Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i utbildningsvetenskap - Utbildningssociologi

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Utbildning spelar en allt viktigare roll i samhället och tar en allt större plats i människors liv. Den öppnar möjligheter men formar också människor på olika sätt. Masterprogrammet i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet har fem inriktningar:- Barn- och ungdomsvetenskap handlar om barns och ungas aktörskap och uppväxtvillkor. Här undersöks socialisation och identitet, hur genus, etnicitet, klass och geografisk plats hör ihop med olika livs- och utbildningskarriärer.- I didaktik studeras undervisning och dess innehåll och de frågor som uppstår i mötet mellan undervisningens innehåll och den pedagogiska praktiken. Andra frågor rör hur lärande och socialisation sker.- Pedagogik handlar om lärande, bildning, utbildning, undervisning och fostran. Centrala frågor rör hur värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår och förändras över generationer, grupper och individer.- Centralt för specialpedagogik är frågor som rör barns ungas och vuxnas olikheter och de pedagogiska konsekvenserna av dessa olikheter. Frågor som rör lärande, utveckling, inkludering och delaktighet är centrala.- Utbildningssociologin försöker förstå varför utbildning ser ut som den gör genom att se den i ljuset av de historiska, sociala och kulturella förhållanden som formar den.

Kurserna ges på halvfart och omfattar vanligtvis 7,5 högskolepoäng (hp) vardera. Kurserna ges huvudsakligen på vardagar, sen eftermiddag-kväll, men kan också komma att ges helt eller delvis som nätbaserade kurser på distans. Vissa kurser kan komma att ges på engelska.

Programmet leder till en filosofie masterexamen. Det finns också möjlighet till etappavgång efter 60 hp och utbildningen leder då till en filosofie magisterexamen.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights