Visa studentum.se som: Mobil

Språkkonsultprogrammet

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-14
Antagningshistorik

Språkkonsultprogrammet

Vill du lära andra att skriva bättre? Är du intresserad av språk och texter? Av deras begriplighet? Tycker du om att skriva och bearbeta texter? Då är språkkonsultprogrammet något för dig!

Denna yrkesutbildning inom tillämpad språkvetenskap ger dig stora möjligheter att själv välja en egen specialisering.

Arbetsområde

Programmet förbereder dig bl.a. för att arbeta med att producera information och planera informationsstrategier, att bearbeta och granska skrivna texter, att handleda och utbilda såväl modersmålstalare av svenska som andraspråksinlärare inom skrivande och talande. Som språkkonsult kan du arbeta med att diagnosticera och avhjälpa kommunikativa problem, t.ex. genom språkpolicyarbete och olika typer av klarspråks- och språkvårdsprojekt. Beroende på uppdragens karaktär arbetar du med såväl enskilda skribenter som med hela organisationer.

Innehåll

De första två åren ger en gedigen språkvetenskaplig grund att stå på för arbete med texter, språkrådgivning och utbildning i yrkeslivet – och för många andra språkrelaterade arbetsuppgifter. Det sista året utgör en specialisering med någon av följande inriktningar:

  • Språkvård, språkrådgivning och redaktörsarbete
  • Språkvård och språkrådgivning i ett flerspråkigt arbetsliv
  • Språkvård och språkrådgivning i svenska och engelska i arbetslivet

Gemensamt för inriktningarna är att de gör dig rustad att arbeta med praktiskt språkvårdsarbete och språkrådgivning. Den första specialiseringen passar särskilt dig som vill arbeta med textbearbetning, språkgranskning och redaktörsarbete. Den andra vänder sig till dig som är intresserad av flerspråkighets- och andraspråksperspektiv i arbetslivet, och den tredje lämpar sig för dig som vill arbeta med både svenska och engelska, t.ex. på ett internationellt företag. Denna specialisering förutsätter tidigare studier i engelska.

Den treåriga utbildningen ger möjlighet att ta ut en kandidatexamen i svenska med inriktning mot språkkonsultverksamhet. Denna examen ger också flera möjligheter till vidareutbildning.

Utmärkande för programmet är en växelverkan mellan språkvetenskap och praktisk tillämpning. I utbildningen ingår flera praktikperioder, som syftar till att förena forskning och tillämpning. I dagens textrika informationssamhälle är det viktigare än någonsin att kommunicera på rätt sätt – och det finns en bred arbetsmarknad för den som har rätt kunskaper.

Utbildningen förbereder både för arbete som anställd och som frilansare, och tänkbara arbetsgivare och uppdragsgivare är myndigheter, företag och organisationer. Utbildningen kan också kombineras med andra utbildningar, t.ex. andra språkstudier. Många språkkonsulter arbetar även med översättning av facktexter.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet. Därutöver krävs mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift, vilket prövas genom ett antagningsprov, där den sökande måste godkännas.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Språkkonsultprogrammet

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Beställ information

För att få mer information om Språkkonsultprogrammet via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.