Korta YH-utbildningar

Hållbar och klimatsmart mat i restaurang

Längd
20 YH-poäng (8 veckor halvtid)
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
30 september, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-08-11
Utbildningsform
Distans
Längd
20 YH-poäng (8 veckor halvtid)
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
30 september, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-08-11
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Hållbar och klimatsmart mat i restaurang

Besöksnäringen med restaurang och offentliga måltider står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan men det är också här som man kan göra den största skillnaden. Då behövs kompetens om hur man använder klimatsmarta livsmedel på ett ekonomiskt och klimatanpassat sätt.

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om hållbarhet i verksamheten samt hållbara och klimatsmarta livsmedel för att kunna göra medvetna val av livsmedel i planering av recept och måltider. Du får en förståelse för matsvinnet och avfallshanteringens betydelse för miljöpåverkan. För att gradvis kunna minska matens klimatpåverkan utan att göra avkall på kvalitén lär du dig om matens klimatpåverkan och vilka förutsättningar som finns. Du får också kunskap om livsmedelssvinn och matavfallshanteringens påverkan på miljön. Efter kursen har du kunskaper i hållbarhet och val av klimatsmarta livsmedel i arbetet med måltidsverksamhet.

Behovet

Efterfrågan på hållbar mat och klimatsmarta livsmedel växer. För att kunna möta den växande efterfrågan behöver personal inom restaurang mer kompetens. Det kan vara svårt att göra välgrundade val som främjar en utveckling som är både miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. Men med kunskap kan man göra de val som gynnar värdefulla naturområden, klimatet, vattenförsörjningen, människans och djurens hälsa och andra hållbarhetsfrågor. Besöksnäringen med restaurang och offentliga måltid står för en stor det av Sveriges klimatpåverkan men det är också här som man kan göra den största skillnaden. Då behövs kompetens om hur man använder klimatsmarta livsmedel på ett ekonomiskt och klimatanpassat sätt.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, och också stort eget ansvar. Du kan i stor utsträckning själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för bland annat handledningstillfällen och kunskapskontroller. Inspelade föreläsningar varvas med handlednings- och diskussionstillfällen och utöver det tillkommer tid för självstudier.

För mer information om Hållbar och klimatsmart mat i restaurang, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

30 september, 2024

 • Distans
 • Distans
 • Sista ansökan: 2024-08-11

Utbildningens innehåll

 • Vad innebär hållbarhet och Agenda 2030?
 • Klimatsmart mat utifrån Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen.
 • Hela livsmedelskedjans miljöpåverkan.
 • Livsmedelsverkets riktlinjer och råd enligt NNR 23.
 • Miljömärken på livsmedel samt certifiering av restaurang och storhushåll.
 • Klimat- och hållbarhetsmedvetna val av råvaror med fokus på säsongsanpassning och lokalproducerat.
 • Klimatsmart menyplanering.
 • Hållbart emballage och transporter.
 • Hållbar köksutrustning och material.
 • Hållbar köksekonomi med kalkylering, inköp och åtgångsfaktor.
 • Livsmedelssvinn i alla led och hur det kan minskas.
 • Hållbar matavfallshantering – miljöbalken, avfallsförordning samt lokala avfallsföreskrifter.

Ansökan och behörighet

 • Behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper: minst 1 års yrkeserfarenhet på 100 % eller 2 år på 50% från restaurangkök eller storkök/produktionskök. Tänk på att ladda upp arbetsintyg när du gör din ansökan.
 • Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval. Urvalet sker utifrån de urvalsgrunder som presenteras nedan och denna process genererar poäng som ökar dina chanser att komma in på utbildningen.

Urvalet görs på det sammanlagda värdet av yrkeserfarenhet.Yrkeserfarenhet räknas 1 poäng per månad. Max 36 poäng. (3 år)

Urvalet baseras på yrkeserfarenhet som ger 1 poäng per månad, max 36 poäng (3 år)

Vid samma poäng sker lottning.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis.

Kostnader

Kursen är kostnadsfri och ger rätt till studiestöd från CSN. Eventuellt kan kostnad för kurslitteratur tillkomma.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Hållbar och klimatsmart mat i restaurang

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.

Samarbete med arbetslivet

Kursen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet. Innehållet är format efter dess krav på kompetens, vilket ger dig den kunskap som efterfrågas.

TUC Yrkeshögskola
Hamnparken 2
573 35 Tranås

TUC Yrkeshögskola

Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med...

Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Highlights