YH-utbildning

Webbutvecklare inriktning e-handel

Grit Academy, i Malmö
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
20 januari, 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-12-01
Utbildningsform
Klassrum
Längd
2 år
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
20 januari, 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-12-01
Utbildningsform
Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

20 januari, 2025

  • Klassrum
  • Malmö
  • Sista ansökan: 2024-12-01

Om utbildningen

Webbutvecklare inriktning e-handel

Utbilda dig till webbutvecklare med inriktning e-handel!

Som utbildad webbutvecklare med inriktning mot e-handeln besitter du en efterfrågad kompetens i att forma och utveckla morgondagens handel. Denna utbildning på två år ger dig de teoretiska och praktiska färdigheter som gör dig till kvalificerad webbutvecklare med inriktning mot e-handel, betalningslösningar och affärsutveckling.

Branschen

Vi handlar alltmer online, och har därför högre förväntningar på den digitala upplevelsen. Digitalisering är en framgångsfaktor, och ständig digital utveckling och digitala lösningar behövs för att företag ska agera konkurrenskraftigt. Som webbutvecklare inriktad på e-handel besitter du viktiga kompetenser i att skapa genomtänkta och användarvänliga e-handelsplattformar, och är därför eftertraktad på arbetsmarknaden.

Karriär

Med denna utbildning till webbutvecklare med inriktning e-handel kommer du bland annat kunna arbeta som

  • Webbutvecklare inom e-handel
  • Systemutvecklare med e-handelsinriktning
  • Webbdesigner

Du kommer både att kunna jobba hos stora företag som har sin egen IT-avdelning, frilansa eller jobba på en webbyrå. Karriärmöjligheterna är många och du kommer ha möjlighet att själv påverka hur och var du arbetar.

Varför Grit Academy?

På Grit Academy kombinerar vi kunskap och inlärning med beteende och personlig utveckling. Våra utbildningar ger därför dig som studerande rätt kompetenser för att komma in på arbetsmarknaden, men även rätt attityd för att lyckas och nå dina mål.

För mer information om Webbutvecklare inriktning e-handel, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan

Ansökan görs via vår hemsida.

Behörighet

Denna utbildning har särskilda förkunskapskrav. För att kunna läsa utbildningen behöver du ha minst godkänt i:

  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
  • Engelska 6
  • Matematik 2
  • Programmering 1

Om du läst kurserna och fått betyg innan gymnasiereformen, GY2011, och är osäker på om de kurser du läst motsvarar våra förkunskapskrav, vänligenkontakta oss via kontaktformuläret.

Saknar du full behörighet i Engelska 6, Matematik 2 eller Programmering 1 erbjuder vi på Grit Academy preparandkurser så att du kan bli fullt behörig till den utbildningen du vill söka. Preparandkurserna har löpande starter och du hittar mer information om du anmäler dig till en preparandkurshär.

Behörighet att antas till utbildningen är den som

1. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng), eller

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven enligt punk 1, eller

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar till att tillgodogöra dig utbildningen

Reell kompetens eller fri kvot

• Om du saknar en viss del av behörigheten men anser att du har motsvarande kunskap genom t ex arbetslivserfarenhet eller utlandsvistelse, kan vi granska din reella kompetens för att se om vi kan validera dina kunskaper mot behörighetskraven.
• Om du saknar viss del av behörigheten, men det ändå finns omständigheter som gör att vi anser att du har goda förutsättningar att klara utbildningen och senare kunna verka inom yrkesområdet, kan du antas via fri kvot. Det finns ett begränsat antal platser som kan vikas åt fri kvot-ansökningar.

Kursinnehåll

Agil projektledning - 20 YHP 
Denna kurs lär ut de teorier, modeller och verktyg inom agil projektmetodik och projektledning som krävs för att kunna leda och ingå i agila projekt. Efter kursen ska du som studerande ha kännedom om projektets faser, riskbedömningar och lönsamhetstänk, samt om grupputveckling, motivation och prestation.

Betallösningar och tredje partssystem - 25 YHP 
Målet för kursen är att ge den studerande förståelse för och kunskaper och kompetenser inom olika system och användningsområden för API:er, implantering av betalningsmoduler och leverantörskontakter, samt integration och anpassning av olika typer av tredjepartsystem och certifikat för trygg e-handel.

Databashantering - 30 YHP 
Databashantering lär ut databashantering, databasstruktur och olika programmerings- och scriptspråk. Efter kursen förväntas du som studerande inneha en fördjupad kunskap om databaser i e-handelsapplikationer och säkra och optimala e-handelsplattformar, samt förmåga att hantera, lagra och analysera information om varor, produkter och användare. Allt för att skapa databaslösningar för optimala e-handelslösningar.  

Design och UX - 25 YHP 
Denna kurs ger dig som studerande kunskap och verktyg för att arbeta med design och skapa användarvänliga och attraktiva e-handelsplattformar. Delar som ingår i kursen är bland annat design, mönster, färglära, struktur, användartestning och navigering, samt att förstå köpbeteende och skapa genomtänkta och användarvänliga e-handelsplattformar.


Digitala affärer och digital marknadsföring - 40 YHP 

Kursen syftar till att lära ut digitala affärer och digital marknadsföring, och ge dig en holistisk förståelse mellan beteende, marknadsföring och tekniska lösningar. Du förväntas efter kursen kunna kartlägga kundens beteende och göra anpassningar med hjälp av analysverktyg, samt mäta, utvärdera och analysera marknadsföringsinsatser för att anpassa en e-handelsplattform för ökad trafik och lönsamhet.

Dynamiska hemsidor - 10 YHP 
Kursen ämnar lära ut uppbyggnad, struktur och underhåll av dynamiska hemsidor. Du lär dig hur dynamiska sidor fungerar och kan användas samt anpassas till olika enheter. I kursen tränar du även på att interagera med HTML, CSS och JavaScript.


E-handelsplattformar - 40 YHP 
I ramen för kursen ingår att den studerande ska lära sig om olika e-handelsplattformar såsom wordpress, webcommerce och shopify samt hur man arbetar med dessa för att skapa effektiva e-handelsplattformar. Under kursens gång lär du dig om de olika e-handelsplattformars användningsområden, uppbyggnad, struktur och funktioner, samt deras för- och nackdelar.

Entreprenörskap och konsultrollen - 20 YHP 

Konsultrollen har blivit ett allt vanligare inslag i flertalet yrken, inklusive webbutvecklare. Kursens mål är att du som studerande ska få betydande kunskap i entreprenörskap och konsultrollen. Kursens moment, metoder och verktyg ska förbereda dig för en yrkesroll med entreprenörskap, där du kan arbeta med alla steg från idégenerering till att skapa en färdig produkt, såväl som i rollen som konsult där du agerar rådgivande gentemot kunder.

Examensarbete - 20 YHP 
Examensarbetet är ett fördjupningsarbete där du förenar allt det du lärt dig från tidigare kurser med en fördjupad praktisk erfarenhet och specialiserad färdighet inom webbutveckling med inriktning e-handel. Du arbetar självständigt utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och i samverkan med handledare/utbildaren, för att producera och presentera underlag som kan ligga till grund för beslut eller utveckling inom arbetet som webbutvecklare inom e-handeln.

Frontend JavaScript - 30 YHP 
Kursen lär ut JavaScript på den nivå som krävs för att kunna arbeta som  JavaScriptutvecklare. Kursens moment ska ge dig god förståelse i programmeringens logik, struktur och systematik, och utveckla din färdighet i att skapa interaktiva webbsidor med JavaScript, samt lösa komplexa problem som är relaterade till DOM-manipulation.
 

HTML och CSS - 25 YHP 
Kursen syftar till att lära ut praktiska och teoretiska kunskaper inom HTML och CSS så du som studerande utvecklar en djupare förståelse och kunskap för att skapa e- handelsplattformar. I kursen ingår att arbeta med responsiva webbdesignlösningar samt att publicera en webbplats på webben. Kursen förbereder dig för att självständigt och med vana kunna arbeta med HTML5 och CSS.

LIA1 - 50 YHP 
Lärande i Arbete är en viktig kurs inom utbildningen som gör att du kan träna och utveckla det du lärt dig från tidigare kurser i en arbetsmiljö och en mer specialiserad kontext. Genom att utföra konkreta, specialiserade och nödvändiga färdigheter på LIA-platsen får du gedigna insikter om branschen, yrkesrollen och arbetsmiljön som webbutvecklare inom e-handeln. På så sätt blir du mer förberedd på arbetslivet, och höjer din anställningsbarhet.

LIA2 - 60 YHP 
Under LIA-period 2 vidareutvecklar du din förmåga att arbeta självständigt med relevanta och specialiserade arbetsuppgifter som tillhör yrkesrollen. Det förväntas att du på LIA-platsen arbetar med uppgifter som ligger i linje med företagets mål, tillvägagångssätt och rutiner. Då får du en fördjupad insikt i de yrkeskompetenser som krävs för att bli anställningsbar, såväl som förståelse för LIA-företagets organisation och betydelsen av webbutveckling inom e-handeln för lönsamhet.

Examen & Intyg

Efter avklarad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.
Kostnad för litteratur tillkommer.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Webbutvecklare inriktning e-handel

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Om Grit Academy

Grit Academy är en yrkeshögskola verksam i Malmö, Helsingborg och Linköping. Här arbetar vi med mer än att bara utbilda - vi fokuserar även på att utveckla. Ledordet för oss är grit, det vill säga ihärdighet, målmedvetenhet och förmågan att inte...

Läs mer om Grit Academy och visa alla utbildningar.

Highlights