Visar 1-1 av 1 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-1 av 1 träffar

Gå en elektrikerutbildning

Har du ett sinne för detaljer och problemlösning? Då är en elektrikerutbildning förmodligen en passande utbildning för dig. Under en elektrikerutbildning lär du dig att arbeta med installationer, underhåll och reparationer av olika slag och utbildningen passar perfekt för dig som även har ett tekniskt intresse. Under en elektrikerutbildning lär du dig att göra ritningar och beskrivningar av olika slag som komplement till de mer praktiska arbetsuppgifterna. Oavsett om du utbildar dig till installationselektriker, serviceelektriker eller industrielektriker gäller samma grundutbildning vilket ger dig många valmöjligheter inom yrket. Du har under en elektrikerutbildning möjlighet att välja mellan flera inriktningar och du får även testa på att arbeta inom de olika områdena. Efter en genomförd utbildning och avslutad lärlingstid utfärdar Elbranschens centrala yrkesnämnd ett certifikat som visar att du har fullgjort utbildningen. Om du vill gå en elektrikerutbildning finns det flera vägar att gå. De flesta som är yrkesverksamma elektriker har gått gymnasieprogrammet med inriktning El- och energi. Du som kommer på senare i livet att du vill studera en elektrikerutbildning kan istället gå en vuxenutbildning. Yrkeshögskolan bedriver även eftergymnasiala utbildningar med inriktning mot elinstallation.

Karriärvägar efter en elektrikerutbildning

Att vara utbildad elektriker öppnar upp många nya vägar till flera olika inriktningar och framförallt arbetsmöjligheter. Inom elektrikeryrket tillkommer det ständigt nya arbetsområden då yrket hela tiden breddas och utvecklas. Då det finns olika typer av elektrikerutbildningar kommer du kunna välja den inriktning som passar dig bäst. Om du arbetar som installationselektriker kommer ditt arbete bestå av att dra ledningar i olika typer av fastigheter samt att arbeta med ombyggnationer och renoveringar. Arbetar du som serviceelektriker går din vardag ut på att felsöka, reparera och bygga om olika slags elektriska anläggningar. En industrielektriker arbetar inom industrin med installation, underhåll och reparation av automatiska anläggningar.

Som elektriker kan du även arbeta med elinstallation inom nybyggnation eller renoveringar. Din arbetsgivare kan då exempelvis vara elinstallatörer, byggföretag,
fastighetsägare eller större industrier.

Hur ser arbetsmarknaden ut efter att du studerat en elektrikerutbildning?

Behovet på arbetsmarknaden ser olika ut beroende på vilken inriktning du väljer som elektriker men behovet på arbetsmarknaden för yrket är i balans. Du kommer att ha möjlighet till att börja arbeta direkt efter avslutad elektrikerutbildning. Vad du tjänar som elektriker beror även på vald inriktning. Exempelvis har du som installations- och serviceelektriker har du en medellön på 32 800 kr och som industrieelektriker 34 600 kr.

Jämför dina favoriter