Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i latinamerikastudier

Stockholms universitet, i Stockholm
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Masterprogrammet i latinamerikastudier är ett tvärvetenskapligt program som ger fördjupade kunskaper omregionens ekonomiska, sociala, rättsliga och politiska förhållanden utifrån ett perspektiv som betonar viktenav kunskap i historia, språk och kultur för förståelsen av samhälleliga processer. Genomgående framhävsvikten av att se Latinamerika ur ett globalt perspektiv, och att förstå regionen utifrån dess samspel med övrigavärlden. Utöver studiet av Latinamerika i stort ges möjlighet att fokusera på enskilda teman och geografiskaområden inom världsdelen utifrån deras särskilda dynamik.Vidare diskuteras hur samhälls- och kulturvetenskapliga teorier kan berikas av exempel och insikter frånregionen.Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier och består av obligatoriska och valbara kurser, varav minst75 hp är inom huvudområdet latinamerikastudier. Obligatoriska kurser utanför huvudområdet ärVetenskaplighet och forskningsetik (7,5 hp) och Avancerad akademisk engelska (7,5 hp). Inom programmetfinns utrymme för fältarbete samt utlandsstudier, genom att studenten kan välja att läsa de valfria kursernaunder termin tre vid ett annat lärosäte.Den fjärde terminen skrivs ett examensarbete på 30 hp inom huvudområdet latinamerikastudier.All undervisning och examination inom Latinamerikastudier sker på engelska. Goda kunskaper i spanska ellerportugisiska är rekommenderade.Programmet förbereder för arbete inom internationella organisationer, förvaltning, biståndsarbete, näringsliv,forsknings- och utvecklingsprojekt, samt media och journalistik, där det krävs fördjupad kunskap omLatinamerika.

Så ansöker du

Kandidatexamen (inklusive ett examensarbete om lägst 15 högskolepoäng) i humanvetenskapligt ämne samt Engelska 6 eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights