Komvux- & vuxenutbildning

Vård och omsorg

Längd
1,5 år
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Se ansökningsdatum för din hemkommun på kui.se se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
1,5 år
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Nästa startdatum
Se ansökningsdatum för din hemkommun på kui.se se detaljer
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Se ansökningsdatum för din hemkommun på kui.se

 • Distans
 • Distans

Om utbildningen

Undersköterska yrkesutbildning

Utbildning inom Vård och omsorg

Vill du arbeta med omvårdnad? Vill du göra riktig skillnad i din vardag? KUI erbjuder en yrkesutbildning där du blir Undersköterska och kan arbeta inom många olika områden och med många olika arbetsuppgifter - Men där omvårdnad är kärnan i yrket!

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska inom äldreomsorg, undersköterska inom hälso- och sjukvård, skötare inom psykiatrisk vård, personlig assistent, boendestödjare, stödassistent (andra yrkestitlar kan även vara vårdare inom funktionsvariation, arbetshandledare, stödbiträde, omsorgsassistent, habiliteringsassistent, habiliteringspersonal, ledsagare).

------------------------------------

Omfattning: 1500 poäng
Utbildningens längd:
1,5 år
Studieform: Varierar mellan kommuner.

------------------------------------

Om utbildningen

I vår yrkesutbildning till undersköterska får du grundläggande kunskaper och färdigheter för att ge omvårdnad och stöd till patienter och brukare på sjukhus, gruppbostäder, vårdcentraler, äldreboenden och andra vårdinrättningar.

Du får bland annat kunskaper om vanliga sjukdomar och tillstånd som man kan stöta på inom hälso- och sjukvården. Då får undervisning anatomi och fysiologi, vilket innebär kunskap om kroppens olika organsystem och deras funktioner. Du studerar en del läkemedelslära och hur man administrerar medicin samt hantering av biverkningar.

I utbildningen ingår även utbildning inom kommunikation, t.e.x hur man kommunicerar på ett professionellt och empatiskt sätt med patienter, kollegor och andra inom vården.

En viktig del av yrkesutbildningen är praktisk erfarenhet (APL/Praktik). Här får du lära dig genom att praktisk utöva det du har lärt dig i teori. Du får tillbringa tid på äldreboenden och arbeta med sjuka äldre direkt för att tillämpa dina kunskaper i praktiken. Denna del brukar vara väldigt uppskattat av elever och kan i många fall även leda till arbete efter examen.

Utbildningen passar både dig som redan har en viss kompetens inom yrket och dig som aldrig jobbat inom vård och omsorg. Du får även bred grund om du vill vidareutbilda dig.

------------------------------------

APL/Praktik ingår i utbildningen

APL (arbetsplatsförlagt lärande) som är ett annat ord för praktik, är en obligatorisk del av alla yrkesutbildningar på komvux och som är avgörande för att eleven ska bli väl förbered inför sitt kommande yrkesfält. Under din praktik får du praktiskt utöva det du lärt dig i teori under studietiden. Praktiken brukar underlätta för elever att förstår hur de kan applicera sina kunskaper i verkligheten och inom ett yrke. I vissa fall kan det även leda till ett utökat kontaktnät som ger dig ökade möjligheter till arbete efter studierna.

------------------------------------

Omniway - Vår välutvecklade digitala lärplattform

Oavsett vilken studieform du väljer använder du vår lärplattform i dina studier. Här har du tillgång till alla dina kurser dygnet runt och kan studera var och när du vill. Omniway är tillgänglig via dator, mobil eller läsplatta.

I samband med studiestarten introducerar vi dig i vår lärplattform samt hur vi använder den i undervisningen.

------------------------------------

Digital eller tryckt kurslitteratur

Vi erbjuder digital kurslitteratur i många kurser. Den är integrerad i vår lärplattform och du köper den med ett knapptryck när kursen börjar. Den digitala litteraturen omfattar bland annat text, filmer, interaktiva övningsfrågor och möjlighet att få texten uppläst. Priset blir mer fördelaktigt än för den traditionella tryckta litteraturen. I kurserna rekommenderas även tryckt kurslitteratur som alternativ om digital litteratur saknas eller om du föredrar en traditionell bok.

