Visa studentum.se som: Mobil

Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Engelska 7

Hermods VUX
Kursen Engelska 7 är en avancerad kurs som inte bara ger dig meritpoäng, utan också verktygen för att ta din...
 • Enskilda kurser (Komvux)
 • Flera orter (128)
 • Flera starter (2)
 • Klassrum, Distans

Svenska som andraspråk 2

Hermods VUX
I kursen Svenska som andraspråk 2 kommer du utveckla dina kunskaper inom det svenska språket genom att tala, läsa och...
 • Enskilda kurser (Komvux)
 • Flera orter (128)
 • Flera starter (2)
 • Klassrum, Distans

Svenska 1

5,0 (2)
Hermods VUX
I kursen Svenska 1 får du studera och arbeta med det svenska språket. Du kommer att utveckla dina färdigheter i...
 • Enskilda kurser (Komvux)
 • Flera orter (128)
 • Flera starter (2)
 • Distans, Klassrum
Visar 121-140 av 537 träffar

Plugga en spårkutbildning

Plugga en språkkutbildning - många spännande inriktningar

Inom området språk/språkvetenskap kan du studera språk ur flera olika infallsvinklar, bl.a. individens förhållande till sitt eller sina språk och sätt att använda sitt språk i kommunikation med andra. Att bygga upp modeller och teorier om hur språk är uppbyggda för att bättre förstå människan som varelse är en annan.

Du kan utbilda dig inom allmän språkvetenskap, fonetik, lingvistik, teckenspråk och svenska som andraspråk. Du kan fördjupa dig inom retorik, språkanalys eller didaktik. 

Lingvistik

En språkutbildning inom lingvistik och tar upp frågor kring språket som fenomen såsom språkets evolution, utveckling och variation. Kursen ger även en praktisk orientering i att hantera verktyg för transkription av verbal och icke-verbal kommunikation samt grundläggande kunskaper om datasystem och databehandling för bearbetning av naturligt språk. 

Här hittar du utbildningar inom lingvistik.

Fonetik

Utbildningar i fonetik är huvudsakligen inriktade på förståelse av processerna inblandade i talkommunikation och ger därmed en solid kunskapsgrund om olika språkljuds akustiska och artikulatoriska egenskaper och hur de uppfattas av mottagaren. Fonetik utgör också en mycket viktig bas för logopedutbildningen.

Här hittar du utbildningar inom fonetik.

Retorik

Under en utbildning i retorik får du fördjupa dina retoriska kunskaper och färdigheter. Du får lära dig de teoretiska grunderna för att sedan använda dessa kunskaper som stöd i muntliga och skriftliga framställningar, samt i kritiska analyser av andras framställningar.

Här hittar du utbildningar inom retorik. 

Översättare & tolk 

Att arbeta som översättare innebär att man översätter olika typer av texter till eller ifrån olika främmande språk. Översättare arbetar både med skön- och facklitteratur, tidningar, intyg, filmer men även med översättningar av hemsidor.

Här hittar du utbildningar inom översättning. 

I Sverige har vi ett allt större behov av kontakttolkar och därmed av tolkutbildning. Arbetsmarknaden är med andra ord god för tolkar, och du som har goda kunskaper i både svenska och ett främmande språk kan göra språk till ditt yrke.

Teckenspråk

Vill du utbilda dig i teckenspråk för att kommunicera med anhöriga eller i till exempel jobbet? Lär dig vanligt förekommande vardagstecken, alfabetet och siffror med mera. Du får förståelse för teckenspråkets struktur och grammatik.

Här hittar du utbildningar inom teckenspråk.

Jämför dina favoriter
Hitta utlandsstudier
Visste du att vi har information om 118 utbildningar inom kategorin Språk / Språkvetenskap som ges utomlands?