YH-utbildning

Business representative in textile & fashion

Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
marker
Öppen för sen anmälan / har restplatser
Öppen för sen anmälan / har restplatser
Utbildningsform
Klassrum
Språk
Svenska
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
marker
Öppen för sen anmälan / har restplatser
Öppen för sen anmälan / har restplatser
Utbildningsform
Klassrum
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen 👍

Business representative in textile & fashion

En YH-utbildning för dig som vill interagera med människor, genomföra goda affärer för både företaget och kunden ur ett hållbart, strategiskt och ekonomiskt perspektiv!

Säljarens roll handlar om att bygga relationer och skapa kundvärde. Du får praktisk säljträning, förståelse för hur du kan nyttja digitala verktyg, hur göra ekonomiskt strategiska val och genom att arbeta i team nå framgång.

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i Nordiska Textilakademins utbildningsmetod. All undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område. Undervisningen präglas av direkt koppling mellan teori och praktik. Du kommer under utbildningen att arbeta med verkliga uppdrag och kunder, detta ger dig en bred kompetens och hög anställningsbarhet. För att få praktisk erfarenhet och för att utveckla och fördjupa dina specifika kompetenser är 1/4 av utbildningen arbetsplatsförlagd praktik/lärande i arbete (LIA).

När du studerar hos oss på Nordiska Textilakademin får du möjlighet att åka på produktions-, mäss- och trendresor i Europa där du själv får möjlighet att styra delar av innehållet utifrån en studerandebudget.

Engagemang

Studier hos Nordiska Textilakademin är ett åtagande som innehåller hårt arbete och full satsning. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

För mer information om Business representative in textile & fashion, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

HT24

 • Klassrum
 • Borås
 • Svenska

Upplägg

Utbildningen är 2-årig och bedrivs på heltid. Vår bas i allt vi gör finns i Textile Fashion Center i Borås. 

Kurserna är huvudsakligen på svenska, men fackuttryck och termer på engelska förekommer då engelska är det vedertagna branschspråket. 

Undervisningen är inriktad på tillämpning och är utformad så att de studerande utvecklar de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för yrket, samt ett interaktivt problemlösande arbetssätt där lärares och branschens kunskap tillsammans med teoretiska perspektiv och studenternas egna erfarenheter samlas till ett entreprenöriellt tänkande. Arbetssätt och arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, workshops, självstudier, grupp- och individuella arbeten, helklass- och individuell undervisning och handledning.

Ansökan och behörighet

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens. Vid fler sökande än platser tillämpar vi vår urvalsprocess där fler delmoment blir meriterande, bl.a. muntlig presentation.

Ansökan

Ansökan sker via utbildningens hemsida.

Kursinnehåll

Kursöversikt, 400 YH – poäng (en vecka motsvarar ca 5 YHp, en termin 100 YHp)

 • Affärsekonomi, 20 p 
  Efter genomförd kurs ska du ha kunskap och kompetens i grundläggande ekonomiska begrepp och metoder och även uppvisa förståelse för affärsidéns betydelse i verksamheten i olika företagsformer, ekonomisk planering samt uppföljning och principer för budgetering.
 • Affärsjuridik, 10 p      
  Efter genomförd kurs ska du vara förtrogen med de lagar som styr försäljning och marknadsföring, kunna redogöra för de lagar och avtal som påverkar olika affärsförhållanden och företagsformer samt kunna upprätta och tolka juridiska avtal.
 • Design- och produktionsprocess, 20 p 
  I denna kurs får du insikt i och förståelse för olika design- och produktionsprocesser både i Sverige och utomlands. Du får kunskaper om en produkts livscykel och de faktorer som påverkar densamma, liksom kunskaper om hur produktionen samverkar med andra funktioner i ett företag. Kursen fokuserar genomgående på hållbarhets- och arbetsmiljöfrågor inom textila produktionsprocesser och de utmaningar det innebär för producerande textilföretag nu och i framtiden.
 • E-handelskunskap och marknadskunskap 30 p 
  Efter genomförd kurs har du kunskap om grundläggande principer, metoder och verktyg inom marknadsföring. Kursen ger även grundläggande kunskap om textil e-handel; vilka möjligheter en e-handelsplattform ger och vilka krav den ställer på säljprocessen.
 • Examensarbete, 15 p
  Genom examensarbetet visar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och dokumentera ett individuellt arbete, som presenteras muntligt och skriftligt. Examensarbetet kan med fördel (ditt val) genomföras i samarbete med ett företag.
 • Försäljningsteknik, 60 p 

  Efter genomförd kurs har du kunskap om hela säljprocessen, och kompetens att presentera ett säljtaktiskt förlopp från första kontakten med en ny kund via säljbrev eller telefon, till försäljning och tecknande av order, till repetitionsaffär. Du ska också vara väl förtrogen med de egenskaper och tekniker som företagssäljare tillämpar för ett framgångsrikt försäljningsarbete såsom olika förhandlings- och presentationstekniker gentemot olika företag & marknader, samt ha kunskap om de verktyg som används.