------------------------------------

Är det lätt att få arbete som Undersköterska?

Efterfrågan på undersköterskor väntas vara stor under de närmaste åren. Den ökade efterfrågan beror bland annat på att antalet äldre har ökat, vilket har lett till ett växande vårdbehov. Det har dessutom under lång tid utbildats för få undersköterskor. Detta innebär att möjligheterna till arbete är mycket goda för undersköterskor, speciellt på vårdavdelningar och mottagningar.

------------------------------------

Certifierat Vård- och omsorgscollege

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) är certifierade via Vård- och omsorgscollege vilket innebär att vår undersköterskeutbildning är certifierad och kvalitetssäkrad. Elever som studerar inom ett Vård- och omsorgscollege får diplom som visar att de har läst en certifierad utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Diplomet är en merit när eleven söker arbete. För diplom från Vård- och omsorgscollege ska eleven ha minst betyget E i samtliga kurser.

------------------------------------

Undersköterska - Skyddad yrkestitel från 1 juli 2023

Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att ansöka om ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.

------------------------------------

Validering

Har du yrkeskunskap, erfarenhet eller tidigare utbildning inom våra områden? Då kan du eventuellt validera din kompetens. Tillsammans med dig bedömer och kartlägger vi vilka kurser eller delar av kurser som kan valideras och vi arbetar fram en valideringsplan.

------------------------------------

Praktiska övningar

Under utbildningen kombinerar både teori och praktiskt lärande. Vi har metodrum och redskap för praktiska övningar inom vård och omsorg som exempelvis puls- och blodtrycksmätning, enklare provtagning, förflyttningar och HLR (Hjärt-Lungräddning). Praktiskt träning gör dig väl förberedd inför ett kommande yrke som undersköterska.

------------------------------------

Läsa enstaka kurser

Du kan också välja läsa enstaka kurser för att till exempel fördjupa din kompetens. I några kurser ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får testa dina kunskaper i ett praktiskt sammanhang.

------------------------------------

Kurser 1500 poäng

 • Anatomi och fysiologi 1 ANOANA0 150 poäng
 • Anatomi och fysiologi 2 ANOANA0 250 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 FUTFUN01 100 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 FUTFUN02100 poäng
 • Gerontologi och geriatrik GERGER0 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 1 HAOHAL01 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 2 HAOHAL02 100 poäng
 • Omvårdnad 1 OMVOMV01 100 poäng
 • Omvårdnad 2 OMVOMV02 100 poäng
 • Psykiatri 1 PSYPSY01 100 poäng
 • Psykiatri 2 PSYPSY02 100 poäng
 • Psykologi 1 PSKPSY01 50 poäng
 • Social omsorg 1 SOASOC01 100 poäng
 • Social omsorg 2 SOASOC02 100 poäng
 • Vård- och omsorg specialisering VADVAD00S 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a 150 poäng
 • Svenska 1 SVESVE01 100 poäng eller Svenska som andraspråk 1 SVASVA01 100 poäng
För mer information om Vård och omsorg, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan

Här kan du läsa mer om hur ansökan går till. Anmäl intresse för att få mer information om utbildningen och ansökan direkt i din inkorg.

  1. Du ansöker till våra gymnasiala utbildningar och kurser via den kommun där du är folkbokförd. De flesta kommuner har en digital ansökningswebb där du registrerar din ansökan.

  2. Välj Undersköterska. I kommunens kursutbud väljer du Undersköterska eller de kurser som du vill ansöka till. Ska du söka en yrkesutbildning väljer du oftast alternativet ”Kurspaket”.

  3. Ladda upp betyg/intyg. Ladda upp dina betyg (ex kopior på relevanta betyg från gymnasium/komvux/grundskola) och andra dokument som efterfrågas. Du kan skanna eller fotografera dokumenten och ladda upp dem på din sida i ansökningswebben.

  4. Följ din ansökan. Senast fyra veckor före studiestart kan du se om kommunen har beviljat ansökan eller om din ansökan har avslagits. Om din ansökan är beviljad från kommunen får vi på KUI reda på dina kurs- och utbildningsval. Cirka en till två veckor före studiestart får du en kallelse från KUI där du kan läsa mer om dina valda studier.

