Visa studentum.se som: Mobil

Skolhund / Fadderhund / Läshund

Svenska Terapihundskolan
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans, Göteborg, Lund, Stockholm, Strömsholm
Heltid/deltid
Kommande starter
Göteborg
Flera startdatum - se utbildningens hemsida 
Lund
Flera startdatum - se utbildningens hemsida 
Stockholm
Flera startdatum - se utbildningens hemsida 

Skolhund / Fadderhund / Läshund

skolhund

Svenska terapihundskolans utbildningar ges på olika utbildningsorter. Skolhund / Fadderhund / Läshund ges tillexempel i Stockholm, Västerås och Kattarp. Se utbildningens hemsida för att se vilken stad och kursdatum som passar dig. 

Vad är en skolhund / fadderhund / läshund?

Skolhund

Skolhunden används i skola eller annan typ av pedagogisk verksamhet av exempelvis pedagog, specialpedagog eller annan personal som ska arbeta med hunden som pedagogiskt verktyg.

Fokus på djurassisterad pedagogik är att hjälpa deltagaren att nå förbättrade resultat enligt läroplanen samt sociala och kognitiva funktioner. Det är en målinriktad verksamhet och deltagarens utveckling dokumenteras och utvärderas.

Skolhunden är ett övergripande begrepp som innefattar de olika varianterna vars olika målgrupper man arbetar med.

Läshund

Läshund är ett koncept vars primära uppgift är att arbeta med att hjälpa barn att utveckla sin läsförståelse alt öva på att läsa.

Ni arbetar med inspiration utifrån ett koncept som heter R.E.A.D ifrån USA. Förkortningen står för Reading Education Assitance Dog. Utbildningen ger dig en examen hos R.E.A.D i USA och rättighet att använda dig av deras koncept i arbetet med barn. Man kan välja att examinera sig i enbart denna licens.

Fadderhund

Konceptet fadderhund är specialkonstruerat av Svenska Terapihundskolans grundare Sara Karlberg. Ett koncept som bygger på att utveckla barns empati, respekt och ansvar för djur och natur.

I konceptet innefattas övningar kopplade till läroplanen, sagobok, målarblad, blanketter och material framtaget för ett professionellt upplägg gällande säkerhet, allergier och arbetsmiljö.

Fadderhundskonceptet är mycket uppskattat och flexibelt. Ett koncept applicerbart i de flesta verksamheter och formas efter gruppens/individens behov.

Konceptet är varumärkesskyddat hos PRV.

Hur går du vidare till utbildningen?

Hunden gör först ett lämplighetstest(steg 1)tidigast vid ett års ålder. Därefter går du en Besökshundsutbildning (steg 2). Efter godkänd besökshundsexamen vidareutbildar hundteamet sig till vårdhundsteam eller terapihundsteam (steg 3). Här kan du välja att parallellt med (steg 3) även gå steg 4. Här krävs då att vi utför ett extra lämplighetstest med barn under 13 år.

Hur skiljer sig utbildningen i steg 3 mot steg 4?

Steg 3 innebär att du utbildar dig och din hund i att arbeta målinriktat med interventioner som skall dokumenteras och utvärderas. Parallellt med denna utbildning kan du lägga till Steg 4 som innebär att använda färdigheterna i Steg 3 i kombination med barn som är yngre än 13år.

läshund

Utbildningens upplägg

Utbildningen är en kombinationsutbildning i form av fysiska träffar, träning av hund och litteraturstudier på distans samt verksamhetsförlagd utbildning.  De fysiska träffarna är upplagda så att man ses två dagar vid varje tillfälle. Utöver detta tillkommer en extra dag för diplomering.

Separat lämplighetstest görs i förväg och diplomering/ examinering tillkommer. Tider för detta hittar du på svenska terapihundsutbildningens hemsida. 

 • 1 st lämplighetstest med barn
 • 4 st seminariedagar
 • 1 st diplomeringsdag
 • 15 verksamhetsförlagd utbildning
 • 100h orts oberoende utbildning

Utbildningens innehåll

 • Fadderhund konceptet med licens
 • R.e.a.d/Läshund – licens från USA
 • Arbete med hunden som pedagogiskt verktyg
 • Arbete med barn med funktionsnedsättning
 • Arbete med barn i grupp och enskillt
 • Psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdom
 • Motivationsarbete
 • Lösningsinriktad pedagogik
 • Lässtrategier – en läsande klass
 • Hundrädsla, säkerhet, allergi
 • Riskanalys

Praktiskt och teoretiskt prov baserat på utbildningens teoretiska och praktiska delar skall utföras för godkänd examen.

För mer information om Skolhund / Fadderhund / Läshund , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Förutom Steg 1 som är lämplighetstestet ska du ha genomfört Steg 2 som är Besökshundsutbildningen.

Du ska ha genomfört två års gymnasieutbildning för att genomföra Steg 3 och läsa till terapihund.

För vårdhund krävs två års genomförd gymnasieutbildning inom vård och omsorg samt två års arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg.

Datorkunskaper och veterinärbesiktning

Utbildningen är delvis förlagd via internet vilket innebär att du bör ha kunskaper i att skriva i word, skapa Pdf samt att vi kommunicerar via Facebook för information.

Du behöver godkänd veterinärbesiktning för att veta att hunden inte lider av någon smärta. Du måste ha tillgång till dator och internet en del av kursen är webbaserad.

Ansökan

Du söker via utbildningens hemsida. 

Kostnader

Kursavgift: 12300 kr + moms

Kostnad för kurslitteratur och ev hyra av tjänstetecken tillkommer.

Svenska Terapihundskolan

Skandinaviens största utbildningsarrangör för sociala tjänstehundar

Svenska Terapihundskolan är Skandinaviens största utbildningsarrangör för sociala tjänstehundar. De finns för dig på flera orter - Stockholm, Göteborg, Vollsjö, Östersund, Strömsholm, Oslo, Stavanger och Vasa.  Svenska Terapihundskolan utbildar olika typer av tjänstehundar: Terapihund Fadderhund Skolhund Vårdhund Besökshund I alla...


Läs mer om Svenska Terapihundskolan och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Skolhund / Fadderhund / Läshund

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till Svenska Terapihundskolan

Svenska Terapihundskolan

Dr Netzels Väg 10
73494 Strömsholm


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Skolhund / Fadderhund / Läshund från Svenska Terapihundskolan, fyll i följande uppgifter: