Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Språkvetarprogrammet

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-10-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-10-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2025

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2024-10-15

Om utbildningen

Vid Språkvetarprogrammet i Uppsala erbjuds du möjligheten att välja mellan 20 olika språk. Du väljer ett språk som ditt huvudämne och kan därtill välja ytterligare ett språk som biämne. Programmet ger fördjupade kunskaper i de språk du väljer men också övergripande lingvistiska kunskaper om språk i allmänhet.

Du sätter din egna personliga profil på utbildningen genom valet av språk som även kan kombineras med andra ämnen. Ditt huvudämne/språk läser du i tre eller fyra terminer. Därefter har du stor frihet att välja vilka ämnen som ska ingå i din examen och du kan alltså fortsätta att läsa fler språk eller att välja kurser från hela universitetets utbud. Vad som ingår i utbildningen väljer du utifrån dina intressen eller den yrkesprofil du önskar.

Programmet är tvärvetenskapligt och de praktiska inslagen består av seminarier av olika slag med besök från arbetslivet. Du har också möjlighet att välja praktik inom ramen för programmet. Slutligen ges ett antal programgemensamma kurser, t.ex. om språkvård och översättning, som knyter an till arbetslivet.

Programmet leder till filosofie kandidatexamen med det valda huvudspråkämnet som huvudområde. Som språkvetare kan du till exempel arbeta som redaktör, språkvårdare, skribent, översättare eller copywriter.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights