Visar 1-9 av 9 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-9 av 9 träffar

Vad gör en fritidspedagog?

Som fritidspedagog finns du för att skapa en meningsfull fritid för barn både före, efter och under skoltid. Fritidspedagogen anordnar aktiviteter både inne- och utomhus för att uppmuntra barnen till eget initiativ. En viktig del av arbetet som fritidspedagog är att uppmuntra barnens sökande efter kunskap och förståelse samt stimulera deras nyfikenhet. 

Gå en fritidspedagogutbildning på distans 

En fritidspedagogutbildning är mellan 1-2 år lång där du vid de flesta utbildningar har möjlighet att själv välja startdatum. 

För dig som vill bli fritidspedagog och föredrar att studera på distans finns det flera alternativ. 

Det finns möjlighet att gå en fritidspedagogutbildning på distans på ett flertal folkhögskolor. För att vara behörig till dessa behövs en gymnasieexamen eller motsvarande till detta. Till en stor del av dessa folkhögskolor krävs även 3 års tidigare erfarenhet inom fritidssektorn samt en pågående anställning. Det finns även möjligheten att läsa en fritidspedagogutbildning på komvux, där krävs det att man gått klart grundskolan. Möjligheten finns även att läsa pedagogutbildningen på högskola och yrkeshögskola. Den behörighet som samtliga skolor kräver är att du har goda kunskaper inom det svenska språket. En stor del av fritidspedagogutbildningar som erbjuds på distans är studiemedelsberättigade. 

Vad innehåller en fritidspedagogutbildning?

Det finns olika fritidspedagogutbildningar att välja mellan och därav skiljer sig kursinnehållet. Gemensamt för de olika utbildningarna är att du får kunskaper inom: 

  • Pedagogik & ledarskap 
  • Samhälle, fritidskulturer och fritidsarbete
  • Fritidsarbetets metodik
  • Människans växande och livsvillkor

De gemensamma kunskapsmålen som finns inom fritidspedagogutbildning på distans är att man efter utbildningen ska kunna stärka människor och främja deras hälsa. Man lär sig även att på ett pedagogiskt sätt hantera olika situationer och konflikter som kan uppstå. Efter utbildningen kommer du även att ha en organisationsförmåga vilket innebär att du kan planera, utföra, uvärdera, dokumentera och vidareutveckla givna uppdrag. 

Efter att du gått en fritidspedagogutbildning på distans 

När du har gått klart utbildningen som fritidspedagog arbetar du vanligtvis på fritidshem på grundskolor. Fritidshem finns som komplement för skolan och arbetar därav efter samma läroplan. I fritidshemmet är undervisningen till skillnad från skolan mer upplevelsebaserad, situationsstyrd och grupporienterad. Lek blandas med kunskapsämnen. Utöver lek har fritidspedagoger en betydande roll i arbetet mot mobbning och att lyssna samt uppmärksamma på de barn som behöver vuxenstöd.  

Fritidspedagoger kan även arbeta med äldre ungdomar på behandlingshem eller fritidsgårdar men uppgifter där är de samma. Man arbetar med att aktivera och utveckla ungdomar genom estetiska samt praktiska aktiviteter. 

Var jobbar en fritidspedagog 

En fritidspedagog kan du hitta på grundskolor med barn i åldern 6 - 12 år, där de arbetar på fritidshem under morgon och eftermiddag. En fritidspedagog kan även ha pedagogiska uppdrag som exempelvis att stötta lärare under på deras lektioner eller att leda sina egna lektioner om man har ämnesbehörighet. Fritidspedagoger kan även arbeta med barn på behandlingshem eller vid fritidsgårdar.

Jämför dina favoriter