Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Statsvetarprogrammet

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg

Om utbildningen

Statsvetarprogrammet passar dig som vill ha en bred samhällsvetenskaplig utbildning, med möjlighet till jobb inom både offentliga och privata organisationer. Under utbildningen lär du dig att analysera makt och demokrati, politiska idéer, aktörer och institutioner på olika politiska nivåer. Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier och du har möjlighet till både praktik och studier utomlands. Med en examen i statsvetenskap är chansen stor att du får ett jobb direkt efter studierna.

Programinnehåll
Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik. Det finns flera definitioner av politik, till exempel att det handlar om en kamp om makt, eller som ett svar på frågan "vem får vad, när och hur?. Det mesta i vårt vardagliga liv påverkas av politiska beslut och som statsvetare får du en helhetsbild av hur samhällets olika delar hänger ihop.

Under utbildningen lär du dig om statsvetenskapens huvudsakliga fokusområden; makt, stat och offentlig förvaltning, politiska system och institutioner, demokrati och demokratiteori, val och väljarbeteende, globalisering, och teorier om internationell politik. Du får utforska och reflektera kring olika samhällsproblem och fenomen och lära dig att analysera makt och demokrati, politiska idéer, aktörer och institutioner på olika politiska nivåer.

Under programmets första år läser du grundläggande kurser i statsvetenskap som handlar om institutioner och aktörer i demokratin och om politisk teori och internationell politik, samt fördjupningskurser i några olika ämnesdelar. Andra året läser du grund- och fördjupningskurser i det ämne som du valt som inriktning. Valet av inriktning betyder att du blir statsvetare med en speciell profil. Du kan välja mellan en av följande sju inriktningar, nationalekonomi, statistik, internationella relationer, sociologi, psykologi, medie- och kommunikationsvetenskap eller ytterligare 60 hp statsvetenskap.

Utöver inriktningsåret innehåller programmet en valfri termin. Då kan du välja mellan att göra praktik, studera utomlands eller läsa ytterligare kurser.

Utbildningsform
Utbildningen har en nära anknytning till ledande statsvetenskaplig forskning och de allra flesta av lärarna är meriterade forskare. Undervisningen bygger på föreläsningar och litteraturstudier, obligatoriska seminarier och gruppövningar, där du redovisar såväl individuellt som i grupp. Undervisningsspråket är svenska men en del av litteraturen är på engelska.

Praktik
Många studenter tycker att praktiken är det bästa de gjort! Den ger nya perspektiv och förbereder dig för ditt framtida arbetsliv. Du får också chans att knyta kontakter som kan vara viktiga när det är dags att söka arbete.

Du kan göra praktik både i Sverige och utomlands. Det är bra om du kan hitta en praktikplats där du kan tänka dig att arbeta när du är klar med din utbildning. Fundera därför tidigt över vad som intresserar dig och vilka arbetsuppgifter du skulle vilja ha. Praktikplatsen väljer du och ansöker till själv, men ska godkännas av Statsvetenskapliga institutionen. Kravet är att du erbjuds kvalificerade arbetsuppgifter som innebär självständigt analytiskt arbete där du kan pröva och utveckla det du har lärt dig under din utbildning.

Efter studierna
Med en examen i statsvetenskap är du väl rustad för kvalificerade arbeten. Några exempel:

  • Utredningsarbete, exempel på yrkestitlar är nämndsekreterare, budgetsamordnare eller projektadministratör
  • Samhällsgranskning, exempel på yrkestitlar är forskare, journalist eller revisionssekreterare
  • Tjänsteman på myndighet, exempel på yrkestitlar är handläggare, samordnare eller kommunikatör

 

En alumnundersökning visar att 93 procent är sysselsatta. Den visar att de som gjorde praktik under sin utbildning kom snabbare ut på arbetsmarknaden än de som inte gjorde praktik. Efter statsvetarprogrammet kan du också välja att studera vidare på något av våra masterprogram.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights