Korta YH-utbildningar

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Längd
16 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
11 november, 2024 (+2 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-10-21
Utbildningsform
Distans
Längd
16 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
11 november, 2024 (+2 starter)
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-10-21
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

Välj mellan 2 startdatum

11 november, 2024

 • Distans
 • Distans
 • Sista ansökan: 2024-10-21

februari 2025

 • Distans
 • Distans
 • Sista ansökan: Ansökan ej öppen

Om utbildningen

Liten flicka med psykisk ohälsa sitter på golvet i ett rum

Psykisk ohälsa hos barn och unga

16 veckors utbildning på 50% och distans

Barn och ungas psykiska ohälsa är inte enkelt förklarad, utan snarare ett resultat av flera samverkande faktorer. Dessa inkluderar genetiska anlag, biologiska element, påverkan från omgivningen och livshändelser. Att förstå detta komplexa samspelet är avgörande för att kunna förebygga, diagnostisera och behandla psykiska problem på ett effektivt sätt. Tidig intervention och stöd är också viktigt för att stötta barn och unga i att hantera och övervinna psykisk ohälsa och sträva mot bättre mental hälsa.

---------------------------

Poäng: 40 YH-poäng
Studietakt: 50%
Studieform: Distans
Längd: 16 veckor
Studiestart: 11 november 2024
Ansökan: Öppen 30 maj - 21 oktober 2024

---------------------------

Målet med utbildningen

I denna kurs kommer du att utveckla en bred uppsättning färdigheter som syftar till att effektivt kommunicera med, bemöta och stödja barn och unga som brottas med psykisk ohälsa. Din metod kommer att bygga på två väsentliga principer: personcentrering och salutogent förhållningssätt. Genom att använda dessa ramar kommer du att lära dig att betrakta varje barn som unikt och fokusera på deras styrkor och möjligheter för att främja en hälsosam utveckling.

---------------------------

Kvaliteten kontrolleras

Varje YH-kurs, YH-program och YH-utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

För mer information om Psykisk ohälsa hos barn och unga, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningen innehåller:

Inledande träff

Kursen inleds med en introduktion där vi går igenom utbildningens mål samt övergripande utbildningsplanering. Vi går även igenom skolans rutiner, lärplattform och onlinemötesplattform som blir de huvudsakliga verktygen under studierna.

Fjärrundervisning

YH-kursen bedrivs genom fjärrundervisning på distans, vilket innebär att du kan delta i kursen oavsett din geografiska plats. Kursen inkluderar schemalagda webbaserade träffar, där du som studerande får möjlighet att tillämpa dina kunskaper i nya sammanhang, koppla samman teori och praktik samt reflektera i grupp.

YH-kursen kräver datorvana

För att kunna delta i fjärrundervisningen på distans krävs det att du har grundläggande datorvana. Eftersom kursen kommer att genomföras online behöver du ha tillgång till en dator med en stabil internetuppkoppling och en fungerande webbkamera.

Vi rekommenderar att du testar din utrustning och internetanslutning innan kursstart för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Om du behöver teknisk support kommer vi att finnas tillgängliga för att hjälpa dig och svara på eventuella frågor som du kan ha.

Studeranderöster

97% rekommenderar KUI Yrkeshögskola.

97% är nöjda med sin utbildning i helhet.

88% av våra studerande är i sysselsättning 6 månader efter avslutade studier.

/undersökning våren 2024.

Så ansöker du

Särskilda förkunskaper

1 år motsvarande 50% som barnskötare, förskollärare, lärare eller relevant yrkesområde inom vård, omsorg eller LSS kopplat till barn och unga såsom undersköterska, stödassistent, elevassistent eller liknande.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

---------------------------

Grundläggande behörighet

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående:

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.

 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

---------------------------

Ansökan

Ansökan görs via vårt antagningsystem via yh-antagning. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se

 1. Välj kurs (ort spelar ingen roll eftersom kursen är helt på distans).
 2. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig.
 3. Skicka in ansökan.

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på 019-10 00 80.

---------------------------

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

Kostnader

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Utbildningen är helt kostnadsfri. Dessutom är den studiemedelsberättigad via CSN, vilket ger dig möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att täcka levnadskostnader under studietiden. Detta gör det möjligt för fler att ta del av våra högkvalitativa kurser och utveckla sin kompetens utan ekonomiska hinder.

---------------------------

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet (OSS) är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur att yrkesväxla?

Det är möjligt att få Omställningsstudiestöd under 44 veckor heltidsstudier (vilket motsvarar ungefär ett års studier). Stödet består av en bidragsdel och en studielånsdel. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du får i bidrag och lån beror på din inkomst.

Läs mer på vår hemsida!

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Psykisk ohälsa hos barn och unga

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Komvux och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...

Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Highlights