YH-utbildning

Tandsköterska Falun

Längd
3 terminer
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Längd
3 terminer
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Tandsköterska Falun

Arbeta med tandvård - läs en tandsköterskeutbildning!

Vill du arbeta med tandvård? Är du noggrann och tycker om människor? Då ska du läsa YH-utbildningen Tandsköterska! Utbildning leder till examen som tandsköterska och du kommer vara behörig att arbeta på klinik inom både den offentliga och den privata sektorn.

Idag står yrkesgruppen inför flera år av stora pensionsavgångar och därför finns ett stort behov av nyrekryteringar. Tandsköterskeyrket är ett serviceyrke med mycket patientkontakt. Som tandsköterska arbetar du i tandvårdsteam tillsammans med tandläkare och tandhygienister.

Du får assistera vid behandlingar av patienter samt föra ett preventivt tandvårdsarbete. Många administrativa uppgifter som journalföring, patientbokning och receptionsarbete ingår i yrket.

Praktisk tandsköterskeutbildning

I utbildningen ingår LIA (lärande i arbete), då du får träna upp dina kunskaper i praktiken på en tandvårdsklinik. Skolan erbjuder praktikplatser inom Dalarnas län.

Tandsköterska innehåller kurserna: 

 • Anatomi, anestesi och farmakologi 25
 • Etik, bemötande och kommunikation 15
 • Examensarbete 20
 • Lärande i arbete 1 15
 • Lärande i arbete 2 25
 • Lärande i arbete 3 40
 • Material, miljö och hantering av farligt avfall 20 
 • Odontologi 1 40 
 • Odontologi 2 30
 • Oral hälsa 1 25
 • Oral hälsa 2 30
 • Tandvårdens verksamhet och organisation 15
 • Vårdhygien och smittskydd 25

Tandhälsan i Sverige förbättras ständigt, vilket leder till att efterfrågan på tandvårdstjänster och behandlingsbehov ökar. Läs till tandsköterska!

För mer information om Tandsköterska Falun, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Efter utbildningen skall du kunna:

Arbetsuppgifter som du som Tandsköterska kommer att möta, är att arbeta inom allmäntandvården och specialisttandvården, att arbeta problemlösande med kunden i fokus, att arbeta i team med tandläkare och tandhygienist och att ge optimal kundservice och se kundens behov.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen består av yrkesverksamma från Folktandvården Dalarna, Praktikertjänst Dalarna, Högskolan Dalarna, Grundskolan, Studeranderepresentant och Utbildningsledaren. En del av dem är dessutom inblandade i själva undervisningen.

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg utgår från ett problemorienterat pedagogiskt förhållningssätt där de studerande själva söker svar och lösningar med utgångspunkt i kursernas innehåll och målsättning. Den huvudsakliga arbetsformen är föreläsningar och metodövningar samt projektarbeten som genomförs i nära samarbete med yrkeslivet och utgår från behov och frågeställningar inom aktuell bransch.
Genom kopplingen till arbetslivet får den studerande tillämpa sin teoretiska kunskap i praktiska situationer. Denna växelverkan mellan teori och praktik förstärks av relevanta studiebesök och gästföreläsningar med bransch-representanter.

Så ansöker du

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan.

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande.

Mer information om ansökan och behörighet finns på Folkuniversitetets hemsida.

 

Examen & Intyg

Efter avslutad utbildning har du en yrkeshögskoleexamen som Tandsköterska. Examensbevis utfärdas när studenten uppnått minst betyget godkänt i de obligatoriska delkurserna.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad hos CSN.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Tandsköterska Falun

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Folkuniversitetet Mitt
Bergsbrunnagatan 1
75323 Uppsala

Folkuniversitetet Gävle, Falun, Uppsala, Örebro och Västerås

Folkuniversitetets Yrkeshögskola är en av Sveriges största anordnare av YH-utbildningar. En examen härifrån gör dig attraktiv inom ett yrkesområde där efterfrågan på professionell och kompetent personal är stor! YH-utbildningarna tas fram i nära samarbete med näringslivet. Representanter från företag och...

Läs mer om Folkuniversitetet Mitt och visa alla utbildningar.

Highlights