Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i språk - Finsk-ugriska språk

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Finsk-ugriska språk är en språkgrupp som utgör den större av två grenar i en mer omfattande gruppering, de uraliska språken. De finsk-ugriska språken talas av över 20 miljoner människor i ett område som sträcker sig från Norge i väster till Ob-floden i Sibirien i öster, och söderut till nedre Donau i Europa.

På utbildningen får du fördjupa dig i något av de finsk-ugriska språken estniska, finska, samiska eller ungerska, eller anlägga ett jämförande perspektiv genom att studera ett finsk-ugriskt språk som du tidigare inte studerat.

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med finsk-ugriska språk som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Så ansöker du

Kandidatexamen med ett finsk-ugriskt språk som huvudområde.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights