Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Kandidatprogram i dans

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Kandidatprogrammet i dans vänder sig till dig som är intresserad av att utbilda dig genom dans och som vill arbeta som konstnär inom det professionella samtida dansfältet. Att arbeta som danskonstnär handlar till stor del om att kunna fördjupa sig i fysiska, koreografiska och teoretiska praktiker. Det handlar också om att förhålla sig till ett eget konstnärskap, ofta i samarbete och i kollektiva processer. Inte minst handlar det om att kunna arbeta med hur, vad och varför man vill kommunicera med publik.Utbildningen fokuserar på dessa praktiker, arbetssätt och processer. Det sammanflätade arbetet med praktik och teori i form av analys, diskussion och praktisk reflektion förbereder dig för arbetet som konstnär inom det professionella samtida dansfältet.Att arbeta som danskonstnär handlar till stor del om att kunna fördjupa sig i fysiska, koreografiska och teoretiska praktiker. Det handlar också om att förhålla sig till ett eget konstnärskap, ofta i samarbete och i kollektiva processer. Inte minst handlar det om att kunna arbeta med hur, vad och varför man vill kommunicera med publik. "

Så ansöker du

Grundläggande behörighet för studier på grundnivå (med undantag för Svenska 1, 2 och 3 och engelska 6), eller motsvarande.

Examen & Intyg

Konstnärlig kandidatexamen
Stockholms konstnärliga högskola
Valhallavägen 189
115 53 Stockholm

Välkommen att söka till Stockholms konstnärliga högskola (SKH); en inspirerande och utmanandeutbildningsmiljö där du som student lägger grunden för ett hållbart och självständigt konstnärskap i en föränderlig omvärld. Som student möter du en unik sammansättning av konstnärliga utbildningar samtidigt som...

Läs mer om Stockholms konstnärliga högskola och visa alla utbildningar.

Highlights