Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Magisterprogram - Redovisning och revision för hållbart företagande

Högskolan Kristianstad, i Kristianstad
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Kristianstad

Om utbildningen

Magisterprogrammet med inriktning redovisning och revision fokuserar speciellt på sådana områden som passar för dig som vill arbeta med redovisning, revision och/eller ekonomistyrning inom näringsliv, förvaltning eller andra organisationer. I utbildningen ingår fördjupade kurser i redovisning, revision och företagsstyrning och är utformad för att ge dig kunskap och förståelse som krävs för att kvalificerat och självständigt arbeta som revisor eller ekonomiansvarig.I utbildningen ingår bland annat en kurs med verksamhetsförlagd utbildning där lärandet bygger på samverkan och integration med näringslivet, samt en kurs där du genomför en självständig vetenskaplig undersökning (magisteruppsats) som fördjupar dina kunskaper inom redovisning och revision.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp varav minst 90 hp i företagsekonomi inklusive minst 15 hp fördjupningskurser på grundnivå inom redovisning, ekonomistyrning, företagsstyrning, revision, 15 hp statistik/metod samt ett självständigt arbete om 15 hp i företagsekonomi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6 eller motsvarande.

Examen & Intyg

Magisterexamen
Högskolan Kristianstad
Box 59
291 88 KRISTIANSTAD

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...

Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar.

Highlights