YH-utbildning
Inga recensioner än

Tandsköterska

Yrkeshögskolan i Luleå, i Luleå (+1 orter)
Längd
65 veckor
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
18 september, 2023 (+2 starter)
Utbildningsform
Distans med träffar
Språk
Svenska
Längd
65 veckor
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
18 september, 2023 (+2 starter)
Utbildningsform
Distans med träffar
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen 👍

Varför välja Yrkeshögskolan i Luleå?

Behov på

arbetsmarknaden

Distansutbildning med

tillfällen på plats

Bra kontakter med

näringsliv

Om utbildningen

Tandsköterska

Tandsköterska

Som tandsköterska arbetar du med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. God känsla för service och noggrannhet är viktiga förmågor i arbetet då du jobbar med människor. Arbetet sker ofta i vårdteam med tandläkare och tandhygienister men de utför även en del självständiga behandlingar på patienter.

För mer information om Tandsköterska, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 startdatum

18 september, 2023

  • Distans med träffar
  • Luleå

16 september, 2024

  • Distans med träffar
  • Luleå
  • Svenska

Så ansöker du

Ansökan

Ansökan öppnar 1 mars 2023, sista ansökningsdag 31 maj. Sista dag för komplettering 15 juni.

Nästa utbildningsomgång startar 18 september 2023.

Behörighet: För att vara behörig behöver du uppfylla kravet om grundläggande behörighet, vilket innebär att du behöver ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Motsvarande kan vara slutbetyg, intyg från allmän kurs på folkhögskola eller en utländsk gymnasieexamen. Utöver den grundläggande behörigheten behöver du också ha godkända betyg i kurserna engelska 5, svenska 2 alternativt svenska som andraspråk 2 eller motsvarande. Om du har frågor om din behörighet kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. Det går också bra att kontakta oss på Luleå kommuns yrkeshögskola för mer information.

Urval: Om vi får fler sökande än vad vi har platser för kommer vi att göra ett urval baserat på dina gymnasiebetyg samt ett prov. 

Examensbenämning: Efter fullgjord utbildning får du en yrkeshögskoleexamen som tandsköterska förutsatt att du har lägst betyget godkänt i samtliga kurser.

Upplägg

Utbildningslängd: Utbildningen är 325 yh-poäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 yh-poäng. Utbildningen är 65 veckor lång.

Studieform: Utbildningen är en distansutbildning med cirka 5 närträffar på plats i Luleå. Kostnader för resor och boende vid närträffar står du själv för. Utbildningen har vissa fasta tider för webbsända föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Lektioner kan vara både inspelade och livesända och du förväntas vara tillgänglig dagtid för att kunna delta i undervisningen. Totalt 16 veckor av utbildningen är förlagda till en eller flera tandvårdskliniker där du genomför LIA-kurserna. LIA står för Lärande i Arbete och syftar till att låta dig praktisera dina kunskaper. LIAn kan du vanligtvis genomföra på din hemort.

All kommunikation och undervisning sker via lärplattformen Teams. Som studerande behöver du ha tillgång till dator, headset och webbkamera. Kamera och headset finns att låna via skolan. Som studerande hos oss får du även tillgång till Officepaketet.

Kursort: Distans med närträffar i Luleå.

Kursinnehåll

Tandvårdens verksamhet och organisation, 15 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar hur arbetet på en tandvårdsklinik är organiserat och hur bakomliggande regelverk styr verksamheten. Vidare behandlar kursen hur de olika funktionerna på tandvårdskliniken samverkar och vilken roll tandsköterskan har i det större sammanhanget.

Etik, bemötande och kommunikation, 15 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar kommunikation och service i mötet med patienter och anhöriga.

Anatomi, anestesi och farmakologi, 25 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar huvudets och halsens anatomi. Vidare behandlar kursen användandet av sedativa och anestetiska läkemedel som används inom tandvård samt träning i injektionsteknik

Material, miljö och hantering av farligt avfall, 20 yrkeshögskolepoäng

Kursen ska ge kunskap om material och hantering av farligt avfall inom tandvården. Vidare ska kursen ge kunskap i hantering och om risker vid användning av härdplaster och andra dentala material samt instrument inom tandvården och hantering av dessa.

Odontologi 1, 40 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar kariologi, endodonti, och parodontologi. Vidare tar kursen upp oral radiologi och assistans vid tandvårdsbehandlingar.

Odontologi 2, 30 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar pedodonti, ortodonti, käkkirurgi, protetik, bettfysiologi samt orofaciala symtom. Vidare tar kursen upp assistans vid tandvårdsbehandlingar.

Oral hälsa 1, 25 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar oral hälsa hos patienten, både i form av egenvård samt det arbete som professionen utför.

Oral hälsa 2, 30 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar arbetet med oral hälsa hos patienten, både i form av egenvård samt det arbete som professionen utför. Kursen är en fördjupning av innehållet i Oral hälsa 1.

Vårdhygien och smittskydd, 25 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar ansvarsfördelning samt regler och metoder för god vårdhygien och smittskyddsarbete vid tandvårdsklinik.

Lärande i arbete 1, 15 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar rutinmässiga arbetsuppgifter på en tandvårdsklinik så som till exempel hygienrutiner. Vidare ger kursen erfarenhet av assistans vid enklare tandvårdsbehandlingar och överblick över arbetet i tandvårdsteamet med alla dess yrkeskompetenser.

Lärande i arbete 2, 25 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar tillämpning av vårdhygien och smittskyddsarbete och är förlagd till tandvårdsklinik. Vidare ger kursen erfarenhet av att assistera vid behandlingar, att informera om munhygien samt medverka vid och utföra profylaktiska behandlingar.

Lärande i arbete 3, 40 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar assistans vid tandvårdsbehandlingar och teamtandvård på tandvårdsklinik. Innehållet är delvis en fördjupning av innehållet i Lärande i arbete 2.

Examensarbete, 20 yrkeshögskolepoäng

Kursen behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Tandsköterska

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Yrkeshögskolan i Luleå
Laboratoriegränd 11
977 53 Luleå

Välkommen till Yrkeshögskolan i Luleå! 

Luleå tillhör en region i kraftig tillväxt. För att tillgodose de kommande etableringarna och annan efterfrågad kompetens kommer Vuxenutbildningen Luleå kommun att starta 6 Yh-utbildningar till hösten inom områden där det finns stora rekryteringsbehov.  Luleå kommuns yrkeshögskola är en del...

Läs mer om Yrkeshögskolan i Luleå och visa alla utbildningar.

Highlights