Korta YH-utbildningar

Funktionsnedsättning/ Funktionsvariation hos barn och unga

Längd
14 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
2025 (inväntar besked från MYH) se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
14 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
2025 (inväntar besked från MYH) se detaljer
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

2025 (inväntar besked från MYH)

 • Distans
 • Distans

Om utbildningen

Funktionsnedsättning/ Funktionsvariation hos barn och unga

14 veckors utbildning på 50% och distans

Sjukdomar och funktionsnedsättningar hos barn är mångfacetterade och kan ha en varierande påverkan på olika delar av deras liv. Dessa påverkningar kan sträcka sig över fysiska, kognitiva, emotionella och sociala aspekter av barnets välmående. Det är av yttersta vikt att tidigt identifiera och ingripa i dessa situationer, då detta utgör nyckelfaktorer för att stödja barnens övergripande utveckling och förbättra deras livskvalitet.

---------------------------

Poäng: 35 YH-poäng
Studietakt: 50%
Studieform: Distans
Längd: 14 veckor
Studiestart: 2025 (inväntar besked från MYH)

---------------------------

Grundläggande behörighet

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå, vilket innebär att du uppfyller något av nedanstående

 • Du har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

 • Du har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

 • Du har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

 • Du har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.

 • Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.

 • Du har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

---------------------------

Särskilda förkunskaper

1 års yrkeserfarenhet med omfattning om minst 50% från arbete som barnskötare, förskollärare eller relevant yrkesområde (LSS) kopplat till barn och unga såsom stödassistent, elevassistent eller liknande.

Du kan styrka din arbetserfarenhet med exempelvis ett tjänstgöringsintyg, arbetsgivarintyg eller ett skrivet intyg från arbetsgivaren. Det är viktigt att det framgår när du har jobbat, vilket omfattning samt med/som vad. Notera att arbetserfarenhet inte enbart kan styrkas av ett anställningsavtal.

---------------------------

Vem är utbildningen för?

Kursen vänder sig till dig som har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning om minst 50% från arbete som barnskötare, förskollärare eller relevant yrkesområde (LSS) kopplat till barn och unga såsom stödassistent, elevassistent eller liknande.

---------------------------

Målet med utbildningen

Målet med denna kurs är att rusta dig med specialiserad kompetens inom olika aspekter av funktionsvariationer hos barn och ungdomar. Det innefattar en fördjupad förståelse för kognitiva funktionsvariationer, autismspektrumtillstånd, förvärvade hjärnskador samt både fysiska och psykiska funktionsvariationer, samt de betydande konsekvenser som dessa kan ha i vardagen.

Under kursens gång kommer du att utveckla en insiktsfull förståelse för de olika hjälpmedel och verktyg som kan användas för att ge stöd och underlätta för barn och ungdomar med funktionsvariationer. Det inkluderar användningen av visuella hjälpmedel som pictogram för att underlätta kommunikation, metoder för att tolka och använda kroppsspråk för att främja interaktion, samt anpassade digitala hjälpmedel som är anpassade för att möta individuella behov och främja delaktighet.

---------------------------

Studera med fjärrundervisning

Inledande träff

Kursen inleds med en introduktion där vi går igenom utbildningens mål samt övergripande utbildningsplanering. Vi går även igenom skolans rutiner, lärplattform och onlinemötesplattform som blir de huvudsakliga verktygen under studierna.

Fjärrundervisning

YH-kursen bedrivs genom fjärrundervisning på distans, vilket innebär att du kan delta i kursen oavsett din geografiska plats. Kursen inkluderar schemalagda webbaserade träffar, där du som studerande får möjlighet att tillämpa dina kunskaper i nya sammanhang, koppla samman teori och praktik samt reflektera i grupp.

YH-kursen kräver datorvana

För att kunna delta i fjärrundervisningen på distans krävs det att du har grundläggande datorvana. Eftersom majoriteten av kursen kommer att genomföras online behöver du ha tillgång till en dator med en stabil internetuppkoppling och en fungerande webbkamera.

Vi rekommenderar att du testar din utrustning och internetanslutning innan kursstart för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Om du behöver teknisk support kommer vi att finnas tillgängliga för att hjälpa dig och svara på eventuella frågor som du kan ha.

---------------------------

Kvaliteten kontrolleras

Varje YH-kurs, YH-program och YH-utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet.

---------------------------

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

---------------------------

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

För mer information om Funktionsnedsättning/ Funktionsvariation hos barn och unga, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Studeranderöster

97% rekommenderar KUI Yrkeshögskola.

97% är nöjda med sin utbildning i helhet.

88% av våra studerande är i sysselsättning 6 månader efter avslutade studier.

/undersökning våren 2024.

Så ansöker du

Ansökan

Ansökan görs via vårt antagningsystem via yh-antagning. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se

 1. Välj kurs (ort spelar ingen roll eftersom kursen är helt på distans).
 2. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig.
 3. Skicka in ansökan.

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Har du frågor gällande ansökan och antagning, kontakta oss på 019-10 00 80.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

---------------------------

Omställningsstudiestöd

Omställningsstudiestödet (OSS) är CSN:s nya generösa studiestöd för att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet vänder sig till dig som är redo för en ny utmaning inom yrket eller för dig som vill skaffa dig en formell yrkesutbildning eller helt byta bransch. Är det din tur att yrkesväxla?

Det är möjligt att få Omställningsstudiestöd under 44 veckor heltidsstudier (vilket motsvarar ungefär ett års studier). Stödet består av en bidragsdel och en studielånsdel. Du kan välja att bara ta bidrag och avstå från lånet. Hur mycket du får i bidrag och lån beror på din inkomst.

Läs mer på vår hemsida!

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Funktionsnedsättning/ Funktionsvariation hos barn och unga

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Komvux och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...

Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Highlights