Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Magisterprogram - Marknadsföring för hållbart företagande

Högskolan Kristianstad, i Kristianstad
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Kristianstad

Om utbildningen

Magisterprogrammet med inriktning internationellt företagande och marknadsföring fokuserar på områden som passar dig som vill arbeta med marknadsföring och internationellt företagande inom ett brett spektrum av multinationella och nationella företag, både i Sverige och utomlands. Innehållet i utbildningen betonar vikten av marknadsföring och internationalisering för olika typer av organisationer. Detta fokus på såväl forskning som praktik skapar möjligheter för dig att bli anställningsbar inom både näringsliv och akademi.I utbildningen ingår bland annat en kurs med verksamhetsförlagd utbildning där lärandet bygger på samverkan och integration med näringslivet, samt en kurs där du genomför en självständig vetenskaplig undersökning (magisteruppsats) som fördjupar dina kunskaper inom internationellt företagande och marknadsföring.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp varav minst 90 hp i företagsekonomi inklusive minst 15 hp fördjupningskurser på grundnivå inom internationellt företagande och marknadsföring, 15 hp statistik/metod samt ett självständigt arbete om 15 hp i företagsekonomi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6 eller motsvarande.

Examen & Intyg

Magisterexamen
Högskolan Kristianstad
Box 59
291 88 KRISTIANSTAD

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...

Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar.

Highlights