Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i religionshistoria

Stockholms universitet, i Stockholm
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Programmet vänder sig till den som vill utvidga och fördjupa förståelsen av hur religiösa traditioner formeras, förändras och inverkar på mänskliga samhällen i historia och nutid. En fördjupad förståelse garanteras dels genom empiriska detaljstudier inom en mångfald av religiösa traditioner, dels genom ett avancerat tillägnande av den aktuella teori- och metoddiskussionen samt relevanta vetenskapshistoriska frågeställningar. Programmet syftar ytterst till en historiskt och etnografiskt förankrad analys av religionens sociala dimensioner, men också till en fördjupad förmåga att tolka estetiskt, emotionellt och intellektuellt utmanande gestaltningar av den mänskliga tillvarons grundvalar. Inom programmet ges studenten möjlighet till fördjupning inom historiska-filologiska och etnologiska-antropologiska perspektiv. Genom sin empiriska, teoretiska och metodiska bredd ger programmet en god bas för fortsatta humanistiska och samhällsvetenskapliga studier samt kompetens i förvärvsarbeten med höga krav på analytisk förmåga. Till förmågan att tillägna sig, förmedla och kritiskt analysera stora mängder information kommer även en omfattande orientering i världens etniska och religiösa mångfald. Programmet ger således en god grund för mera riktade arbetsuppgifter inom forskning, utbildning, bistånd, media- och kommunikation, utredningsarbete, diplomati och museiverksamhet. Programmet ger behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i religionshistoria.Inom programmet är det möjligt att avsluta studierna med filosofie magisterexamen. För magisterexamen omfattar utbildningstiden heltidsstudier under ett år (60 högskolepoäng) och för masterexamen heltidsstudier under två år (120 högskolepoäng). Termin 1 är gemensam för samtliga studenter på programmet och det är därför möjligt att påbörja studierna utan att ha bestämt vilken examen som ska avläggas. Utbildningen består av både obligatoriska och valbara kurser. För magisterexamen ska minst 45 högskolepoäng avse kurser inklusive självständigt arbete i religionshistoria. För masterexamen ska minst 75 högskolepoäng avse kurser inklusive självständigt arbete i religionshistoria. Därutöver ges möjlighet till specialisering genom breddningsstudier. Utrymmet för breddningsstudier ökar för den som följer utbildningen i två år. Undervisning sker på engelska. Alla kurser, förutom kurser i självständigt arbete, omfattar 7,5 högskolepoäng och går på halvfart där två kurser à 7,5 högskolepoäng läses parallellt.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande i humaniora eller i socialantropologi eller kulturgeografi inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Engelska 6 eller motsvarande.

Examen & Intyg

Magisterexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights