Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Human-centered Artificial Intelligence masterprogram

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg

Om utbildningen

Artificiell intelligens (AI) skapar helt nya förutsättningar för näringslivet, offentlig sektor, privatpersoner, och samhället i stort. AI innebär både nya möjligheter och utmaningar vad gäller samhällets omvandling i alla aspekter. Befintliga strukturer och verksamhetsmodeller utmanas och förändras i grunden. Globala samhällsutmaningar beträffande hållbarhet och samhällets omställning påverkas. I allt högre grad suddas skillnaden mellan interaktion med människor och AI ut, när personliga bemötanden blir digitala interaktioner med artificiellt intelligenta agenter. Det krävs därför kunskap om AI i relation till samhället inom alla samhällssektorer, för ett ansvarfullt förverkligande av AI:s potential i den pågående samhällsomvandlingen.

Programmets övergripande syfte är att ge studenter en fördjupad förståelse för hur AI omdanar samhället och förmåga att ta ledande roller i denna omvandling. Programmet ger studenter en bred teoretisk grund för att förstå problem, samt metoder och tekniker för att analysera AI: s implikationer, såväl som praktiska färdigheter för att hantera AI-driven förändring i komplexa miljöer. Centralt för programmet är att ligga nära forskningsfronten inom de områden som ingår i programmet, och att nära samverka med industri, offentlig sektor och civilsamhälle. 

Programmets pedagogik bygger på att skapa en studentcentrerad lärmiljö som uppmuntrar till delaktighet. Utbildningsprogrammet eftersträvar en blandad studentgrupp och välkomnar därför studenter med en kandidatexamen från en rad olika ämnesområden bland annat kognitionsvetenskap, datavetenskap, mediestudier, informationsteknologi, ekonomi, industriell ekonomi och beteendevetenskap.

Utbildningen förbereder studenter för yrkesroller som uppkommer i takt med att AI i större grad genomsyrar samhället, exempelvis AI strateger, UX designer med specialisering inom AI, AI Ethics Specialist. Utbildningen förbereder även studenterna för fortsatta studier inom högskolan.

Så ansöker du

Kandidatexamen 180 hp inklusive examensarbete (självständigt arbete) om minst 15 hp eller motsvarande. 7,5 hp programmering i ett generellt programmeringsspråk eller motsvarande, 7,5 hp artificiell intelligens eller maskininlärning, och 7,5 hp människa-dator eller människa-teknikinteraktion, ej förberedande kurser på högskolenivå eller kurser motsvarande gymnasienivå.  Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights