Visa studentum.se som: Mobil

Grundutbildning till kontakttolk

ABF Stockholm Yrkeshögskola
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans
1 år
Deltid
Distans
Startdatum: januari 2022 - Distans
Sista ansökan: Sök innan 17 oktober

Videoreportage

Grundutbildning till kontakttolk

Grundutbildning till kontakttolk

Ettårig sammanhållen grundutbildning till kontakttolk

Utbilda dig till tolk genom den sammanhållna Grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningen kommer att pågå från januari till december 2022. Den största delen av studierna sker på distans. Observera att det ingår obligatoriska närträffar.

Utbildningen sker på halvfart och omfattas av 545 timmar som är fördelade på sju delkurser.

För mer information om Grundutbildning till kontakttolk, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Sista ansökningsdatum är 31  oktober 2021. För att komma in på utbildningen måste du fylla i en ansökan, bifoga betyg och gå igenom en antagningsprocess. 

OBS! Med ansökan måste du bifoga kopior på handlingar som styrker din behörighet, ansökan behandlas ej förrän den är komplett. Observera också att det inte är klart vilka tolkspråk som blir aktuella förrän ansökningsperioden är slut. Man kan bli hänvisad till annan utbildningsanordnare som kommer att ha det språk man har sökt.

Antagningsprocess

Alla behöriga vars språk testas kallas till skriftligt och muntligt förkunskapstest
a. 
Skriftlig förkunskapstest genomförs hos utbildningsanordnaren. Svenska och tolkspråk testas. Alla som kallas till skriftligt test kommer att kallas till muntligt förkunskapstest.
b. Muntligt förkunskapstest. Svenska och tolkspråk testas.
c. Några veckor efter förkunskapstestet får du besked via mejl om du har blivit antagen till utbildningen eller inte.

Förkunskaper

Din utbildningsbakgrund ska motsvara

 • Gymnasienivå 3-årig, utländska utbildningar ska vara validerade.
 • Studier i svenska före 2013 Svenska 2/B eller Svenska som andra språk 2/B.
 • Studier i svenska 2013 eller senare SV2 / SVA2.
 • Goda kunskaper och färdigheter i tolkspråket. Om antalet behöriga sökanden överstiger antalet utbildningsplatser sker urval enligt följande ordning:

Urvalsprocess

 • första urval görs utifrån prioriterade tolkspråk.
 • andra urval görs utifrån resultat i ett skriftligt som muntligt förkunskapstest.

Kostnader

Depositionsavgift vid antagning 1000 kr och materialavgift 600 kr / delkurs.

Upplägg

Under de sju delkurserna förekommer både skriftliga och muntliga prov.

 • Introduktionskurs
 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning
 • Språkfärdighet – svenska i tolkning
 • Tolketik och tolkteknik

Det är obligatorisk närvaro vid undervisningstillfällena, 80% närvaro på varje delkurs krävs.

ABF Stockholm Yrkeshögskola

Välkommen till ABF Stockholm Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med en tydlig inriktning mot ett yrke. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet som har uttryckt ett starkt behov av just denna kompetens. Gemensamt för alla yrkeshögskoleutbildningar är att de är avgiftsfria och...


Läs mer om ABF Stockholm Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Grundutbildning till kontakttolk

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

ABF Stockholm Yrkeshögskola

Sveavägen 41
111 83 Stockholm

Tel: 08-453 41 30

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Grundutbildning till kontakttolk från ABF Stockholm Yrkeshögskola, fyll i följande uppgifter: