Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i språk och språkvetenskap, Svenska/Nordiska språk

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Lund University offers advanced studies in languages and linguistics at Masters level. Choose between several different specializations which focus on specific languages or on more overarching linguistic topics. The Centre for Languages and Literature can also give the students access to the most modern resources for research and education.

The MA in Language and Linguistics is intended for students who are interested in increasing the knowledge of language in a broad sense and the theoretical understanding of linguistic questions. In the language specific specialization subjects, an additional goal is to develop the students language proficiency and knowledge of the language.

Students can choose between seven different specializations and 18 subject areas. Note however that not all specializations and subject areas are offered every year. For the intake in 2024, the following options are available: Classical Language, Greek (Ancient and Byzantine Greek) or Latin; Cognitive Semiotics; English linguistics; Linguistics: General Linguistics or Phonetics; Modern Languages, French, Italian, Japanese or Modern Greek; Swedish/Scandinavian Languages and Swedish as a Second Language. 

Svenska/Nordiska språk

This specialization requires proficiency in Swedish. 

Inom ämnet Svenska/Nordiska språk finns en aktiv forskningsmiljö om språksystemet utifrån olika forskningsinriktningar (t.ex. generativ grammatik, funktionell lingvistik och semantik). Studier av svenskan dominerar, men även andra nordiska och germanska språk behandlas. På senare år har kompetensen om och intresset för gränssnitten mot informationsstruktur och prosodi stärkts. Också miljön för forskning om språkbruk i skola och samhälle är livaktig och forskning bedrivs utifrån flera teoretiska inriktningar (t.ex. textlingvistik, kritisk diskursanalys, sociolingvistik, kommunikationsetnografi och översättningsteorier). Inom båda dessa övergripande forskningsmiljöer finns ett intresse för såväl samtida som historiska perspektiv.

I kursläsningen förutsätts att du har goda kunskaper om och omfattande språkfärdighet i just svenska.

Program structure

The programme consists of compulsory courses common to all specializations, compulsory courses for each subject area, and elective courses. The languages of instruction are English and the language corresponding to the field of your specialization. The final degree project consists of a thesis in language and linguistics that constitutes in-depth study in the chosen subject area. 

The academic year is split into two semesters. Each semester is divided into four courses which are all examined separately. Subject specialization courses and elective courses are offered on a rolling basis. 

  • Semester 1:  Philosophy of Science for Linguists 7.5 credits, compulsory subject specialization courses or elective courses 22.5 credits
  • Semester 2:  Methods in Linguistics 7.5 credits, compulsory subject specialization courses or elective courses 22.5 credits. 
  • Semester 3: Compulsory subject specialization courses or elective courses 30 credits
  • Semester 4:  Degree Project - Master's (Two Years) Thesis, 30 credits

About the prerequisites

This programme presupposes a solid foundation in language and linguistics. The requirement Bachelors thesis, or other equivalent academic work, relevant to the chosen specialization implies that you must have academic work in Swedish/Scandinavian Languages linguistics when applying for this specialization. Also remember to upload your Summary sheet (under Programme-specific documents below). 

Career prospects

The programme prepares students for a future career where competency in language is essential. It also provides you with the academic background you need in order to apply for PhD studies in languages and linguistics throughout Europe and beyond.

https://www.sol.lu.se/en/education/masters-programmes/languages-and-linguistics/

Så ansöker du

Kandidatexamen med svenska eller nordiska språk som huvudområde Minst 90 högskolepoäng i svenska, danska eller norska. Nybörjarkurser kan inte inkluderas i dessa. Kandidatuppsats, eller annat motsvarande akademiskt arbete, som är relevant för den sökta inriktningen Kunskaper och färdigheter i engelska minst motsvarande Engelska 6 från svenskt gymnasium. Ekvivalering genomförs i enlighet med nationella riktlinjer. Goda skriftliga och muntliga färdigheter i svenska, motsvarande godkänt resultat på TISUS eller motsvarande färdighetsnivå i danska eller norska  

Examen & Intyg

Masterexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights