Så blir du kommunikatör

Brinner du för kommunikationsfrågor? Som kommunikatör arbetar du strategiskt och operativt med olika kommunikationsinsatser. 

Kvinna brainstormar på post-it lappar

Att arbeta som kommunikatör innebär att ha en bred yrkesroll. I din yrkesroll som kommunikatör arbetar du med strategiskt och operativt kommunikationsarbete. Mycket av ditt arbete som kommunikatör handlar om att formulera budskap på rätt sätt och bidra till att organisationen når sina uppsatta mål. 
                Hitta din utbildning till kommunikatör här

Vad gör en kommunikatör? 

Som kommunikatör ska du genom olika kommunikationsinsatser förmedla organisationens budskap och varumärke, med hänsyn till ett strategiskt och operativt arbetssätt. Det strategiska arbetet handlar om långsiktig planering, inklusive framtagande av kommunikationsplaner och strategier, för att ta verksamheten framåt. Det operativa arbetet består av att utforma olika kampanjer, PR-aktiviteter, textproduktion, grafisk formgivning, event och sociala medier. Som kommunikatör ska du även kunna anpassa kommunikationen till olika målgrupper, kanaler och syften.

I din roll som kommunikatör gör du även omvärldsanalyser av olika faktorer som kan påverka organisationens verksamhet. Du informerar även om förändringar och aktuella händelser som kan beröra organisationen både externt och internt. Som kommunikatör har du även som uppgift att utveckla medarbetarna i kommunikationsfrågor. 

Vilka arbetsuppgifter har en kommunikatör? 

Dina uppgifter som kommunikatör varierar beroende på uppdrag eller vilken arbetsplats du arbetar på. Men de mest centrala uppgifterna består av dessa: 

  • Skriva pressmeddelanden, artiklar och skapa visuellt material
  • Planera och genomföra kommunikationsstrategier
  • Göra analyser av kommunikationsinsatser 
  • Hantera presskontakter och mediefrågor

Så utbildar du dig till kommunikatör

Du kan studera till kommunikatör vid universitet eller högskola, alternativt kan du studera till det vid en yrkeshögskola eller på en yrkesutbildning. Många akademiska utbildningar på universitet och högskola erbjuder utbildningar inom kommunikation, från grundnivå till avancerad nivå. Du kan välja att studera medie- och kommunikationsvetenskap, strategisk kommunikation eller visuell kommunikation. Alternativt kan du välja att studera kommunikatörsprogrammet. Här får du teoretisk kunskap som förbereder dig för rollen som kommunikatör. 

Väljer du att studera till kommunikatör på en yrkeshögskola får du praktiska kunskaper och verktyg som du behöver för att kunna arbeta som kommunikatör. Utbildning inom journalistik eller marknadsföring kan också vara en väg in till kommunikatörsyrket. Du kan även specialisera dig inom yrket och vidareutbilda dig till webbredaktör, pressekreterare eller PR-konsult. 


Egenskaper du behöver ha som kommunikatör

💬 Kommunikationsförmåga

Du behöver ha goda kunskaper i att kunna kommunicera både skriftligt och muntligt. 

📅 Organisationsförmåga

Som kommunikatör behöver du ha en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Det är också viktigt att du har en strategisk förmåga.

🏃 Resultatinriktad

Du ska kunna leverera och slutföra projekt i god tid. Du drivs också av att nå de uppsatta målen och har en vilja att se resultatet av ditt arbete.

❤️ Förmåga att ge stöd och inspiration

Som kommunikatör har du en rådgivande roll i beslutsprocesser och kommunikationsfrågor. Du vägleder och utbildar även andra i kommunikation. 

🎨 Kreativ förmåga

Du behöver ha en kreativ förmåga för att kunna komma med nya idéer relaterat till kommunikationsutmaningar.

Vad tjänar en kommunikatör? 

Ta reda på genomsnittslönen för en kommunikatör, eventuella skillnader mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt.

Se genomsnittslönen för en kommunikatör här


Källor: arbetsformedlingen.se, saco.se

Vanliga frågor

  • Som kommunikatör är det vanligt att arbeta inom informations-, kommunikations- och marknadsavdelningar på företag, kommuner, regioner, myndigheter eller andra organisationer.

  • Den digitala kommunikatören är expert på att skapa kommunikation för olika kanaler online. De har kunskap och verktyg för att kunna anpassa innehållet för den digitala världen. En kommunikatör kan arbeta med digitala kanaler men också med andra kanaler som radio, tv och tryckta format. Kommunikatören arbetar ofta även med strategisk kommunikation, PR och varumärkesbyggande. 


Annonser