Sammanfattning
Komvux- & vuxenutbildning
Arboga, Avesta, Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Finspång - Visa alla  
Klassrum, Distans med träffar, Distans
1,5 år
Heltid/deltid
Studiemedelsberättigad
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Linköping
2023-03-27
Ansökan öppen 9 jan - 12 feb 2023

Stockholm
2023-05-29
2023-04-02

Arboga
Löpande starter

Avesta
jan, apr, sep, nov

Videoreportage

Utbildningen innehåller:

Yrken och arbetsmarknad

Efter denna yrkesutbildning kan du direkt påbörja din yrkesbana som undersköterska. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg, framför allt inom äldreomsorg och funktionsnedsättning.

Undersköterska inom äldreomsorg och hemtjänst

Som undersköterska inom äldreomsorgen ger du individuell vård och omsorg till äldre i eget eller särskilt boende för äldre. Du är en del av personens vardag. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. Undersköterskor på äldreboende jobbar oftast i arbetslag med annan vårdpersonal. I hemtjänsten arbetar man vanligtvis ensam hos hemma hos personen, om inte arbetet kräver att man är två.

Undersköterska inom hälso- och sjukvården

Att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården innebär att du har ett jobb där omvårdnad av andra människor är kärnan i arbetet. Inom hälso- och sjukvårdens vårdavdelningar och mottagningar arbetar undersköterskan i team med andra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet.

Skötare inom psykiatrisk vård

En skötare inom psykiatrisk vård kan arbeta med patienter på en psykiatrisk avdelning eller öppenvårdsavdelning. I den vård och omsorg som kommunen är ansvarig kallas skötare ofta boendestödjare eller vårdare. En stor del av arbetet går ut på att stödja patienterna så att de upptäcker och utvecklar sin egen förmåga att klara sin vardag genom samtal och genom att skötare och patient tillsammans gör vardagliga aktiviteter, t.ex. lagar mat, städar och motionerar tillsammans.

Personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent innebär att du kompenserar och underlättar vardagen för människor med funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar, eller en intellektuell funktionsnedsättning.

Boendestödjare

Att arbeta som boendestödjare (boendeassistent) innebär att motivera och stödja personer med psykisk funktionsnedsättning Som boendestödjare motiverar, stimulerar och stödjer du personer med psykisk funktionsnedsättning att hantera sin vardag. Insatserna kan omfatta aktiviteter både i och utanför boendet.

Stödassistent

Som stödassistent arbetar du med personer som har fysiska, psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Du ger pedagogiskt stöd och omsorg för att främja personens förmågor och självständighet. I arbetet ingår också att dokumentera individens utveckling och behov för att kunna följa upp att personen får rätt stöd och hjälp.

Kurser

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Anatomi och fysiologi 2
 • Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 1
 • Funktions­förmåga och funktions­nedsättning 2
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Omvårdnad 1
 • Omvårdnad 2
 • Psykiatri 1
 • Psykiatri 2
 • Psykologi 1
 • Samhälls­kunskap 1a1
 • Social omsorg 1
 • Social omsorg 2
 • Vård och omsorg specialisering
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

Studeranderöster

Elever som läst Vård- och omsorgsutbildningen berättar

Sirak Medhanie

Vad jobbar du med idag?
–Jag arbetar som undersköterska i Sundbybergs hemtjänst.

Vad tycker du om ditt yrke/jobb?
– När jag var klar med utbildningen blev min arbetsgivare glad och jag blev lovad löneförhöjning.

Kände du att utbildningen gav det du förväntade dig?
– Ja, utbildningen motsvarade nästan alla förväntningarna. Jag hade erfarenhet innan men jag lärde mig mycket och breddade min kunskap inom vård och omsorg.

Skulle du rekommendera någon annan att gå din väg?
– Ja, utbildningen är en snabbare väg in i arbetslivet och om man vill fortsätta studera får man grunden samt att utbildningen ger poäng till högskolan.

Eva Ryrstam

Vad jobbar du med idag?
– Jag arbetar idag som undersköterskainom äldreomsorgen Vad tycker du om ditt yrke/jobb?
– Eftersom varje människa är unik så finns fantastiska möjligheter att känna meningsfullhet i detta arbete.

Kände du att utbildningen gav det du förväntade dig?
– Att kunna validera så mycket av min kunskap var väldigt positivt, att läsa in vissa kurser var inspirerande.

Skulle du rekommendera någon annan att gå din väg?
– Kan verkligen rekommendera andra att göra som jag.

Sheila Kazemi

Vad jobbar du med idag?
– Jag jobbar som boendestödjare med ensamkommande flyktingungdomar

Vad tycker du om ditt yrke/jobb?
– Det är väldigt givande att fungera som en coach och handleda ungdomar. Jag tycker om att vara en förebild som lyssnar och uppmuntrar.

Tycker du att utbildningen gav dig det du förväntade?
– Ja. Jag fick lära mig om människan från olika perspektiv; fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt.

Skulle du rekommendera någon annan att gå din väg?

– Absolut. Vård och omsorgsutbildningen kan leda till många olika sorter jobb, därför är det inte svårt att hitta det jobb man trivs med. Man kan t. ex jobba på äldreboende, sjukhus, dagligverksamhet eller HVB-hem. Jag jobbar med socialt arbete och det är exakt vad jag önskade mig.

Om utbildningen

Undersköterska yrkesutbildning - Vården behöver dig!

Undersköterska är ett jobb med goda framtidsutsikter! Efterfrågan på utbildad personal inom vård och omsorg fortsätter att öka.

KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder en gymnasial yrkesutbildning (komvux) för dig som vill bli undersköterska. Vill du arbeta med att göra riktig skillnad i din vardag? Då är den här utbildningen för dig.

Undersköterska utbildning ger dig kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska inom äldreomsorg, undersköterska inom hälso- och sjukvård, skötare inom psykiatrisk vård, personlig assistent, boendestödjare, stödassistent (undersköterskeutbildning ger dig även kompetens att arbeta som andra yrkestitlar som ex. vårdare inom funktionsvariation, arbetshandledare, stödbiträde, omsorgsassistent, habiliteringsassistent, habiliteringspersonal, ledsagare).

Omfattning: 1500 poäng
Utbildningens längd:
1,5 år
Studieform: Varierar mellan kommuner.

Om utbildningen till undersköterska

Att bli undersköterska innebär att du arbetar med att hjälpa människor. Utbildningen ger dig kunskaper om bland annat människokroppen, levnadsvanor, hälsofrämjande arbete, medicinskt omhändertagande, vård och omsorg vid olika sjukdomstillstånd, psykiska sjukdomar, olika funktionsnedsättningar samt äldres hälsa och livskvalitet.

Du får lära dig att utföra vård- och omsorgsarbete, använda medicinska ord och medicinteknisk utrustning. Du får även lära dig att planera, dokumentera, utvärdera samt att bemöta och kommunicera med patienter, närstående och personal.

Efterfrågan på undersköterskor väntas vara mycket stor under de närmaste åren och du är därför med största sannolikhet garanterad jobb efter avslutad utbildning. Behovet av arbetskraft inom yrket finns och du får redan under utbildningen praktisera dina kunskaper på en arbetsplats under din obligatoriska APL/Praktik.

APL/Praktik ingår i utbildningen

APL (arbetsplatsförlagt lärande) eller praktik med ett annat ord, ingår i vår yrkesutbildning till undersköterska. Under praktiken får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. En lämplig handledare utses på arbetsplatsen. Din lärare har kontinuerlig kontakt med dig och handledaren samt gör besök på arbetsplatsen för att säkerställa att du får ut så mycket som möjligt av praktiken.

Digital lärplattform

När du studerar hos oss använder du vår välutvecklade digitala lärplattform. Här följer du din utveckling, ser dina resultat och får nyheter och respons från dina lärare. Omniway är tillgänglig via dator, mobil eller läsplatta.

Digital eller tryckt kurslitteratur

Vi erbjuder digital kurslitteratur i många kurser. Den är integrerad i vår lärplattform och du köper den med ett knapptryck när kursen börjar. Den digitala litteraturen omfattar bland annat text, filmer, interaktiva övningsfrågor och möjlighet att få texten uppläst. Priset blir mer fördelaktigt än för den traditionella tryckta litteraturen. I kurserna rekommenderas även tryckt kurslitteratur som alternativ om digital litteratur saknas eller om du föredrar en traditionell bok.

Att få arbete efter utbildningen

Efterfrågan på undersköterskor väntas vara stor under de närmaste åren. Den ökade efterfrågan beror bland annat på att antalet äldre har ökat, vilket har lett till ett växande vårdbehov. Det har dessutom under lång tid utbildats för få undersköterskor. Detta innebär att möjligheterna till arbete är mycket goda för undersköterskor, speciellt på vårdavdelningar och mottagningar.

