Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i internationella relationer

Stockholms universitet, i Stockholm
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Inom masterprogrammet i internationella relationer ges studenten möjlighet att kritiskt diskutera och analysera frågor som rör hur stater, organisationer (statliga och icke-statliga) och andra aktörer agerar i det internationella systemet och vilka konsekvenser detta leder till nationellt, regionalt, globalt och lokalt. Centrala frågor som studeras är exempelvis: Hur uppstår konflikter och hur kan de lösas, hur fördelas makt och resurser och vilken betydelse har normer, institutioner och nationella identiteter för internationellt samarbete? Inom huvudområdet har specifika teoribildningar för att förklara internationella förhållanden och problemkomplex växt fram i den vetenskapliga debatten och dessa präglar utbildningens inriktning. Centrala teman för huvudområdet internationella relationer är internationell säkerhet, internationella institutioner och internationell politisk ekonomi.

Så ansöker du

Examen på grundnivå om minst 180 hp varav 90 hp i internationella relationer, global utveckling eller likvärdiga ämnen som ekonomisk historia, historia, kulturgeografi, nationalekonomi, företagsekonomi, socialantropologi, sociologi eller statsvetenskap inkl. ett självständigt arbete (uppsats) om minst 15 hp. Engelska 6.

Examen & Intyg

Masterexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights