Visa studentum.se som: Mobil

Vet du inte riktigt vad du ska plugga? 🎓📚 Besök vår Digitala utbildningsmässa den 30 september kl. 08.00 -18.00 och ta reda på det! ✨ Läs mer om mässan här!

Integrationspedagog

Kunskapsförbundet Väst
Sammanfattning
Yh-utbildning
Vänersborg
2 år
Deltid
Studiemedelsberättigad

Integrationspedagog

Studera till Integrationspedagog

Som integrationspedagog hjälper du människor som kommer till Sverige från ett annat land att få en bra start. De människor som kommer hit har olika förutsättningar och behöver olika sorts stöd för att kunna bygga sin framtid här. För att kunna uppnå ett framgångsrikt integrationsarbete i Sverige behöver det finnas personer som är utbildade inför denna nya efterfrågan på arbetsmarknaden.

Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som:

  • Integrationspedagog
  • Integrationshandläggare
  • Flyktingguide
  • Boendestödjare
  • Integrationssamordnare
  • Elevcoach
  • Samhällsinformatör

I utbildningen ingår 10 veckors LIA (Lärande i Arbete) där du kommer ut och får praktisera dina kunskaper på en arbetsplats.

För mer information om Integrationspedagog, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Om du vill ansöka till utbildningen

Du hittar en direktlänk till ansökan från utbildningens hemsida.

Behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda förkunskaper:

Godkända betyg i följande kurser:

Betyg: Lägst betyget G/E i Svenska A alt. Svenska 1 eller Svenska som andraspråk A alt. 1, Religionskunskap A eller Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1a1. Eller motsvarande äldre kurser.

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs.

Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Urval:Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser tillämpas urvalsprov. Detta bokar du som sökande på www.yh-antagning.se.

Urvalet baseras på:

Särskilt prov: Utifrån relevanta fall från arbetslivet och de särskilda förkunskaperna läses branschanknuten text. Den sökande svarar skriftligt på frågor med anknytning till texten i syfte att visa hur man klarar att ta till sig information och vilken studieförmåga man har. (Max 15 poäng)

Tidigare utbildning: Om den sökande har relevant utbildning utöver det allmänna behörighetskravet utgör denna grund för urval. Relevant utbildning är utbildning inom områdena integration och arbetsmarknad, eller utbildning med pedagogisk/social inriktning eller kulturell inriktning med relevans för integration. Även utbildning i ett tredje språk som bedöms relevant är grund för urval.

Tidigare utbildning värderas enligt:

4,5-6 månader, 1p | 7,5-12 månader, 2p | 13,5-18 månader, 3p | 19,5-24 månader, 4p | 25,5-30 månader, 5p | 31,5-36 månader, 6p | Max antal poäng är 6

Kursinnehåll

Dokumentation och kvalitetsarbete | 10p

Barn, unga och familj | 20p

Examensarbete | 15p

Hälsopedagogiska verktyg | 10p

Kommunikation, samtalsmetodik och konflikthantering | 20p

Kris, ångest och trauma | 25p

Perspektiv på kultur och etnicitet | 30p

LIA 1 | 25p

LIA 2 | 25p

Lärande, pedagogiska metoder och handledning | 20p

Professionellt förhållningssätt | 15p

Sverige för nyanlända | 10p

Examen & Intyg

Utbildningen leder till en Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kunskapsförbundet Väst

Kunskapsförbundet Väst

Välkommen till Kunskapsförbundet Väst! Kunskapsförbundet Väst bedriver bland annat vuxenutbildning i Trollhättan och Vänersborg. Här finns unika och inspirerande YH-utbildningar inom olika områden. Du erbjuds ett stort utbud av utbildningar. Möjligheter att knyta viktiga kontakter och få vänner för livet....


Läs mer om Kunskapsförbundet Väst och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Integrationspedagog

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Kunskapsförbundet Väst

Vänerparken 5
462 24 Vänersborg

Tel: 0521-72 27 40

Kursinnehåll

Dokumentation och kvalitetsarbete | 10p

Barn, unga och familj | 20p

Examensarbete | 15p

Hälsopedagogiska verktyg | 10p

Kommunikation, samtalsmetodik och konflikthantering | 20p

Kris, ångest och trauma | 25p

Perspektiv på kultur och etnicitet | 30p

LIA 1 | 25p

LIA 2 | 25p

Lärande, pedagogiska metoder och handledning | 20p

Professionellt förhållningssätt | 15p

Sverige för nyanlända | 10p

Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Integrationspedagog från Kunskapsförbundet Väst , fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: