Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i hållbara energisystem

Mälardalens universitet, i Västerås
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Västerås

Om utbildningen

Hållbara energisystem är nödvändiga för att övervinna problemen med energiförsörjning och klimatförändringarna i världen. Masterprogrammet i hållbara energisystem kommer bland annat att ge dig spjutspetskunskap kring tekniker för användningen av sol, vind och biomassa som energikällor. Som ingenjör inom energibranschen är du eftertraktad på arbetsmarknaden och din framtida yrkesroll finns inom energiföretag, konsultfirmor eller offentliga organisationer i Sverige eller utomlands.

Kraft-och värmeproduktion genom energiomvandling baserad på ång- och gasturbinprocesser faller också inom ramen för detta program. Dessutom kommer du att lära dig om funktionsanalyser av olika energisystem och integrationsprocessen. Metoder för optimering, modellering och simulering av energisystem ingår också i programmet. 

Värd för detta masterprogram är forskargruppen Future Energy, som tillsammans med strategiska partners räknas som de ledande forskargrupperna med fokus på energisystem och processoptimering i Sverige. Vi överför de senaste forskningsresultaten till utbildningen inom masterprogrammet. Därför är våra studenter väl förberedda för en framtida karriär i framkant av den tekniska utvecklingen i energiteknik och inom forskningen.

Utbildningen kommer att ge dig verktyg för att bidra till den pågående övergången från fossila till förnybara energikällor och för att möta de höga energieffektivitetskraven. Framtida arbetsgivare finns främst inom energiföretag, konsultfirmor och offentliga organisationer såsom kommuner och myndigheter. Efter din examen kommer du att kunna arbeta inom ett brett spektrum av anställningar från projektledare till anläggningsingenjör inom energiområdet. Det är också möjligt att fortsätta din karriär som forskare genom att ansöka om forskarutbildning efter din examen. 

 

All undervisning sker på engelska.

Så ansöker du

Examen på grundnivå inom teknik om minst 180 högskolepoäng, vari ingår teknisk termodynamik, värmeöverföring och strömningslära samt minst 22,5 högskolepoäng matematik/tillämpad matematik. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Examen & Intyg

Masterexamen
Mälardalens universitet
Box 883
721 23 Västerås

Ditt livs resa börjar på Mälardalens universitet

Mälardalens universitet är en startstation för dig som vill vidare. Vi är en av de bästa i landet på att ge utbildning som leder till jobb. Cirka 80 procent av våra studenter får jobb inom ett år efter examen. Inte så...

Läs mer om Mälardalens universitet och visa alla utbildningar.

Highlights