Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Konstnärligt masterprogram i fri konst

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg

Om utbildningen

På vårt internationella masterprogram i fri konst lär du dig att anta ett kritiskt och undersökande förhållningssätt till de frågor som du som konstnär anser vara avgörande i vår samtid. Under två år kommer du lära dig att producera konstverk som är starkt influerade av kritiska förhållningssätt och konstens relation till offentligheten.

Du kommer att arbeta i en grupp på 15 studenter med olika bakgrund och perspektiv. Konstnärer, pedagoger, tänkare och gäster, både från en nationell och internationell kontext, undervisar och bidrar till den livfulla, kreativa och intellektuella gemenskap som utgör HDK-Valand. Vi främjar lokala, nationella och internationella samarbeten för att ge nya förutsättningar för dig att utvecklas som konstnär.

Under terminerna sker undervisningen främst genom en serie intensiva perioder på en vecka åt gången. Självständigt drivna processer och ytterligare aktiviteter sker mellan de intensiva perioderna.

Heltid. Två år. Fyra terminer på 30 högskolepoäng var. Undervisningsspråk: Engelska

Innehåll

Det konstnärliga masterprogrammet i fri konst är uppbyggt av praktiskt och teoretisk arbete som hjälper dig att etablera, beskriva och kritiskt reflektera över komplexa relationer mellan konstnärliga praktiker och samhället i stort. Under din slutgiltiga examination skall du kunna uppvisa en avancerad förståelse av olika konstnärliga fält, identifiera kontexten för din konstnärliga praktik samt diskutera dess framtida utvecklingsmöjligheter.

År 1: Introduktion till undersökande processer. Du börjar med att identifiera ett ämne för dina konstnärliga undersökningar och utvecklar lämpliga metoder för den fortsatta processen.  Undervisningen fokuserar främst på: praktiska konstnärliga undersökningar, diskussioner kring det publika samt konstnärens roll i samhället, analyser av konstnärliga processer samt olika former för offentliggörandet av konst.

År 2: Fördjupning av dina undersökningar i konstnärliga processer, offentlighet och konstnärens roll. Genom konstnärliga processer stärker du de metoder du använder och kontextualiserar dessa. Du producerar en essä och ett gestaltande arbete som ses som en grund för din framtida konstnärliga praktik.

Kunskap, skicklighet och bedömningsförmåga utvecklas genom föreläsningar, seminarier, handledning, workshops, självständigt drivna processer och publika arbeten. Du kommer möta och navigera genom nya perspektiv som utmanar dina egna. Tillsammans med andra studenter kommer du under utbildningen arbeta fram grunderna för dina framtida konstnärliga praktiker.

Examinationer sker muntligen och skriftligen och är pedagogiska situationer. Vi utvärderar dina konstnärliga produktioner, val av metoder, hur du kontextualiserar och positionerar ditt konstnärsskap och hur du argumenterar för de olika val du gör i dina processer. Vi ger dig feedback och tar emot din.

Dina studier understöds av delade utbildningsmiljöer, teknisk support, tillgång till utrustning och workshops i olika typer av konstnärlig produktion. HDK-Valand presenterar ett betydande program av publika event. Du uppmuntras att ta del av kunskap från hela Göteborgs Universitet och dess olika ämnesområden.

Fortsatta studier och arbetsmarknad

Bland våra alumner finns konstnärer som ställer ut på gallerier, museer och biennaler, men även konstnärer med inriktningar mot offentlig konst och sociala praktiker. Andra har etablerat alternativa plattformar som skiljer sig från den dominerande konstvärlden. Vi har också utbildat konstnärer som är aktivister, kuratorer, forskare, författare, pedagoger, gallerister, DJs och tatuerare.

Programmet ger dig behörighet att söka doktorandutbildningar.

Examen

Konstnärlig masterexamen i fri konst, 120 högskolepoäng.

Så ansöker du

Konstnärlig kandidatexamen i fri konst om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6. Därtill krävs godkänt arbetsprov  

Examen & Intyg

Konstnärlig masterexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights