YH-utbildning

Hållbar livsmedelsintraprenör

Längd
63 veckor
Utbildningstakt
75 %
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
2 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans med träffar
Längd
63 veckor
Utbildningstakt
75 %
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
2 september, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans med träffar
Få mer information om utbildningen 👍

Hållbar livsmedelsintraprenör

Hållbar livsmedelsintraprenör

Läs till hållbar livsmedelsintraprenör på Folkuniversitetet!

Brinner du för att utveckla livsmedel utifrån hållbarhet, klimat och miljö? Vill du läsa en utbildning som dessutom ger dig goda chanser att få ett jobb? Läs YH-utbildningen Hållbar livsmedelsintraprenör vid Folkuniversitetet.

Om YH-utbildningen Hållbar livsmedelsintraprenör

Det som krävs av aktivt skapande i din framtida yrkesroll krävs även i utbildningen, då du görs aktiv i skapandet av delar av innehållet. Du kommer därmed att få både teoretisk och praktisk kunskap om det svenska hållbarhetsarbetet genom att vara en del i det. Dessutom får du möjlighet pröva dina egna idéer i samråd med professionella livsmedelsproducenter.

Utbildningen ger dig en grundläggande kompetens inom hållbarhet och olika slags livsmedelsproduktion, samt möjlighet att specialisera dig genom LIA-praktik, (Lärande i Arbete).

Om att vara intraprenör

Att vara intraprenör handlar om att ha och ta en aktiv roll och göra sig delaktig i företagets vision, förhållningssätt, strategiska arbetssätt, affärsmodeller och omvärldskontakter. Detta kräver öppenhet, nyfikenhet och egen förmåga till skapande, utvecklande och kontaktskapande utan givna svar. Detta tränas i vardagen och omsluter allt både i utbildningen och i yrkesrollen – du får inte svaren utan skapar hur:en.

Genom att studera till Hållbar livsmedelsintraprenör kommer du att vara med och utveckla livsmedel utifrån ett hållbart, cirkulärt perspektiv. Du kommer att få både teoretisk och praktisk kunskap om det svenska hållbarhetsarbetet. Dessutom får du möjlighet pröva dina egna idéer i samråd med professionella livsmedelsproducenter.

Utbildningen ger dig en grundläggande kompetens inom hållbarhet och olika slags livsmedelsproduktion, samt möjlighet att specialisera dig genom LIA-praktik, (Lärande i Arbete).

Du får även kunskaper om till exempel de globala hållbarhetsmålen, hållbar växtförädling, företagande, hållbar djurhållning och hygien och säkerhet.

För mer information om Hållbar livsmedelsintraprenör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

2 september, 2024

 • Distans med träffar
 • Distans

Ansökan och behörighet

Behörighet och urval

Utbildningen kräver endast grundläggande behörighet.

För att få grundläggande behörighet måste du ha:

 1. Ha avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. Ha en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. Vara bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
 5. Examen från ett högskoleförberedande program, eller
 6. Yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 alternativt svenska som andraspråk 2 och engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand

Om ansökan

För att styrka dina meriter behöver du i din ansökan bifoga betyg/intyg som styrker din behörighet, både för grundläggande och särskild behörighet. Betygsdokumenten ska vara underskrivna av rektor eller vidimerade.

Om du har utländsk gymnasieutbildning ska dessa översättas och valideras. Om du har utländska akademiska meriter ska dessa översättas och valideras av UHR, Universitetet och Högskolerådet.

Kursinnehåll

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen pågår under 63 veckor med teori och 16 veckor LIA. Samlat blir det cirka 1,5 år, inklusive ett sommaruppehåll.

Hur mycket schemalagd undervisning är det?

Det är direktsänd digital undervisning två heldagar i veckan. Därutöver jobbar du aktivt och utvecklande med projektarbeten i grupp eller individuellt. Dessutom har du schemalagda studiebesök och gästföreläsningar. Utbildningen motsvarar en studietakt på 75%.

Måste man vara närvarande då det är schemalagd undervisning?

För att klara studierna bör man räkna med att vara närvarande och engagerad under undervisningsdagarna som görs via en digitalt plattform. Där finns cirka 5 träffar på utbildningen som kommer att placeras på specifika företag, samt på Folkuniversitetet i Lund. Du kommer att få ett schema med en termins framförhållning. Utbildningsledaren finns alltid till hands för dig som studerande som behöver extra handledning eller coachning för att nå utbildningens mål.

Vad betyder LIA? Ingår praktik i utbildningen?

Lärande i arbete. En yrkeshögskoleutbildning innehåller alltid LIA på en arbetsplats. Det kan liknas med praktik - en kvalificerad roll under handledning. Under LIA använder du dina teoretiska kunskaper och färdigheter från utbildningen och kan utföra olika arbetsuppgifter med hjälp av en handledare på LIA-platsen.

Under din LIA tar du del av branschens kunskaper och du har möjlighet att skapa viktiga kontakter och att utöka ditt nätverk. Utifrån perspektivet Hållbar Livsmedelsintraprenör innebär LIA även att du aktivt samskapar med livsmedelsbranschen. Med ditt eget val av LIA skapar du din egen riktning och möjligheter för framtiden.

Behöver jag pendla under LIA-kurserna?

Ja, beroende på vart du bor och vilket företag du ska göra din LIA kan du behöva pendla. En yrkeshögskoleutbildning speglar verkligheten när man är anställd och arbetar. Kostnaden för pendling står du själv för.

Behöver jag köpa böcker?

Den litteratur som ingår i utbildningen behöver du köpa och du står själv för kostnaden. Eftersom utbildningen är digital behöver du också ha en dator – gärna med bra ljud. En laptop rekommenderas att ha med till de fysiska träffarna, men är inget krav. Folkuniversitetet ger dig en möjlighet att få Officepaketet under dina studier.

Är utbildningen studiemedelsberättigad?

Ja.

Kursinnehåll

Utbildningens innehåll

Dessa kurser ingår i YH-utbildningen Hållbar livsmedelsintraprenör.

Hållbar livsmedelskedja, 30 poäng

Kursen syftar till att ge dig en övergripande bild av livsmedelsbranschen och de faktorer som påverkar hela livsmedelskedjan.

Kursen går igenom följande delar inom tillverkning av livsmedel:

 • Branschkunskap
 • Handel nationellt och internationellt
 • Livsmedelsgrupper
 • Odlingsmetoder
 • Livsmedelskvalitet
 • Hygien
 • Miljö
 • Etik

Hållbart affärsmannaskap, 20 poäng

Kursen syftar till att ge dig kunskaper och färdigheter inom affärsetik, entreprenör- och intraprenörskap, affärsutveckling samt affärsförhandling. Kursen Hållbar livsmedelskedja implementeras här så att du ska kunna få ett helhetsgrepp över en verksamhets idé och utvecklingspotential och ger samtidigt en grund för kursen Cirkulär affärsekonomi och juridik.

Kursen går igenom följande delar inom hållbara livsmedelssystem:

 • Affärsetik
 • Intraprenörskap och entreprenörskap
 • Affärsutveckling
 • Affärsförhandling

Cirkulär affärsekonomi och juridik, 20 poäng

Kursen syftar till att ge dig grundläggande förståelse för cirkulär ekonomi och de juridiska aspekter som kan vara av betydelse samt olika typer av finansieringsmodeller.

Kursen går igenom följande delar inom livsmedelssektorn:

 • Affärsmodeller
 • Bolags- och samverkansformer
 • Kalkylering
 • Budget och finansiering
 • Bokföring och redovisning
 • Lagar och förordningar

Initiera och driva livsmedelsprojekt, 10 Yh-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande god insyn i initiering och drift av projekt samt förstå vikten av god planering i projekt.

Kursen går igenom följande delar som berör livsmedelsprojekt:

 • Projektmodeller, projektfaser och projektroller
 • Initiera och planera projekt
 • Projektbudget
 • Utföra, styrning och översyn samt avslut av projekt
 • Analyser och rapporter
 • Teamarbete och kommunikation
 • Presentationsteknik

Hållbara livsmedelsproduktionsmodeller, 40 poäng

Kursen syftar till att ge dig en god insyn i de ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara produktionsmetoder som du kommer att möta i arbetslivet.

Kursen går igenom tekniker och modeller för hållbar och effektiv livsmedelsproduktion:

 • Odlings- och produktionsmetoder
 • Processflöden
 • Automation och digitalisering
 • Kvalitet och livsmedelssäkerhet

Livsmedelslogistik och försäljningskanaler, 30 poäng

Kursen syftar till att ge dig god insyn de lösningar för logistik och försäljningskanaler som du kommer att möta i arbetslivet. Kursen ger kunskaper om försäljningens förutsättningar, villkor och framgångsfaktorer.

Kursen går igenom sambandet mellan produktion, lager, försäljning och leverans för en hållbar och affärsmässighet:

 • Livsmedelskedja
 • Förpackningslösningar
 • Livsmedelslogistik
 • Försäljningskanaler
 • Returhantering, frakt och leveransvillkor
 • GDPR

Lärande i arbete (LIA) 1, 20 poäng

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för de kunskaper och färdigheter som den studerande inhämtat i den skolförlagda undervisningen. LIA-kursen är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet.

Målet med kursen är att du med hjälp av handledare och delvis på egen hand ska utföra arbetsuppgifter inom livsmedelssystem som utgår från hållbar produktion och företagande.

Lärande i arbete (LIA) 2, 40 poäng

Under kursen ska du i företagsmiljö tillämpa sina kunskaper från utbildningens samtliga kurser men med betoning mot livsmedelsproduktion, logistik och/eller försäljning.

LIA 2 ska ge dig möjlighet att utöva inhämtade kunskaper med stöd av handledare och på egen hand. Efter avslutad kurs ska du ha den praktiska och teoretiska kompetens som behövs för att fördjupa dig i sitt examensarbete och därefter vara anställningsbar inom branschen.

Examensarbete, 40 poäng

Examensarbetet syftar till att du ska lära sig att omsätta sina förvärvade kunskaper från utbildningen och med ett helhetstänk självständigt kunna planera, analysera och genomföra ett verksamhetsförlagt livsmedelsprojekt.

Kostnader

Utbildningen är CSN-berättigad. Du står själv för litteraturkostnader.

Efter utbildningen

Hur ser arbetsmarknaden och framtiden ut efter utbildningen?

I dagsläget finns det inga andra utbildningar inom yrkeshögskolan som utbildar livsmedelsutvecklare med inriktning på hållbara livsmedelslösningar utifrån ett cirkulärt och intraprenöriellt perspektiv. Utbildningen möter ett uttalat behov som finns inom produktion såväl som inom inköp och sälj. Detta ger en utbildningsbredd som möjliggör ett brett anställningsområde för de examinerade och arbetsgivarna. Detta ger dig som studerande möjligheten att bli anställd, arbeta som konsult eller utveckla egna livsmedelsidéer.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Hållbar livsmedelsintraprenör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Folkuniversitetet Malmö/Lund
Skomakaregatan 8
220 02 Lund

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet bedriver yrkeshögskoleutbildningar i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv.Gå en utbildning som leder till jobb. Folkuniversitetets yrkeshögskoleutbildningar tas fram tillsammans med arbetslivet och ger dig den spetskompetens som...

Läs mer om Folkuniversitetet Malmö/Lund och visa alla utbildningar.

Highlights