Yrkesutbildning

Socialpedagog

Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
19 augusti, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-30
Utbildningsform
Klassrum
Språk
Svenska
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
19 augusti, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-30
Utbildningsform
Klassrum
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen 👍

Socialpedagog

SOCIALPEDAGOG­UTBILDNING

UTBILDNINGEN ÄR PÅ TVÅ ÅR PÅ HELFART PÅ PLATS PÅ SIGTUNA FOLKHÖGSKOLA

En utbildning för dig som tycker om att arbeta med människor med behov av stöd i livet. Socialpedagogens arbetsmarknad finns inom social verksamhet i kommun, region, staten och i den privata sektorn på behandlingshem, boende för ensamkommande barn och ungdomar och annan pedagogisk verksamhet för människor.

Vi rör oss inom ett beteendevetenskapligt fält med ämnen som socialpedagogik, psykologi, sociologi, socialpsykologi, filosofi, livsåskådning, etik, samtalsmetodik med flera. Vi har en ständigt pågående dialog med och föreläsare från arbetslivet för att försäkra oss om att utbildningen är aktuell och förankrad i socialpedagogens professionella vardag.

OM UTBILDNINGEN

Eftergymnasial utbildning

Utbildningen är eftergymnasial och omfattar två studieår på heltid. I mötet med andra lär du dig om dig själv och din omvärld, därför är din närvaro och ditt aktiva deltagande i gruppen viktigt och en central del av utbildningen.

Processinriktad

Vi arbetar processinriktat där teori varvas med reflektion, diskussion och praktiska övningar på ett tvärvetenskapligt sätt. Arbetet sker både i grupp och enskilt. Detta innebär att du kopplar teoretiska kunskaper till dina erfarenheter. Det blir ett integrerat lärande som befäster dina kunskaper och ökar din kompetens.

Olika sätt att lära

Vi använder oss medvetet och regelbundet av olika sätt att lära. Det innebär att lektioner kan hållas både inomhus och utomhus. Vi använder oss av många olika kreativa och skapande uttryckssätt, fysisk aktivitet både för den egna inlärningens skull och för att erbjuda så många socialpedagogiska verktyg som möjligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig utveckling, grupprocesser och kommunikation.

Teori och praktik

I utbildningen varvar vi teoretiska studier med olika typer av studiebesök. Vi samverkar organisationer verksamma inom yrkesområdet.
Utbildningen kommer innehålla lägerverksamhet med olika teman.
I utbildningen ingår LIA (Lärande i arbete), uppdelat tre perioder under utbildningen.

Egen fördjupning

Utbildningen kommer att avslutas med ett enskilt arbete inom ett ämne du valt att fördjupa dig i.

BALSAM – för utveckling och kvalitetssäkring

Skolan samarbetar för kommande medlemskap med Föreningen BALSAM, en branschorganisation för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar anordnade av folkhögskolor.

För mer information om Socialpedagog, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

19 augusti, 2024

 • Klassrum
 • Sigtuna
 • Svenska
 • Sista ansökan: 2024-04-30

Ansökan och behörighet

ANTAGNINGSKRAV

 • På eftergymnasiala yrkesutbildningar ställs krav på att du ska ha grundläggande behörighet till högskolestudier, yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 eller motsvarande.
 • Du ska ha fyllt 23 år samma år som du söker utbildningen.
 • Obligatorisk intervju på plats eller på distans. Kallelse kommer via mejl.

Antagningsprocessen inleds efter sista ansökningsdag.

Efter att din ansökan bekräftats av skolan, det vill säga om den är fullständig med referensperson, telefonnummer till referensperson samt att fullständiga betyg finns med, kommer du att bli kontaktad av lärarna på utbildningen för en intervju.

Sita ansökningsdag 15 april. 

Länk till ansökan hittar du på Socialpedagogutbildningens sida på vår hemsida.

Examen, diplom m.m.

EXAMEN OCH YRKESINTYG

Utbildningsbevis utfärdas efter att samtliga delkurser och moment är godkända.

 • Aktivt deltagande under hela utbildningen
 • Minst 80 % närvaro under hela utbildningen
 • Godkänt på samtliga uppgifter
 • Genomfört, redovisat och godkänt enskilt fördjupningsarbete
 • Genomförd, redovisad och godkänd LIA

Sigtuna folkhögskola på Facebook

Kostnader

Sigtuna folkhögskola tar ut två avgifter av alla studerande: schablonavgift och materialavgift.

Schablonavgiften täcker kostnader för:

 • försäkringar för er studerande under er studietid, även resor i samband med studieresor.
 • kostnader för skolans digitala lärmiljö.
 • förmiddagskaffe, lunch första och sista skoldagen, jullunch och gofika vid några tillfällen.

Schablonavgift för höstterminen 2024 är 1400 kr.
Schablonavgift för vårterminen 2025 är 1500 kr.

Materialavgiften täcker kostnader för:

 • kursmaterial och utrustning som används i undervisningen.

Materialavgiften är 500 kr/termin.

Introveckan
Under introduktionsveckan har vi gemensamt förmiddagskaffe och gemensamma luncher.

Kostnad introveckan: 520 kr.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Socialpedagog

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Sigtuna folkhögskola
Manfred Björkquists allé 20
193 22 Stockholm

Folkhögskolan har funnits i drygt hundra år. Precis som vid starten vill vi vara en mötesplats. En plats där du kan pröva och ompröva, våga tänka nytt, våga lyckas och misslyckas tillsammans med andra. Du kanske vill gå en av...

Läs mer om Sigtuna folkhögskola och visa alla utbildningar.

Highlights

Kursinnehåll

IDÉ OCH GRUNDVÄRDERINGAR

Holistisk syn och salutogent perspektiv

Vi menar att varje enskild människan är unik och bär på viljan att skapa. Vi tror också på en holistisk syn där människans alla delar såsom kunskaper och erfarenheter är viktiga både i förståelsen av den enskilda individen och men också i den gemensamma historien som vi utgör tillsammans. Vi är alla viktiga pusselbitar och möjliggörare för det goda livet i både nuet och i framtiden både i våra egna och andras liv.

Ett annat perspektiv eller anda som präglar utbildningen är det salutogena perspektivet, vi letar efter det friska och bygger på individens styrkor, och kommer till uttryck i vår skolans människosyn, samhällssyn och kunskapssyn.

Folkbildning

Folkbildningens ledstjärna, är att ta vara på deltagarnas kunskaper och erfarenheter och skapa ett lärande av och med varandra och på sätt göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att vara en del i sin egen, andras och samhällets utveckling.

Existentiell hälsa

Vi är dessutom övertygade om att existentiell hälsa är alltmer avgörande för individ, grupp och samhälle sett både till lokalt och globalt perspektiv. Detta för att få människor att bli hela till kropp, själ och ande, bli mogna och ansvarsfulla människor som kan ta del och påverka livssituationer i smått och stort.

UTBILDNINGENS MÅL

 • att förstå människan ur olika perspektiv; som individ, som kulturell och social varelse
 • att möta människor i förändring
 • att arbeta förebyggande med socialt stöd och behandling för barn, ungdomar och vuxna
 • att möta och förstå människor med annan kulturell bakgrund att arbeta med ett motiverande/lösningsfokuserat tänkande och förhållningssätt
 • att arbeta med grupprocesser, ledarskap och träning i att ge och ta emot feedback
 • att ha kunskap om olika samtalsmetoder och aktivt lyssnande.

“Under utbildningen gör deltagaren en personlig resa och förvärvar kunskaper för att kunna agera professionellt i arbetet som socialpedagog.”