Certifierat Vård- och omsorgscollege

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) är certifierade via Vård- och omsorgscollege vilket innebär att vår undersköterskeutbildning är certifierad och kvalitetssäkrad. Elever som studerar inom ett Vård- och omsorgscollege får diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven söker arbete. För diplom från Vård- och omsorgscollege ska eleven ha minst betyget E i samtliga kurser.

Undersköterska - Skyddad yrkestitel från 1 juli 2023

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att ansöka om ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan.

Praktiska övningar

Under utbildningen kombinerar både teori och praktiskt lärande. Vi har metodrum och redskap för praktiska övningar inom vård och omsorg som exempelvis puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning, förflyttningar och HLR (Hjärt-Lungräddning). Praktiskt träning gör dig väl förberedd inför ett kommande yrke som undersköterska.

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja läsa enstaka kurser för att till exempel fördjupa din kompetens. I några kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får testa dina kunskaper i ett praktiskt sammanhang.

För mer information om Vård och omsorg, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Du ansöker via din hemkommun. Det är alltid kommunen som avgör om du blir beviljad att gå en komvuxutbildning eller inte. Även om din hemkommun inte har avtal med oss, kan de ibland bevilja ansökningar till oss.

Examen & Intyg

Från och med 1 juli 2021 skedde stora förändringar i utbildningen efter beslut tagna av regeringen och skolverket. Syftet var att skapa förutsättningar för en nationellt sammanhållen utbildning som ger möjlighet att uppnå de kompetenskrav som Socialstyrelsen har föreslagit för arbete som undersköterska. Fördjupningskurserna (inriktningarna) försvinner för att säkerställa att alla får samma utbildning.

Kostnader

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva.

Studiefinansiering (CSN)

När du studerar vuxenutbildning kan du få studiemedel från CSN. Du kan ansöka om bidrag och lån eller enbart bidrag.

Fortsatta studier

Du kan läsa fristående kurser från utbildningen för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens. Då söker du varje kurs för sig.

Vi erbjuder även YH-utbildning för dig som redan arbetar som undersköterska

 • Specialistundersköterska Multisjuka äldre
 • Specialistundersköterska Psykiatri

KompetensUtvecklingsInstitutet

Komvux och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...


Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Öppet Hus

Sökstugor hos KUI Stockholm

Varmt välkomna att delta på sökstugor

Är du sugen på att börja studera? Välkommen på sökstugor den 28-30 mars 2023 hos KUI Stockholm, där du får hjälp med din ansökan, chansen att ställa frågor samt se runt i våra lokaler!

Var: På plats hos KUI Stockholm. Drottningholmsvägen 37, 112 42 Stockholm på Fridhemsplan.

Läs mer och anmäl dig på vår hemsida kui.se/stockholm för att få påminnelse via e-post när eventet startar.

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2023-03-28    Tid:   14:00 - 16:00  
Datum:   2023-03-29    Tid:   14:00 - 16:00  
Datum:   2023-03-30    Tid:   14:00 - 16:00  

Digitala öppna hus

Varmt välkomna att delta på digitala öppna hus hos KUI Yrkeshögskola

Är du intresserad av att studera hos KUI Yrkeshögskola men har frågor om våra utbildningar, studieformen, närträffarna eller allt annat du kan komma på? Toppen! Då är du varmt välkommen på våra digitala öppna hus under april.

Stödpedagog: 26 april kl. 18-19
Specialistundersköterska Multisjuka äldre: 27 april kl. 18-19
Specialistundersköterska Psykiatri: 25 april kl. 18-19

Plats: Digitalt via MS Teams.

Läs mer och anmäl dig på vår hemsida kui.se/yrkeshogskola för att få deltagarlänken direkt i din inkorg.

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2023-04-25    Tid:   18:00 - 19:00  
Datum:   2023-04-26    Tid:   18:00 - 19:00  
Datum:   2023-04-27    Tid:   18:00 - 19:00  

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Vård och omsorg

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

KompetensUtvecklingsInstitutet

Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Tel: 010-434 07 00
kui.se


Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 2 recensioner.

Umuzajnap Gadzieva
Åsa

Jag tycker att utbildningen är bra, jag skulle dock önska lite mera praktiska övningar innan man går ut på praktik.

Recensioner
Recensioner
(4,5)
Baseras på 2 recensioner.
Se alla recensioner för utbildningen
Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 60 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Vård och omsorg från KompetensUtvecklingsInstitutet, fyll i följande uppgifter: