Visar 1-11 av 11 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-11 av 11 träffar

Det gör stor skillnad

Medicin som kunskap, vetenskap och praktik handlar om att förebygga, bota och lindra mänskliga sjukdomar. Medicinsk vetenskap sysselsätter forskare och vårdpersonal världen över och ämnet ingick i de fem första vetenskaperna som fick dela ut Nobelpris.

På akademisk nivå delas medicin in i klinisk och teoretisk medicin. Teoretisk medicin handlar om människokroppen och de sjukdomar som kan drabba människokroppens konstruktion och funktioner. Här ingår bland annat undergrupperna farmakologi, omvårdnadsvetenskap och biokemi.

Klinisk medicin som också kallas praktisk medicin är den del som berör kontakten med patienterna. Bland de över 50 medicinska specialiteterna återfinns här bland annat allmän medicin, gynekologi, kirurgi och psykiatri. De som arbetar inom teoretiskt medicin är läkare, sjukgymnaster, barnmorskor med mera. Detta är yrken som skyddas av olika licenser vilka ges ut av Socialstyrelsen.

Farmaceututbildning - Läkemedel, teknik och forskning

Inom näringslivet har den medicinska sektorn ett högt förädlingsvärde. Bara i Sverige står den årligen för många, många miljarder i exportintäkter. De som väljer den medicinska banan inom näringslivet forskar ofta vidare och går en internationell karriär till mötes. Även teknikutvecklingen har satt en tydlig prägel i ämnet medicin – all teknik som används i medicin är ung och teknik är nu ett eget ben inom industrin.

Efter din farmaceututbildning

En farmaceututbildning ger dig väldigt bred vetenskap och det finns många yrken som kan nämnas inom området. Du kan till exempel arbeta som apotekare, biomedicinsk analytiker, receptarie och läkemedelskonsult. Läs mer om de olika yrkena här nedan.

Läs en farmaceututbildning

Apotekare

Som apotekare är du samhällets läkemedelsexpert. Framförallt arbetar en apotekare inom läkemedelsindustrin med forskning och utveckling samt kontroll av läkemedel, med läkemedelsinformation till läkare och patienter samt med kvalificerade uppgifter på apotek och myndigheter.

Att studera till apotekare omfattar 300 högskolepoäng motsvarande fem års heltidsstudier inklusive sex månaders praktik på apotek. Under din farmaceututbildning till apotekare får du en bred och djup kunskap inom kemi, biovetenskap och farmaci. Du kommer att lära dig hur man forskar fram läkemedel och vad läkemedel innehåller, hur de framställs, hur de påverkar kroppen och hur läkemedel kan påverka varandra. Farmaceut är ett samlingsnamn för apotekare och receptarier.

Receptarie

En receptarie är en läkemedelsexpert som arbetar på, framförallt, apotek. Där ger de informations om läkemedel till kunder. Men som receptarie kan man även arbeta inom läkemedelsindustrin med bland annat registrering. En del receptarier arbetar även på myndigheter som Läkemedelsverket, då har de ofta som uppgift att granska och kontrollera arbetet inom läkemedelsindustrin och apotek.

För att bli receptarie går man en universitets- eller högskoleutbildning som ger baskunskaper inom kemi, biovetenskap och farmaci. Under utbildningen kommer du bland annat att lära dig vad läkemedel innehåller, hur de framställs, hur de påverkar kroppen och hur olika läkemedel kan påverka varandra. Receptarieprogrammet är på 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre års heltidsstudier inklusive cirka tio veckors praktik.

Biomedicinsk analytiker

Om du gillar att laborera och analysera så kanske du ska utbilda dig till biomedicinsk analytiker. Som biomedicinsk analytiker får du utföra kvalificerat laboratoriearbete i framförallt det medicinska området. Man har också ansvar för det tekniska och metodologiska utförandet av analyser och undersökningar genom provtagningar, bearbetning, redovisning, bedömning och utvärdering av mät- och undersökningsresultat. Som biomedicinsk analytiker arbetar man på vårdcentraler, sjukhuslaboratorier, på vetenskapliga laboratorier och inom medicinska institutioner. De kan också arbeta på läkemedelsföretag eller miljö- och hälsovårdsnämnder.

Utbildningen till biomedicinsk analytiker omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Du kan gå dels en yrkesexamen, biomedicinsk analytikerexamen, dels en akademisk examen, kandidatexamen i medicinsk vetenskap med huvudämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Efter kandidatexamen har du möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå.

Olika sorters farmaceututbildningar

En farmaceututbildning kan du läsa på en rad olika sorters skolor. För ovanstående yrken krävs det dock att du gått en universitets- eller högskoleutbildning. Men det finns även flera andra farmaceututbildningar du kan gå som kan leda till spännande yrken. Vill du kanske läsa en mer praktisk farmaceututbildning än en akademisk? Då kan du gå en Yh-utbildning. Eller om du vill gå en förberedande farmaceututbildning så kan en folkhögskoleutbildning eller komvuxutbildning vara ett bra alternativ. Om du vill få en specifik titel så kan du läsa en yrkesutbildning. Du som vill studera utomlands har också många olika alternativ. Det kan ofta vara lite lättare att komma in på den farmaceututbildning du är intresserad av i andra länder. Som du märker finns det många alternativ.

Lycka till med dina studier!

Jämför dina favoriter