Visa studentum.se som: Mobil

Organisk kemi och läkemedelskemi, masterprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2021 - Göteborg
Sista ansökan: 2021-04-14
Antagningshistorik

Videoreportage

Organisk kemi och läkemedelskemi, masterprogram

Kemisk kompetens efterfrågas inom allt fler och skilda områden på arbetsmarknaden och konkurrensen om den kemiska kompetensen har på senare tid ökat något. Framför allt läkemedelsindustrin söker aktivt efter kemister och då särskilt med fördjupade kunskaper i organisk kemi, analytisk kemi och biokemi.

Masterprogrammet i organisk kemi och läkemedelskemi vid Göteborgs universitet möter genom sitt breda och samtidigt specialiserade kursutbud de krav som ställs från omvärlden på relevanta kunskaper. Programmet ger också en god bas för fortsatta forskarstudier.

Arbetsområden

Programmet ger dig grunden för att delta på den arbetsmarknad som i första hand består av forskning/utveckling inom olika kemiska industrier, från små högspecialiserade till stora multinationella, speciellt inriktade mot organisk kemi eller läkemedelskemi. Även livsmedelsindustrier, specifika analys- och synteslaboratorier eller företag specialiserade på miljöskydd och naturvård kan delvis utgöra en intressant arbetsmarknad för dig.

Innehåll

Utbildningen ger dig erforderliga kunskaper inom området design och framställning (syntes) av substanser som kan ge specifika effekter på kroppen eller utgöra grunden för nya spännande material. Programmet omfattar också fördjupade studier av organisk-kemiska reaktioner där bl a principer för stereoselektiv syntes samt metallorganisk kemi speciellt studeras. Genom den bredd som finns i forskningen och grundutbildningen på institutionen får du möjlighet att speciellt profilera programmet antingen mot organisk kemi eller mot läkemedelskemi.

Masterprogrammet på 120 hp bygger på Kandidatprogrammet i kemi, 180 hp, och är en avslutning på denna utbildning med inriktningen läkemedelskemi. Masterprogrammet innebär väsentligen fördjupning inom organisk kemi och läkemedelskemi. Det omfattar 60 hp kurser (KEM815, KEM825, KEM552, KEM750 & KEM760) och 60 hp examensarbete. Normalt läses kurserna under det första året och examensarbetet utförs under det andra året, men det finns möjlighet att vid behov göra vissa ändringar i ordningsföljden. Har man redan läst första terminens kurser finns utrymme för ett individuellt val. Kurserna i mastersprogrammet utgörs av fördjupningskurser i organisk kemi och läkemedelskemi. Examensarbetet är starkt forskningsanknutet och bedrivs i nära anknytning till forskargrupper. Ämnen för examensarbetet är organisk kemi eller läkemedelskemi.

Så ansöker du

Kandidatexamen 180 hp med 90 hp inom ämnet kemi varav 22,5 hp inom organisk kemi eller motsvarande, samt Engelska B/Engelska 6.

Examen & Intyg

Masterexamen

Göteborgs universitet - Naturvetenskapliga fakulteten

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Du kanske också är intresserad av: