Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Biologi och lärande, masterprogram

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Antagningshistorik

Om utbildningen

Biologi och lärande vänder sig till dig som funderar på att bli lärare, men samtidigt vill fördjupa dina ämneskunskaper inom biologi. Efter programmet kan du välja att antingen arbeta som lärare i grundskolan eller gymnasiet, eller som biolog/molekylärbiolog inom näringsliv eller offentlig sektor.

Programinnehåll

Masterprogrammet Biologi och lärande ger dig en unik chans att kombinera studier i didaktik med masterstudier inom biologi/molekylärbiologi. Programmet ger dig både en naturvetenskaplig masterexamen i biologi eller molekylärbiologi och en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 eller med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. 

Termin 1
Du inleder med en termin valfria masterkurser i biologi/molekylärbiologi, där du till exempel kan fördjupa dig inom ämnet genom att välja följande kurser:

Period 1 (september-november)

 • Avancerad funktionsgenomik, 15 hp (BIO406)
 • Evolutionär ekologi 15 hp (BIO426)
 • Naturvård, förvaltning och skötsel, 15 hp (undervisningsspråk svenska) (BIO499)
 • Molekylärbiologi, 15 hp (BIO545)

Period 2 (november-januari)

 • Genteknisk modifiering av nyttoväxter 7,5 hp (BIO330) (kan kombineras med BIO523)
 • Avancerad bioinformatik, 15 hp ((BIO403)
 • Bevarandebiologi och populationsgenetik, 15 hp (BIO418)
 • Marina djur: Jämförande fysiologi o. tillämpningar inom vattenbruk, 15 hp (BIO484)
 • Utveckling av läkemedel, 7,5 hp  (BIO523 ) (kan kombineras med BIO330)
 • Genetik, 15 hp (BIO555)

Se alla fördjupningskurser i biologi

Termin 2 och 3
Termin två och tre följer du programmet Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk med förhöjd studietakt, som består av följande:

 • Lärande, utveckling, didaktik och ämne
 • Bedömning, utvärdering och utvecklingsarbete
 • Sociala relationer, ledarskap och konflikthantering
 • Skolväsendets historia, styrdokument och organisation
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Förhöjd studietakt
Den kompletterande pedagogiska utbildningen ges med förhöjd studietakt, vilket innebär att du under det här året sammanlagt tar 90 högskolepoäng (125 procents studietakt). 

Den genomsnittliga arbetsinsatsen är cirka 50 timmar per vecka, och du är vanligtvis schemalagd kl 8-18 måndag till fredag. Dessutom pågår programmet även under sommaren, med fyra veckor undervisningsfritt.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) har två inriktningar:

 • Grundskolan årskurs 79, ett ämne
 • Gymnasieskolan, ett ämne

Inriktningen väljer du inför termin 2.

Läs mer om KPU

Termin 4
Under den fjärde terminen gör du ett självständigt arbete i biologi/molekylärbiologi på avancerad nivå.

Undervisningen

Under den pedagogiska utbildningen varvas teoretiska moment med verksamhetsförlagd utbildning (praktik), som du gör vid en särskilt utvald högstadie- eller gymnasieskola i Göteborgs Stad. 

Under termin fyra gör du ett självständigt arbete, som är starkt forskningsanknutet och antingen bedrivs i nära anknytning till de forskargrupper som finns vid universitetet eller genomförs på ett företag/myndighet.

Efter studierna

Utbildningen ger dig en bred arbetsmarknad, oavsett om du väljer att arbeta som biologilärare eller som biologi inom näringsliv och offentlig sektor. Bristen på behöriga ämneslärare i biologi är stor, och arbetsmarknaden är god såväl inom grundskolan som gymnasiet.

Ditt val av fördjupningskurser i biologi ger dig också möjlighet att skaffa en spetskompetens för att öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden, om du väljer att arbeta som biolog. Biologer återfinns bland annat hos länsstyrelser, kommuner, myndigheter och privata företag.

Så ansöker du

Förutom grundläggande behörighet och en kandidatexamen krävs kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet biologi. Dessutom krävs svenska 3/svenska B, och engelska 6/engelska B eller motsvarande resultat på ett erkänt internationellt test såsom TOEFL eller IELTS, alternativt examen från engelskspråkigt universitet. Till kurserna föreligger särskilda förkunskapskrav vilka anges i respektive kursplan. Vid antagning till programmet ges man garantiplats på någon av inriktningarna på Kompletterande pedagogisk utbildning, Ma/Nv/Tk, förhöjd studietakt (KPU) under förutsättning att man vid kommande start av KPU uppfyller ett av nedanstående behörighetskrav. För inriktningen Grundskolans åk 7-9, ett ämne: 90 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. För inriktningen Gymnasieskolan, ett ämne: 120 hp i något av undervisningsämnena biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Detta kommer att prövas inför termin 2 då KPU:n startar.

Examen & Intyg

Masterexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights