Visar 1-3 av 3 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-3 av 3 träffar

Utbildningar inom psykologi

Psykologi är läran om själslivet och vetenskapen om de psykiska processerna. Med detta menas människans beteende, tankar, känslor och samspel med andra människor. Psykologens arbete kan röra sig om forskning inom områden som neuropsykologi, mänskligt beteende, personlighetsutveckling eller artificiell intelligens. Det kan också innebära rådgivning inom personalfrågor, sociala arbetsplatsfrågor, produktdesign, marknadsföring, personlig rådgivning eller terapi, för företag eller regeringar.

psykologiutbildningar

Att arbeta som psykolog

Psykologer arbetar både med enskilda individer och med grupper. Som psykolog hjälper du dina patienter att förstå vad de upplever, varför de handlar som de gör och hur de kan åstadkomma en förändring. Psykologer stödjer och vägleder, motiverar och coachar. Som psykolog har man en mängd olika arbetsplatser att väja bland; skolor, sjukhus, inom psykiatrin och kriminalvården, för att nämna några. Psykologen förebygger ohälsa, utreder och diagnostiserar psykologiska problem, behandlar, följer upp, utvärderar, handleder, utbildar och forskar. I Sverige finns det cirka 8 500 yrkesverksamma psykologer och många av dem är egen företagare.

Utbildningar inom psykologi

Grundutbildningen till psykolog innebär fem års heltidsstudier, vilket motsvarar 300 högskolepoäng. Psykologprogrammet är en yrkesutbildning med bunden studiegång. Huvudämnet i utbildningen är psykologi men det ingår även inslag av pedagogik och sociologi. Efter avslutade studier måste man praktisera under tolv månader innan man kan ansöka om psykologilegitimation hos Socialstyrelsen. Psykologutbildningen ger även behörighet för forskarutbildning.

>> Läs mer om Psykologprogrammet

Många som studerat psykologi väljer att specialisera sig inom ett visst område som exempelvis handikappspsykologi, klinisk psykologi, neuropsykologi eller pedagogisk psykologi. Många psykologer väljer även att vidareutbilda sig till psykoterapeuter.

Som utbildad psykolog i Sverige är din psykologexamen giltig inom EU, men utanför EU skiljer sig reglerna från land till land.

Psykologutbildningar utomlands

Du som vill läsa psykologi har även möjligheten att göra detta utomlands. För dem som läser psykologprogrammet på grundnivå brukar det finnas möjlighet att åka som utbytesstudent till ett universitet i ett annat land. Det finns även möjlighet till masterutbildningar inom psykologi utomlands.

Ett annat alternativ är att läsa en hel psykologiutbildning i något annat land. För att studera utomlands så tar du antingen själv kontakt med ett universitet och söker på egen hand, eller så går du via en förmedlare av utlandsstudier. Om du går via en förmedlare så får du hjälp med allt från ansökan till hur du hittar boende etcetera.

Du kan som sagt studera till psykolog utomlands men du bör alltid kontrollera att utbildningen leder till en godkänd psykologexamen. Kontrollen görs hos myndigheten i respektive land som godkänner utbildningar. Du bör också kontrollera med Högskoleverket och Socialstyrelsen att utbildningen håller den kvalitet som krävs för att den ska anses motsvara svensk psykologexamen och vara legitimationsgrundande.

Jämför dina favoriter