YH-utbildning

Hållbarhetsutvecklare

Yrgo, Distans
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Vill du veta mer?

Hållbarhetsutvecklare

Brinner du för hållbarhetsfrågor och vill vara med och bidra till vår gemensamma framtid? Cirkulär ekonomi, värdedriven handel och hållbarhet är något som allt fler organisationer behöver förhålla sig till idag och i framtiden. Denna utbildning är för dig som vill vara med och driva utvecklingen framåt. Genom utbildningen får du de verktyg du behöver för att utveckla hållbarhetsarbetet, bland annat får du kunskap om lagar och riktlinjer, riskanalys och hållbarhetsredovisning.

Vad gör en hållbarhetsutvecklare?

I rollen som hållbarhetsutvecklare driver och ansvarar du för frågor som rör hållbarhet hos företag och organisationer med fokus på miljö, samhälle och ekonomi. Du kommer bland annat att identifiera hållbarhetsfrämjande åtgärder, sätta mål och projektleda förändringsarbetet för att nå dem.

Yrkesroller och arbetsmarknad

FN:s globala mål, Agenda 2030, handlar bland annat om att bekämpa klimatförändringar, återställa ekosystem samt skapa hållbara samhällen, industrier och infrastrukturer. Till följd av detta har företag runt om i Sverige ett ökat behov av yrkeskompetens inom hållbarhet, därför kan din framtida arbetsplats vara inom de flesta branscher och organisationer.

Efter utbildningen kan du arbeta som hållbarhetsansvarig, hållbarhetsstrateg, hållbarhetsutvecklare eller miljösamordnare.

  Under utbildningen får du bland annat:

  • god förståelse för hållbar utveckling och Agenda 2030
  • genomföra leverantörsuppföljningar med avseende på hållbarhet
  • genomföra och följa upp riskanalyser utifrån olika modeller
  • kunskap om olika lagrum, riktlinjer och rekommendationer inom området och hur du håller dig uppdaterad
  • kunskap om viktiga verktyg för systematisk ledning och styrning
  • kompetens inom projektledning och att sätta lämpliga mål
  • lära dig att upprätta en hållbarhetsredovisning enligt lagen om hållbarhetsrapportering.

  Kursinnehåll

  Kurser

  5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

  • Examensarbete, 30p
  • Hållbarhetsanalyser, 30p
  • Hållbarhetsområdets olika lagrum och riktlinjer, 30p
  • Hållbarhetsredovisning, 30p
  • Hållbart värdeskapande, 30p
  • Hållbarhetsarbetets tre dimensioner – miljö, samhälle och ekonomi, 50p
  • LIA, Lärande i arbete, 130p
  • Projektledning och kommunikation, 40p
  • Styrning och ledningssystem, 30p

  LIA (praktik)

  LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Det är en unik möjlighet att träna på din framtida yrkesroll och få erfarenhet redan under studietiden. LIA innebär också att du kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

  Studieupplägg och examen

  Utbildningen genomförs på distans och omfattar 400 YH-poäng, vilket innebär 2 års studier på heltid. Det ingår 1-2 platsträffar i Göteborg per termin, där varje träff pågår i 2-3 dagar. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

  Undervisningen varierar mycket och består bland annat av individuella arbeten, projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. På Yrgo samarbetar vi tätt ihop med näringslivet och många av de föreläsare och handledare du stöter på under utbildningen kommer från branschen.

  Så ansöker du

  1. Samla ihop dina betygsdokument och eventuellt andra dokument som du ska skicka med din ansökan.
  2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

  Skicka med

  • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
  • Har du pågående behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg.
  • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

  Förkunskaper och behörighet

  För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

  Grundläggande behörighet

  Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. 

  Särskilda förkunskaper

  Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

  • Engelska 6
  • Matematik 2b
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

  Har du pågående studier?

  Har du pågående behörighetsgivande studier? Då kan du komplettera med dina betyg efter ansökningsperioden. Sista datum för komplettering av betyg är 14 juni. För att vi ska kunna veta att du läser behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg i din ansökan.

  Antagning och urval

  Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

  Hur görs urvalet?

  Urvalet för den här utbildningen gör vi baserat på betyg och skriftligt prov i svenska. Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller förkunskapskraven att få en inbjudan till urvalsprov om det är aktuellt. Provet genomförs digitalt i början av maj.

  Antagningsbesked

  Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan.

  HITTA DIN FRAMTID HOS YRGO

  En yrkeshögskoleutbildning ger dig precis den kompetens som arbetslivet efterfrågar. Välj bland vårt stora och breda utbud. Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg, är en del av utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad och har ett av Sveriges bredaste utbud av yrkeshögskoleutbildningar. Varje år...

  Läs mer om Yrgo och visa alla utbildningar.

  Highlights