Korta YH-utbildningar

Återbruk inom fastighet och bygg

Längd
12 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
12 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Ekonomiskt, effektivt och hållbart

Kursen ger dig spetskunskaper om återbruk för fastighets- och byggbranschen. Du lär dig bland annat att ställa krav på material för att uppnå företagets hållbarhetsmål och riktlinjer för miljöarbete. Dessutom kommer du få kunskaper om vilka juridiska aspekter som är viktiga att ta hänsyn till.

För fastighetsbranschen

Den här korta kursen är kostnadsfri och riktar sig mot företag och personal som jobbar på beställar- och utförarsidan inom bygg- och fastighetsbranschen.

Enormt behov

Byggsektorn är en av de industrierna med störst miljöpåverkan. Därför är det angeläget att byta till cirkulära metoder för att minska sektorns ekologiska avtryck. Återbruk inom fastighet och bygg innebär att material som cement, tegel, golv och tekniska installationer prepareras och används igen vid renoveringar och nybyggen. Detta minskar både mängden avfall och mängden energi och naturresurser som behövs.

Ökar kunskapsnivån

Många företag och kommuner har fått upp ögonen för de positiva aspekterna av återbruk. Dock saknas det ofta kunskaper och fungerande processer. Den här kursen ökar kunskapsnivån och möjliggör för en hållbar förvaltning och användning av världens naturresurser.

"Många vill men ingen vet hur. Återbruk är alltså en angelägen fråga men det saknas kunskaper och kompetens i hur man ska gå till väga, säger Sabine Barth på WSP."

Du får kunskaper, färdigheter och kompetenser som anses vara särskilt viktiga för att  effektivt kunna ställa om till återbruk:

 • Materialkunskap (vilket material lämpar sig för återbruk)
 • Hur man ställer krav till olika aktörerna som är inblandat i ett bygge (eller en renovering eller rivning).
 • Veta var och hur man beställer återbrukat material.
 • Veta vem som tar ansvar för det återbrukade materialet.
 • Kunskap om hur man lämnar material som ska återbrukas.

På ett övergripande plan ner på detaljnivå

Kursen ger kunskaper inom återbruk för fastighet och bygg, både på ett övergripande plan och på detaljnivå. Målet är ge en grundläggande förståelse för återbruk och ge de verktyg som behövs för att kunna arbeta resurseffektivt och i längden även spara pengar.

Vad lär du dig?

Du lär dig vilka fördelar det innebär att återbruka material i stället för att slänga och köpa nytt. Du lär dig hur processerna ser ut från rivning och tillvaratagande av material till nybyggnation och hur man kan använda sig av återbrukat material. Dessutom kommer du få kunskaper om vilka juridiska aspekter som är viktiga att ta hänsyn till. Till exempel vem som är ansvarig för återbrukat material och hur man skriver avtal som innefattar återbrukat material.

Klimatberäkningar

Kursen kommer även innefatta exempel på fungerande verksamheter, plattformar och nätverk inom området och hur man kan ta med återbrukat material i klimatberäkningar. Avslutningsvis får de studerande skriva ett projektarbete där de får implementera sin nyförvärvade kunskap.

Linkedin Learning

Alla studerande på JEIs korta utbildningar har under sin studietid fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser vilket möjliggör att kunna fördjupa sig inom ämnet utöver kursens innehåll.

Flexibelt upplägg

Kursen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle. Kursen går med fördel att kombinera med att arbeta då den går på halvfart

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå kursen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Kursen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Kursen ger följande kunskaper, färdigheter och kompetenser:

 • Cirkulärt byggande, cirkulär materialhantering och återbrukets klimatbesparingspotential.
 • Hur man skriver en processbeskrivning för återbruk.
 • Återbruk av tekniska installationer.
 • Urval och uppdelning i olika material segment och process för respektive segment.
 • Hur man hanterar återbrukat material i byggprocesser.
 • Digitala verktyg för att köpa och sälja material.
 • Bolagsstrategier för återbruk.
 • Hur man kan ta med återbrukat material i klimatberäkningar.
 • Juridiska aspekter av återbruk inklusive upphandlings- och ansvarsfrågor.
 • Ekonomiska aspekter av återbruk inklusive kommersiella förutsättningar för återbruk.
 • Hur man använder återbrukskedjan effektivt.
 • Avgöra vilka material lämpar sig för återbruk.
 • Skriva avtal som innefattar återbruk och ta med återbruk i klimatberäkningar.
 • Skapa en återbruks policy för sitt företag/verksamhet.
 • Att självständigt driva återbruksprocesser vid rivning, nybyggnad och renovering

För mer information om Återbruk inom fastighet och bygg, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja John Ericsson Institutet?

CSN-berättigad

Praktik/LIA

Auktoriserat utbildningsföretag

Så ansöker du

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Yrkserfarenhet: Dokumenterad yrkeserfarenhet (minst 1 år halvtid) från arbete inom fastighets- eller byggbranschen. Erfarenheten kan även omfatta andra yrkesroller med kännedom om entreprenader, underhåll, renoveringar eller rivningar.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Återbruk inom fastighet och bygg

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
John Ericsson Institutet
Tulegatan 41
113 53 Stockholm

Marknadsledande på utbildningar inom bygg-fastighetsbranschen

Vill du ha en rolig studenttid och ett stimulerande jobb när du är klar? Välkommen till John Ericsson Institutet som är en av de största på yrkesutbildningar inom bygg- och fastighetsbranschen. Hos oss hittar du skräddarsydda utbildningar till VA-ingenjörer, Järnvägsingenjörer,...

Läs mer om John Ericsson Institutet och visa alla utbildningar.

Highlights