YH-utbildning

Kontakttolk

Längd
1 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
19 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
1 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
19 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Kontakttolk

Grundutbildning till kontakttolk

I augusti 2024 startar Katrinebergs folkhögskola åter grundutbildning till kontakttolk. Ansökan är öppen och sista ansökningsdag är 30 april 2024. Katrineberg tar emot sökande i alla språk och efter sista ansökningsdatum fastställs efter samråd med andra utbildningsanordnare vilka språk som blir aktuella för utbildning 2024.

Utbildningen syftar till att ge den studerande förutsättningar för att självständigt kunna arbeta som kontakttolk på ett effektivt och rättssäkert sätt mellan den som inte behärskar svenska språket och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Som tolk behöver du behärska både svenska och ditt tolkspråk i sådan utsträckning att du obehindrat kan tolka i bägge språkriktningarna.

Studierna sker på halvfart, vilket betyder att du får räkna med att lägga ner cirka 20 timmar per vecka på studiearbetet. För att du ska kunna klara distansstudierna måste du ha tillgång till dator med bredband och ha en viss vana att arbeta med dator. Du måste också kunna klara av att samarbeta med andra via datorn. Största delen av studierna gör du på valfri plats, till exempel hemma. Men ibland måste du komma till folkhögskolan.

Träffarna på folkhögskolan (sex stycken under utbildningen) är i regel 3 – 5 dagar, där du får träffa dina lärare och dina kurskamrater. Under träffarna på folkhögskolan studerar du på heltid. Då kan man bo på skolans internat. Under utbildningens två terminer kommer du vara på plats på skolan 6 gånger.

För mer information om Kontakttolk, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

19 augusti, 2024

 • Distans
 • Distans

Kursinnehåll

 • Utbildningen består av sex delkurser: introduktionskurs, samhällstolkning, sjukvårdstolkning, migrationstolkning, juridik för tolkar samt tolketik och tolkningsteknik.
 • Huvudinnehållet i utbildningen är realia/ämneskunskap, fackterminologi och tolkningsövningar. Undervisningen i realia är på svenska.
 • Övriga delkurser följer efter varandra och inleds och avslutas med närträff på folkhögskolan.
 • Mellan närträffarna sker distansstudier i ämnet (realia) och tillhörande terminologi på båda språken. Under distansperioden är man uppdelade i studiegrupper dels i realian men även språkvis.
 • Under den avslutande närträffen av varje delkurs skrivs ämnesprov (s.k. realiaprov), terminologiprov och på delkurserna sjukvårdstolkning och juridik för tolkar görs också muntligt tolkningsprov. Huvuddelen av tiden används till tolkningsövningar med en språkhandledare i ditt språk.
 • För godkänt resultat krävs också närvaro, minst 80 %, på såväl distansperioder som närträffar på Katrinebergs folkhögskola.

Kostnader

Du betalar en depositionsavgift på 1000 kronor som du får tillbaka när du har fullbordat grundutbildningen.

För varje delkurs i grundutbildningen betalar du 600 kronor för det studiematerial som används i utbildningen.

I samband med utbildningens närträffar finns det möjlighet att för 665 kr/dygn bo och äta på skolan.

Utbildningen är studiestödsberättigad hos CSN. Om deltagaren inte är berättigad till studiestöd från CSN kan kost och logi erbjudas kostnadsfritt under de dagar då de obligatoriska träffarna inträffar. Beslut om avslag från CSN måste uppvisas.

Ersättning

På folkhögskolorna får du ersättning för resorna till träffarna. Reseersättningen utgår för resa med billigaste färdmedel (2:a klass på tåg eller buss) och är maximalt 2 000 kronor. De första 300 kronorna av resekostnaden måste du betala själv. För att du ska få reseersättning måste du delta i hela träffen på skolan. Ersättning för bilresa är 25 kronor per mil. Samåkning ska ske i så stor utsträckning som möjligt.

Skolan ser till att alla deltagare får studiematerial.

Så ansöker du

Förkunskaper

Förkunskaper visas med kursintyg/kursbevis på godkänt förkunskapstest och introduktionskurs, eller med kursbevis från delkurs/er inom grundutbildningen.

Ansökan

Du skickar ansökan, på särskild blankett senast en månad före kursstart till den aktuella utbildningsanordnaren som har ditt språk. Till ansökan bifogas kopia av kursbevis/kursintyg på tidigare kurser enligt förkunskapskraven.

Komplettering av språkhandledning

Du som saknar språkhandledning/tolkningsövningar i något av de språk och ämnen som erbjuds på den sammanhållna grundutbildningen och är godkänd i ämnets realiadel, kan söka till enbart språkhandledningen i den kursen.

Du skickar ansökan, senast en månad före kursstart till utbildningsanordnaren. Till ansökan bifogas kopia av intyg från den kurs som ska kompletteras.

Validering

Katrinebergs folkhögskola erbjuder möjlighet för verksamma tolkar att validera sina kunskaper mot lärandemålen i vår grundutbildning till kontakttolk.

Validering innebär att verksamma tolkars kompetens och kunskaper bedöms i relation till utbildningen. Syftet med validering är att synliggöra kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet och/eller äldre utbildning och bedöma vilka delar av nuvarande grundutbildning den sökande kan få tillgodoräknat.

För att vi ska kunna behandla en ansökan om validering behöver vi utöver ifylld ansökan även intyg om tolkutövning från minst en tolkförmedling, ifylld självskattning samt fallbeskrivningar, se material nedan. Under valideringsprocessen kommer skolan fakturera dig som söker 500 kr i administrationsavgift. Du bör vara medveten om hela valideringsprocessen tar minst tre-fyra månader efter inskickad ansökan och att du på egen bekostnad ska kunna ta dig till Katrinebergs folkhögskolas lokaler i Vessigebro eller Halmstad för kartläggning och eventuella tester.

Resultatet av valideringsprocessen kan bli ett av följande:

 • Sökanden får ett fullt tillgodoräknande och utbildningsbevis avseende den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk
 • Sökanden föreslås utbildningsinsats för komplettering av vissa delar av utbildningen samt erhåller ett kompetensbevis för andra delar av utbildningen
 • Uppmanas att söka till den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk

Observera att det inte finns några garantier för ett utbildningsbevis från den sammanhållna grundutbildningen, efter genomförd valideringsprocess.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Kontakttolk

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Katrinebergs Folkhögskola
Katrinebergs Folkhögskola
310 58 Vessigebro

Katrinebergs folkhögskola – en av landets äldsta folkhögskolor

Skolan ligger i Ätrans dalgång mitt i Halland, tio kilometer öster om Falkenberg. Skolan omges av ett vackert parkområde och undervisningen bedrivs i fräscha och ändamålsenliga lokaler. Det varierade kursutbudet gör skolan till en unik mötesplats och de olika utbildningarna...

Läs mer om Katrinebergs Folkhögskola och visa alla utbildningar.

Highlights