Examen & Intyg

Yrken och arbetsmarknad

Efter denna yrkesutbildning kan du direkt påbörja din yrkesbana som undersköterska. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg, framför allt inom äldreomsorg och funktionsnedsättning.

-------------------------

Undersköterska inom äldreomsorg och hemtjänst

Som undersköterska inom äldreomsorgen ger du individuell vård och omsorg till äldre i eget eller särskilt boende för äldre. Du är en del av personens vardag. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. Undersköterskor på äldreboende jobbar oftast i arbetslag med annan vårdpersonal. I hemtjänsten arbetar man vanligtvis ensam hos hemma hos personen, om inte arbetet kräver att man är två.

-------------------------

Undersköterska inom hälso- och sjukvården

Att arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvården innebär att du har ett jobb där omvårdnad av andra människor är kärnan i arbetet. Inom hälso- och sjukvårdens vårdavdelningar och mottagningar arbetar undersköterskan i team med andra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet.

-------------------------

Skötare inom psykiatrisk vård

En skötare inom psykiatrisk vård kan arbeta med patienter på en psykiatrisk avdelning eller öppenvårdsavdelning. I den vård och omsorg som kommunen är ansvarig kallas skötare ofta boendestödjare eller vårdare. En stor del av arbetet går ut på att stödja patienterna så att de upptäcker och utvecklar sin egen förmåga att klara sin vardag genom samtal och genom att skötare och patient tillsammans gör vardagliga aktiviteter, t.ex. lagar mat, städar och motionerar tillsammans.

-------------------------

Personlig assistent

Att arbeta som personlig assistent innebär att du kompenserar och underlättar vardagen för människor med funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättningar, eller en intellektuell funktionsnedsättning.

-------------------------

Boendestödjare

Att arbeta som boendestödjare (boendeassistent) innebär att motivera och stödja personer med psykisk funktionsnedsättning Som boendestödjare motiverar, stimulerar och stödjer du personer med psykisk funktionsnedsättning att hantera sin vardag. Insatserna kan omfatta aktiviteter både i och utanför boendet.

-------------------------

Stödassistent

Som stödassistent arbetar du med personer som har fysiska, psykiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Du ger pedagogiskt stöd och omsorg för att främja personens förmågor och självständighet. I arbetet ingår också att dokumentera individens utveckling och behov för att kunna följa upp att personen får rätt stöd och hjälp.

Kostnader

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri däremot får du själv betala böcker och annat studiematerial du kan behöva.

Studiefinansiering (CSN)

När du studerar vuxenutbildning kan du få studiemedel från CSN. Du kan ansöka om bidrag och lån eller enbart bidrag.

Fortsatta studier

Du kan läsa fristående kurser från utbildningen för att till exempel fördjupa eller komplettera din kompetens. Då söker du varje kurs för sig.

Vi erbjuder även YH-utbildning för dig som redan arbetar som undersköterska

 • Specialistundersköterska Multisjuka äldre
 • Specialistundersköterska Psykiatri

Videoreportage

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Vård och omsorg

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 2 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
5/5
Umuzajnap Gadzieva
10 maj 2017
Mycket nöjd.

Bra information.

4/5
Åsa
10 maj 2017

Jag tycker att utbildningen är bra, jag skulle dock önska lite mera praktiska övningar innan man går ut på praktik.

KompetensUtvecklingsInstitutet
Drottningholmsvägen 37
112 42 Stockholm

Komvux och Yrkeshögskola för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom vård och omsorg eller förskola, skola, fritidsverksamhet.

Sedan 1999 har KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) helt fokuserad sin utveckling och kompetens inom vård, omsorg, förskola och fritidsverksamhet. Genom ett nära samarbete med arbetslivet håller vi oss ständigt uppdaterade med nya krav och förändringar på arbetsmarknaden. 8 av 10 elever går direkt ut...

Läs mer om KompetensUtvecklingsInstitutet och visa alla utbildningar.

Highlights