Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Språkkonsultprogrammet

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg
  • Sista ansökan: 2024-04-15

Om utbildningen

Kort om programmet:
Vill du arbeta med språk? Språkkonsultprogrammet är ett språkvetenskapligt kandidatprogram för dig som vill arbeta med att hjälpa andra att skriva bättre, förbättra organisationers kommunikation och hjälpa myndigheter att bemöta medborgare mer demokratiskt. Du lär dig hur man skriver tydliga och begripliga texter, att bedriva språkvård och att utveckla hållbara kommunikationspraktiker. Utbildningen omfattar flera yrkeslivsanknutna moment. Förutom de två praktikperioderna deltar yrkesverksamma språkkonsulter regelbundet i kurserna genom föreläsningar, studiebesök och workshoppar.

Programinnehåll:
De första två åren ger en gedigen språkvetenskaplig grund att stå på för arbete med texter, språkrådgivning och utbildning i yrkeslivet och för många andra språkrelaterade arbetsuppgifter. Det sista året utgör en specialisering med någon av följande inriktningar:

  • Språkvård, språkrådgivning och redaktörsarbete
  • Språkvård och språkrådgivning i ett flerspråkigt arbetsliv
  • Språkvård och språkrådgivning i svenska och engelska i arbetslivet

Gemensamt för inriktningarna är att de gör dig rustad att arbeta med praktiskt språkvårdsarbete och språkrådgivning. Den första specialiseringen passar särskilt dig som vill arbeta med textbearbetning, språkgranskning och redaktörsarbete. Den andra vänder sig till dig som är intresserad av flerspråkighets- och andraspråksperspektiv i arbetslivet, och den tredje lämpar sig för dig som vill arbeta med både svenska och engelska, t.ex. på ett internationellt företag. Denna specialisering förutsätter tidigare studier i engelska.

Den treåriga utbildningen ger möjlighet att ta ut en kandidatexamen i svenska med inriktning mot språkkonsultverksamhet. Denna examen ger också flera möjligheter till vidareutbildning.

Utmärkande för programmet är en växelverkan mellan språkvetenskap och praktisk tillämpning. I utbildningen ingår flera praktikperioder, som syftar till att förena forskning och tillämpning. I dagens textrika informationssamhälle är det viktigare än någonsin att kommunicera på rätt sätt och det finns en bred arbetsmarknad för den som har rätt kunskaper.

Praktik:
Programmet innehåller två praktikperioder. Den första, kortare praktiken är två veckor lång och ligger på programmets fjärde termin. Den andra är åtta veckor lång och infaller på programmets sjätte och avslutande termin. Inom sin praktik undersöker studenterna den skriftliga eller muntliga kommunikationen på arbetsplatsen och arbetar med att utveckla denna. Studenterna gör sin praktik enskilt eller i par.

Efter studierna:
Utbildningen förbereder både för arbete som anställd och som frilansare. Tidigare studenter arbetar som bland annat egenföretagare, kommunikatörer, UX-skribenter. Tänkbara arbetsgivare och uppdragsgivare är myndigheter, företag och organisationer. Många språkkonsulter arbetar även med översättning av facktexter; utbildningen kan enkelt kombineras med andra språkstudier. De flesta av våra tidigare studenter hade arbete inom ett halvår efter examen.

Du kan välja att läsa vidare på avancerad nivå i svenska språket. Det är också möjligt att söka vidare till andra masterprogram.

Arbetsprov/särskild behörighet:
Förutom grundläggande behörighet krävs ett godkänt antagningsprov. Provet äger rum i maj, och i augusti vid sen anmälan. Anmälan sker automatiskt när man söker till programmet.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet. Därutöver krävs mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift, vilket prövas genom ett antagningsprov, där den sökande måste godkännas.

Examen & Intyg

Kandidatexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights