Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i Logistik och transport

Göteborgs universitet, i Göteborg
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Göteborg

Om utbildningen

Masterprogrammet i Logistik och transport utmanar ditt kritiska tänkande och din analytiska förmåga. Här får du analysera verkliga situationer och teoretiska problem. Du kommer utveckla färdigheter för att designa lösningar för organisationer som verkar under ovisshet och som möter en komplexitet i snabbföränderliga marknader och teknologier. Du får ett strategiskt perspektiv på relationerna, kedjorna, flödena, processerna och de system som innefattar den internationella logistik- och transportarenan. Hållbarhet kommer vara nyckelfokus.

Om utbildningen

Logistik- och transportledning är erkänt som en central del i beslutsfattande och organisatorisk framgång.  Komplexa utmaningar uppstår från globaliseringen av produktion och konsumtion. Innovativa, moderna lösningar efterfrågas i syfte att upprätthålla lönsamhet och konkurrenskraft. Detta ska samtidigt svara på ökade kundkrav och teknologisk utveckling.  Vidare introducerar ökande miljömässiga aspekter en helt ny dynamik, både socialt och praktiskt, till logistik och transportarenan. Detta program förbereder dig för en karriär inom logistik- och transportsektorn vilken sysselsätter 6 miljoner människor bara inom EU. Logistik- och transportsektorn påverkar aktivitet genom i princip alla industriella och offentliga sektorer och påverkar varje medborgares dagliga liv.

Flexibel och omfattande utbildning

Kurserna behandlar hur beslutsfattare från regeringen och från näringen kan svara på stora utmaningar såsom; en stor internationell konkurrens, en mer varierad och krävande typ av konsument, en ökad oro över miljöpåverkan. Hur väl dessa utmaningar kan bemötas beror på innehavet av interorganisatoriska strategier, modern informationsteknologi, ny affärsprocess och samtida analytiska verktyg. 

För dig som student finns det utmärkta möjligheter att designa programmet så att det passar dina personliga intressen och mål. Goda samarbeten med partneruniversitet världen över ger dig dessutom möjligheten att studera utomlands, med nya lärdomar i en internationell miljö.

Gästföreläsare, framträdande representanter för sektorn och prominenta utländska experter delar med sig av sina ovärderliga erfarenheter från det riktiga arbetslivet. Ofta genom verkliga exempel och fallstudier som kommer från nära samarbete med industrin. 

Din masteruppsats ger dig möjligheten att applicera din kunskap på ditt valda fokusområde. Du kan välja att samarbeta med en extern partner, i Sverige eller utomlands.

Mångsidig och värdefull praktisk erfarenhet

Som student på mastersprogrammet i logistik och transport kommer du dra stora fördelar från vår starka forskning och våra utbildningskontakter med logistikindustrin, både lokalt, nationellt och globalt. Detta program förbereder dig för mångfacetterade utmaningar, vilket kräver en balans mellan teoretiska och praktiska färdigheter, när du utreder fallstudier från verkligheten och när du samarbetar med etablerade företag i logistiksammanhang. Under programmets gång kommer du genomföra både självständigt arbete och arbete tillsammans med kurskamrater från olika utbildningsbakgrunder och kulturella bakgrunder. På så sätt får du färska inblickar och ett mångfaldigt perspektiv. Lärarkåren stöttas upp utav framstående internationella professorer på besök samt representanter från företag.

Internationellt

Programmets internationella profil låter dig möta andra kulturer, förbättrar din kommunikationsförmåga och skapar grunden till ett globalt nätverk. Du kommer att vara en del av en dynamisk och internationell studentgrupp.

Du kan även spendera utbytestid vid ett av våra partneruniversitet.

Så ansöker du

Generella förkunskapskrav:  En kandidatexamen (motsvarande 180 högskolepoäng, hp) från ett internationellt erkänt universitet och kunskaper i engelska motsvarande studier i engelska på gymnasienivå, s.k. kurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test. För mer information om de generella förkunskapskraven, se www.universityadmissions.se (engelska) och www.antagning.se (svenska).  Programspecifika förkunskapskrav: Minst 30 hp inom ämnesområden relaterade till företagsekonomi och/eller nationalekonomi, samt minst 15 hp i statistik, eller 7,5 hp i statistik och 7,5 hp i kvantitativa metoder och/eller matematik.

Examen & Intyg

Masterexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights