i beräkningsvetenskap, grundläggande kvantmekanik, grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik, atom- och molekylfysik samt numeriska metoder för differentialekvationer. Du som redan har en kandidat i fysik läser endast två av dessa kurser samt bygger på med kurser inom exempelvis stationära stokastiska processer, avancerad elektromagnetism, Monte Carlo-baserade statistiska metoder, numeriska simuleringar av flödesproblem. Examensarbetet är 30 högskolepoäng.

 

Karriärmöjligheter

Efter examen finns det flera olika karriärvägar. Masterprogrammet ger dig en god bas för forskarutbildning inom flera naturvetenskapliga forskarutbildningsämnen, men programmet förbereder dig även för en yrkesbana inom industri och näringsliv. Du kan därmed också välja att arbeta utanför akademin och då hitta attraktiva jobb inom områden där det finns behov av att lösa naturvetenskapliga problem med hjälp av statistik, databehandling eller simuleringar, såväl inom industrin som i offentlig förvaltning och andra organisationer.

https://www.maths.lu.se/utbildning/masterprogram-i-beraekningsvetenskap/

Så ansöker du

Kandidatexamen i fysik om minst 180 hp. Engelska 6 / Engelska B. alternativt Naturvetenskaplig eller teknisk kandidatexamen om minst 180 hp. Examen ska innehålla 30 hp matematik, varav 6 hp programmering och 7,5 hp statistik, samt ytterligare 90 hp matematik och/eller fysik. Engelska 6 / Engelska B

Examen & Intyg

Masterexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights