Vilken typ av byggutbildning passar dig?

Bygg och anläggning är en bransch som är i stort behov av kvalificerad personal – jobbmöjligheterna efter utbildningen är stora! Och, det finns många utbildningar att välja mellan.

Vill du arbeta praktiskt eller är du mer intresserad av problemlösning, projektledning eller teknik? Det finns en mängd olika jobb för dig som vill arbeta inom byggbranschen och byggutbildningar erbjuds inom nästintill alla utbildningstyper. Eftersom byggbranschen är bred och innefattar många olika yrken är det bra om du har koll på vilket område samt vilken utbildningstyp som passar dig bäst.  

💬 "Bygg- och anläggningsbranschen behöver rekrytera 10 000 nya medarbetare per år under de kommande åren", säger Kristina Melander, Kommunikationsstrateg och projektledare på Byggföretagen. Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag. 

Byggutbildning på universitet eller högskola 

Om du är intresserad av en utbildning på universitet eller högskola kan du bland annat utbilda dig inom affärsutveckling med inriktning bygg, konstruktionsteknik, samhällsbyggnadsteknik, ingenjör och mycket mer! En utbildning på universitet eller högskola fokuserar på teoretiska kunskaper samt innebär ofta en hel del självstudier och flexibilitet. En examen från ett universitet eller en högskola innebär att du kan vidareutbilda dig om du är intresserad av att nischa dina kunskaper ytterligare.  

Här hittar du byggutbildningar på universitet eller högskola 

💬 "Tre av fyra byggföretag tvingas tacka nej till jobb på grund av brist på arbetskraft", säger Kristina. Enligt Byggföretagens senaste Byggbarometer har 88 procent av byggföretag, verksamma i Sverige, svårt att få tag på arbetskraft. 

Studera bygg på yrkeshögskola 

Yrkeshögskolor har mycket fokus på praktiska kunskaper och passar dig som till exempel är intresserad av en framtid som betongarbetare, byggledare, murare, golvläggare och plattsättare. Det finns YH-utbildningar inom bygg över hela landet, både på plats och på distans och längden varierar beroende på utbildningsområde.  

Här hittar du YH-utbildningar inom bygg 

💡 Byggföretagen vill att regeringen ska tillsätta mer medel till Myndigheten för yrkeshögskolan så att bygg- och anläggningsbranschen får fler utbildningsplatser på yrkeshögskolor över hela landet. 

Byggutbildning på komvux 

Komvux, eller vuxenutbildning, erbjuder utbildningar på grundskole- och gymnasienivå inom flera olika områden, bland annat bygg. Komvuxstudier passar dig som inte har fullständiga betyg från gymnasiet eller saknar behörighet för högre utbildning. På komvux kan du bland annat utbilda dig till anläggningsarbetare, murare eller takmontör.  

Hitta din komvuxutbildning inom bygg 

💬 "Fler platser behövs på yrkesprogram och Byggföretagen efterlyser ett närmare samarbete mellan beslutsfattare, utbildningssamordnare och branschen", säger Kristina. "Helt centralt för att fler ska vilja läsa bygg är hur utbildningen bedrivs på skolorna", poängterar hon.

Byggföretagen vill att alla elever som gått ut gymnasiet under senaste åren, men inte kommit i jobb eller studier bör erbjudas en plats på en komvuxutbildning inom ett bristyrke.  

Arbetsmarknadsutbildning inom bygg 

Arbetsmarknadsutbildningar ges av utbildare runt om i landet på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsutbildningar är korta och yrkesinriktade för att både öka chanserna för deltagaren att hitta ett jobb samt motverka bristen på kvalificerad personal inom bland annat byggbranschen. Denna typ av utbildning passar dig som snabbt vill ut på arbetsmarknaden och du måste vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen för att ansöka. Här kan du läsa mer om kraven du måste uppfylla för att gå en arbetsmarknadsutbildning.  

Här hittar du arbetsmarknadsutbildningar inom bygg 

💬 "Framtiden ser ljus ut för den som väljer en utbildning inom bygg- och anläggningsbranschen. Stora pensionsavgångar, effekter av coronapandemin och i synnerhet den gröna omställningen mot ett mer klimatsmart byggande skapar aktuella och framtida behov av ny kompetens", säger Kristina Melander.  

Källa: Arbetsförmedlingen, Intervju med Kristina Melander 24 januari 2023.  

Gabrielle Längbo

Gabrielle Längbo

Digital Content Specialist (Visa mer)
Gabrielle jobbar som Digital Content Specialist på Keystone Education Group. Hon har en bakgrund som journalist och har arbetat på flera olika redaktioner som bland annat reporter och webbredaktör. På Keystone har hon tidigare arbetat som Email Marketing Specialist samt med att publicera material på sajten. Hon har en kandidatexamen i journalistik från Stockholms Universitet och har pluggat historia på både Södertörns högskola och Mittuniversitetet. (Mindre)

Om

Gabrielle jobbar som Digital Content Specialist på Keystone Education Group. Hon har en bakgrund som journalist och har arbetat på flera olika redaktioner som bland annat reporter och webbredaktör. På Keystone har hon tidigare arbetat som Email Marketing Specialist samt med att publicera material på sajten. Hon har en kandidatexamen i journalistik från Stockholms Universitet och har pluggat historia på både Södertörns högskola och Mittuniversitetet.

Annonser