  Efter genomförd kurs har du utvecklat din personliga och sociala kompetens avseende muntlig såväl som skriftlig affärskommunikation med kund. Du ska också ha ökat ditt kunnande i problemlösning och projektarbete samt ha inblick och kunskaper i de värderingar som bibehåller långsiktiga affärsrelationer inom nationell, såväl som internationell försäljning.

 • Hållbar utveckling produkter och processer, 20 p 
  Efter genomförd kurs ska du ha överblick över hållbarhetsområdet för att kunna delta i diskussionen/arbetet kring miljöprestanda i en textil verksamhet och medverka till en utveckling av textila produkter och processer i en hållbar riktning.

 • Internationell försäljning, 30 p 
  Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper om utrikeshandelns betydelse för den egna branschen, samt kunskap om de faktorer som reglerar handeln inom EU och övrig internationell handel. Kursen ger också kunskaper om den engelska terminologin och de fackuttryck som används i textil- och modebranschen vid affärs- och produktionskommunikation.
 • LIA – Lärande I Arbete, 100 p  
  Efter genomförd LIA har du fördjupade kunskaper i yrkesrollens praktiska, verkliga arbetsuppgifter, och ha fått möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper och färdigheter i en verklig miljö. Vidare ska du ha fått inblick i och möjlighet att orientera dig inom den kommande yrkesrollen, och öva din förmåga att arbeta och ta ansvar både självständigt och i samarbete med andra.
 • Projektledning och kommunikation, 25 p 
  Efter genomförd kurs har du grundläggande kunskaper i att analysera, planera och leda genomförandet av projekt med tydlig koppling till verksamhetsmål och kundbehov. Dessutom kunskap och förståelse för visuell, digital och muntlig kommunikation och dess inverkan på mottagaren.
 • Programvaror i branschen, 20 p 
  Efter genomförd kurs ska du ha kunskaper om och färdigheter att använda de vanligast förekommande digitala programvarorna i branschen, kunskap om datorfunktioner i allmänhet och kännedom om vikten av kontinuerlig uppdatering inom området.
 • Textil materiallära och tillverkningsprocesser, 50 p
  I denna kurs får du kunskaper om olika textila material, dess ursprung, egenskaper, användningsområden och skötsel. Du får också ha grundläggande kunskaper om olika tillverkningssätt, såsom metoder och maskiner för vävning, stickning och efterbehandling av textila material. Den ger dig insikt i den påverkan olika tillverkningssätt och behandlingar har på såväl produkters egenskaper som på vår miljö. Erhållna kunskaper i materiallära ger dig verktyg och nycklar att i din framtida yrkesroll, i samverkan med andra aktivt verka för en hållbar utveckling inom det textila området.

  Kostnader

  Utbildningen är CSN-berättigad.

  Efter examen

  Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen, och erhåller ett examensbevis.

  Möjliga yrkesroller är:

  • Business representative
  • Företagssäljare
  • Marknads- och försäljningsassistent
  • Sales representative
  • Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik
  • Säljare

  Nordiska Textilakademin Facebook

  Intresseanmälan

  Gör en intresseanmälan

  Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Business representative in textile & fashion

    Få mer information via mejl

    Inte bindande

    Kostnadsfritt


  reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
  Nordiska Textilakademin
  Skaraborgsvägen 3A
  506 30 Borås

  Yrkesutbildningar - en språngbräda ut i arbetslivet!

  Nordiska Textilakademin bedriver yrkes- och yrkeshögskoleutbildningar (YH) som förser textilbranschen med kompetent arbetskraft. Våra yrkesutbildningar med inriktning på textilbranschen – designer och inköpare. Sedan förra året har vi dessutom ett nytt YH-program: Textiltekniker/Processoperatör för dig som gillar produktion och maskinkunskap. Kursinnehållet...

  Läs mer om Nordiska Textilakademin och visa alla utbildningar.

  Highlights