Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i medicinsk strålningsfysik

Stockholms universitet, i Stockholm
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Programmet tar avstamp i en kandidatexamen i fysik med inriktning mot medicinsk strålningsfysik. Programmet är upplagt så att det finns en progression genom att de senare kurserna normalt bygger på tidigare kurser. Utbildningen inriktar sig mot sjukhusfysikeryrket. Här ges främst kurser för en fördjupad förståelse inom strålningsbiologi och strålskydd samt både de diagnostiska och de terapeutiska tillämpningarna av joniserande strålning. Under de första två terminerna ges kurserna inom diagnostisk radiologisk fysik, nuklearmedicinsk fysik och magnetresonanstomografi där produktion av röntgenstrålning, grundläggande instrumentering och metoder för nuklearmedicinsk avbildning samt optimal strålkvalitet för olika typer av diagnostik behandlas. Kursen inom strålterapifysik ges termin tre och behandlar grundläggande strålfysikaliska och radiobiologiska processer såväl vid extern strålterapi som vid brachyterapi.Kliniskt praktiska moment ingår i utbildningen. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete på avancerad nivå om 30 hp.Det självständiga arbetet på avancerad nivå skall vara inom ämnesområdet men behöver nödvändigtvis inte ha en medicinsk inriktning.Programmets alla kurser är obligatoriska. Utbildningen ges på engelska.

Så ansöker du

För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i fysik där följande kurser ingår:
- Strålkällor med medicinska tillämpningar, 7,5 hp (FK5028)
- Joniserande strålnings växelverkan med materia, 9 hp (FK5029)
- Strålningsdetektorer och mätmetoder, 7,5 hp (FK5030)
- Strålningsdosimetri, 7,5 hp (FK5031)Dessutom krävs 6 hp i anatomi, fysiologi och onkologi, samt Engelska 6.

Examen & Intyg

Masterexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights