Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i svenska - Flerspråkighet och svenska som andraspråk

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2024-04-15

Om utbildningen

Masterprogrammet i svenska, inriktningen Flerspråkighet och svenska som andraspråk, ger dig breda och djupa kunskaper om sociolingvistiska, psykolingvistiska, språkpolitiska och utbildningsrelaterade perspektiv på flerspråkighet, andraspråksinlärning och svenska som andraspråk. Programmet inleds med en gemensam termin då du får inblick i de aktuella forskningsområdena och centrala teorier och metoder. Du reflekterar över hur språkvetenskap kan användas i olika sammanhang, utvecklar ditt eget skrivande och lär dig mer om det svenska språksamhället.

Under programmets gång utvecklar du din förmåga att behandla språkliga fenomen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och att reflektera över flerspråkighetens roll i samhället. Genom egen profilering inom utbudet av valbara kurser kan du själv påverka graden av fördjupning respektive breddning av kunskaper och färdigheter. Alla studenter erbjuds också möjligheten att göra praktik, antingen fem eller tio veckor lång.

Inriktningen Flerspråkighet och svenska som andraspråk förbereder dig bland annat för arbete inom utbildning eller olika typer av statliga verksamheter där specialkunskaper om flerspråkighet efterfrågas, men programmet utgör också en utmärkt grund för vidare studier på forskarnivå.

Programinriktningen leder till en filosofie masterexamen i svenska som andraspråk.

Så ansöker du

Kandidatexamen eller motsvarande med 60 hp svenska språket/nordiska språk, svenska som andraspråk eller motsvarandeDessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights