Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i förskoledidaktik

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Masterprogrammet i förskoledidaktik vänder sig till dig som har en förskollärar- eller lärarexamen alternativt examen i samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne. Utbildningen ger möjlighet till fördjupade kunskaper med olika vetenskapliga inriktningar om barn i förskoleåldern och om förskolan som den första institutionen i utbildningssystemet. I programmet får studenterna utveckla förmåga att reflektera, kritiskt analysera, och handla med utgångspunkt från såväl vetenskapliga som praktiknära perspektiv.

Programmet ges på heltid och är nätbaserat. Upplägget består av självstudier såväl som nätbaserad undervisning under dagtid. Undervisningen bedrivs främst genom seminarier som kräver ett aktivt deltagande av studenterna. Tillgång till webbkamera och headset/högtalare är därför nödvändig. I programmet ingår obligatoriska träffar på campus vid programstarten (2 dagar) samt vid ventilering av uppsatser i slutet av den andra och fjärde terminen (1-2 dagar)

Arbetsmarknad:
Programmet förbereder för studier på doktorandnivå. Det ger också kompetenser som är användbara i yrkesområden med höga krav på självständighet och förmåga till ett kritiskt och analyserande förhållningssätt, exempelvis i forsknings-, utvecklings-, utrednings- och konsulentarbete samt i ledningsarbete inom offentlig förvaltning, näringsliv och frivilligsektorn.

Examen:
Programmet leder till Masterexamen inom huvudområdet förskoledidaktik. Det finns också möjlighet att ta ut en delexamen (magisterexamen) efter att ha fullgjort det första året, (60 hp, inklusive ett examensarbete om 15 hp).

Så ansöker du

Examen om minst 180 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp.Svenska 3 och Engelska 6 eller motsvarande.

Examen & Intyg

Magisterexamen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10A
106 91 Stockholm

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...

Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar.

Highlights