YH-utbildning
Inga recensioner än

Produktionsteknik - Trä, möbel och inredning

Längd
1,5 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Utbildningsform
Klassrum
Längd
1,5 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Utbildningsform
Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Produktionsteknik - Trä, möbel och inredning

Utbildningen Produktionsteknik - Trä, möbel och inredning förbereder dig för en yrkesroll som produktionstekniker, produktionsplanerare, kvalitetstekniker eller produktionsledare inom den tillverkande industrin och ger yrkeshögskoleexamen.

Under tre terminer får du lära dig allt från produktionsteknisk introduktion till automation och digitalisering, blandat med kurser i ekonomi och projektledning.

Utbildningen Produktionsteknik - Trä, möbel och inredning förbereder dig för en yrkesroll som produktionstekniker, produktionsplanerare, kvalitetstekniker eller produktionsledare inom den tillverkande industrin och ger yrkeshögskoleexamen.

Utbildningen omfattar 300 YHP.

Upplägg

Utbildningen är anpassad efter arbetsmarknadens behov av produktionsteknisk kompetens, specifikt för trä, möbler och inredningsbranschen. Den är också anpassad för att du skall få ditt vardagspussel att gå ihop, genom att den är schemalagd ca 3 dagar/vecka på skola eller företag och med 2 dagar självstudier, vilket ger utrymme för flexibelt tänk med individuella möjligheter. Detta är heltidsstudier, men med bra planering finns möjligheter att kombinera studierna med visst arbete. 

Praktik

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består en fjärdedel av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete). Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

För mer information om Produktionsteknik - Trä, möbel och inredning, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

Höst

 • Klassrum
 • Nässjö

Så ansöker du

Grundläggande behörighet, samt:
- Produktionskunskap 1 med lägst betyget E/3/G
eller
- Finsnickeri 1 med lägst betyget E/3/G
eller motsvarande kunskaper.

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:

1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet

2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla¸ se ovan under rubrik Behörighet

3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav

4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.

Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning.

Examen & Intyg

Yrkeshögskoleexamen inriktning Produktionsteknik - Trä, möbel och inredning.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Kursinnehåll

 • Yrkesrollen och produktionsteknisk introduktion
 • Produktionsekonomi
 • Projekt och ledarskap
 • LIA 1
 • Träindustriell produktionsteknik 1- Material, verktyg och maskin
 • Kalkylering och budgetering
 • Träindustriell produktionsteknik 2 - Kvalitet, hållbar produktion, arbetsmiljö och säkerhet
 • LIA 2
 • Träindustriell produktionsteknik 3 - Produktionsprocesser
 • LIA 3
 • Träindustriell produktionsteknik 4 - Automation och digitalisering
 • Examensarbete

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Produktionsteknik - Trä, möbel och inredning

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Jönköping University
Gjuterigatan 5
553 18 Jönköping

Jönköping University

Funderar du över framtiden? Vill du vara attraktiv på arbetsmarknaden – både nationellt och internationellt? Jönköping University har en tydlig internationell profil och tillhör landets främsta när det gäller internationellt studentutbyte. Hos oss får du möjlighet att förlägga delar av...

Läs mer om Jönköping University och visa alla utbildningar.

Highlights