Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i språk - Grekiska och bysantinologi

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala
  • Sista ansökan: 2024-04-15

Om utbildningen

Inriktningen grekiska och bysantologi är för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom området som omfattar såväl historiska perspektivet som också aktuella forskningsområden inom bysantologi och grekisk filologi. I utbudet hittar du kurer om den antik grekiska och bysantinska historieskrivningen och fiktion. Dina färdigheter i att utrycka dig i skrift och i tal tränas under hela utbildningen. Dessutom får du möjlighet att stärka din analytiska kompetens genom att självständigt genomföra mindre projekt med tydliga forskningsfrågor som du får möjlighet att presentera.

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med grekiska och bysantinologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Så ansöker du

Kandidatexamen med grekiska som huvudområde.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights