Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem, masterprogram

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg

Om utbildningen

Kombinationen av atmosfär, klimat och ekosystem ligger till grund för arbetet med alla de 17 Globala målen för hållbar utveckling inom FN. Vårt program ger dig chansen att lära dig hur mänskliga aktiviteter är kopplade till fysiska och kemiska egenskaper hos atmosfären, klimatet och ekosystemen och hur komplexiteten i globala hållbarhetsutmaningar kan hanteras. Från växthuseffekten och växelverkan mellan klimatförändringar och ekosystem, till miljöpåverkan på människors hälsa och försämring av material inklusive vårt kulturarv, är det avgörande att förstå de processer som sker i atmosfären.

Programmet ingår i det nordiska nätverket AtmosphereBiosphere Studies, vilket innebär att du kan välja ytterligare kurser vid andra nordiska universitet. 

Programmets struktur
År 1
Programmet startar med fyra obligatoriska kurser på vardera 7,5 högskolepoäng under första terminen,
- Globala förändringar - problem, analys, åtgärder (ES2613), 7.5 hp
- Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv (GVN460), 7,5 hp
- Atmosfärskemi 1 (KEM171), 7,5 hp
- Naturbaserade lösningar potentialer, problem och målkonflikter, 7,5 hp

Under år 1, termin 2 väljer du ett profilämne inom atmosfärsvetenskap, klimat eller ekosystem. Föreslagna kurser inom de respektive profilerna finner du nedan. Du kan välja kurser från ett eller flera av de tre profilämnena

Atmosfärsvetenskap:
Period 3: Energi och miljö: processer, effektivitet och konsekvenser (ES2417), 15 hp
Period 4: Aerosoler (KEM720), 15 hp

Klimat:
Period 3, kvartil 1: Klimatförändringshistoria (GVN360), 7,5 hp
Period 3, kvartil 2: Avancerad klimatdataanalys (GVN370), 7,5 hp
Period 4: Jordens system, en fältkurs, 15 hp

Ekosystem:
Period 3: Botanisk ekofysiologi ur ett klimatperspektiv (BIO506), 15 hp
Period 4: Växtekologi ur ett klimatperspektiv (BIO503), 15 hp

År 2
Det sista året gör du ditt examensarbete, som omfattar 60 högskolepoäng (alternativt 45 högskolepoäng examensarbete + 15 valbara högskolepoäng). Examensarbetet ger dig värdefull erfarenhet av forskning, oavsett om du gör det inom universitetet eller i samarbete med ett forskningsrelaterat företag. Vi har goda kontakter med flera sådana företag i regionen

 

Efter studierna
Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta med olika typer av uppdrag och roller på till exempel myndigheter, forskningsinstitut eller företag. Du kan också jobba som miljökonsult eller tjänsteman på kommunal, regional eller nationell nivå. Möjligheten finns också att fortsätta med doktorandstudier.

 

Så ansöker du

Kandidatexamen på minst 180 hp inklusive minst 120 hp i naturvetenskap innehållande minst 15 hp grundläggande kemi. Beroende på valt profilämne under vårterminen tillkommer ytterligare behörighetskrav enligt nedan: Profilämne atmosfärsvetenskap: ytterligare 15 hp kemi (totalt minst 30 hp) Profilämne klimat: minst 30 hp geovetenskaper Profilämne ekosystem: minst 30 hp biologi Dessutom krävs engelska 6 eller motsvarande kunskaper. För internationella sökande gäller de krav som beskrivs av Universityadmissions.se under English language requirements.

Examen & Intyg

Masterexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights