Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

CSN höjer studiemedlet 

...och fribeloppet! Det innebär att du både får, kan låna och tjäna mer pengar som student från 2024.

Två kvinnliga studenter utanför skolbyggnad

När du studerar kan du ansöka om studiemedel från CSN. Studiemedlet består av två delar: studiebidraget – pengar som du får, och studielånet – pengar som du ska betala tillbaka. CSN beräknar studiemedlet per vecka men betalar oftast ut pengarna var fjärde vecka, alltså varje månad. Exempelbeloppen här nedan utgår från att en månad är lika med fyra veckor. 

Studielån och studiebidrag höjs 

Både bidragsdelen och lånedelen höjs 2024. Höjningen innebär en ökning med cirka 1 100 kronor för dig som är heltidsstuderande med fullt studielån. 

  • 2023 var studiemedlet 12 052 kronor i månaden
  • 2024 är studiemedlet 13 156 kronor i månaden

💡 Beloppen anges för heltidsstuderande med fullt studielån. Studielånet och studiebidraget beror också på din studietakt, alltså om du studerar på heltid eller deltid. 

Fribeloppet höjs 

Fribelopp kallas den summa du får tjäna vid sidan av studierna, exempelvis genom ett deltidsjobb, innan ditt studiemedel påverkas. Tjänar du över fribeloppet kommer du få mindre i studiebidrag och du kommer inte få låna lika mycket pengar som om du hade tjänat under fribeloppet. Fribeloppet anges ofta per halvår, där man utgår från att ett halvår är lika med 20 veckors heltidsstudier.  

Från 2024 höjs fribeloppet från 101 697 till 110 995 kronor per halvår. Det betyder att du får tjäna som mest 18 500 kronor per månad. 

  • 2023 var fribeloppet 101 697 per halvår = 16 950 kronor i månaden
  • 2024 är fribeloppet 110 995 kronor per halvår = 18 500 kronor i månaden

💡 Fribeloppet varierar också beroende på din studietakt, alltså om du studerar på heltid eller deltid. Förutom lön från ett deltidsjobb eller extrajobb räknas även bland annat a-kassa, aktieutdelning och inkomst från bostadsförsäljning som inkomst, in i fribeloppet. 

Vad behöver jag som student göra?  

Du som student behöver inte göra något särskilt, utan höjningen sker automatiskt. Om du redan är student med beviljat studiemedel kommer du att få höjda utbetalningar med start i januari 2024. Om du ska börja studera ansöker du om studiemedel som vanligt på CSN:s hemsida. 

Vad beror höjningen på? 

Beloppet för studiemedel baseras på något som kallas prisbasbelopp. Prisbasbeloppet beräknas årligen av SCB och fastställs av regeringen.  

Prisbasbeloppet påverkas av konsumentprisindex och är kopplat till levnadskostnader i Sverige. Om inflationen ökar och priserna stiger så ökar konsumentprisindex, och därmed också prisbasbeloppet. Det är alltså en justering som görs av regeringen för att se till att bidrag och andra ersättningar ligger i linje med vad det kostar att leva i Sverige. Om det blir dyrare att leva måste bidragen höjas för att människor ska ha råd, helt enkelt.  

Förutom studiemedel från CSN påverkas även andra bidrag och ersättningar som garantipension, omvårdnadsbidrag, sjuk- och föräldraförsäkring.  

Källor: csn.se, regeringen.se

Denice Karlsson

Denice Karlsson

Digital Content Manager (Visa mer)
Denice Karlsson jobbar som Digital Content Manager på studentum.se med visionen att hjälpa alla i Sverige att hitta rätt eftergymnasial utbildning. Med en bakgrund inom humaniora och ett stort intresse för språk skriver Denice informativa och inspirerande artiklar om utlandsstudier, antagning, behörighet och andra studierelaterade ämnen på studentum.se. Utöver skribent är hon även projektledare för sajtens årliga målgruppsundersökning Studentrapporten. Denice är bosatt och jobbar i Stockholm men kommer ursprungligen från Borlänge. Hon har en masterexamen i humaniora med inriktning retorik från Uppsala Universitet och har även studerat kommunikation vid California State University i Fullerton. (Mindre)

Om

Denice Karlsson jobbar som Digital Content Manager på studentum.se med visionen att hjälpa alla i Sverige att hitta rätt eftergymnasial utbildning. Med en bakgrund inom humaniora och ett stort intresse för språk skriver Denice informativa och inspirerande artiklar om utlandsstudier, antagning, behörighet och andra studierelaterade ämnen på studentum.se. Utöver skribent är hon även projektledare för sajtens årliga målgruppsundersökning Studentrapporten. Denice är bosatt och jobbar i Stockholm men kommer ursprungligen från Borlänge. Hon har en masterexamen i humaniora med inriktning retorik från Uppsala Universitet och har även studerat kommunikation vid California State University i Fullerton.

Annonser